Άρθρο 19 Ορισμοί

1. Ταυτότητα Κτιρίου: ο φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου, που περιγράφονται στον παρόντα νόμο. Ο φάκελος τηρείται από τους αρμόδιους μηχανικούς. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου.

2. Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τηρούνται στοιχεία σχετικά με τους αρμόδιους μηχανικούς για την τήρηση της Ταυτότητας Κτιρίου, τους κυρίους του έργου, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

3. Πιστοποιητικό Πληρότητας: το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους αρμόδιους για την τήρηση της Ταυτότητας Κτιρίου μηχανικούς, στο οποίο βεβαιώνεται από αυτούς, με δήλωσή τους, η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

4. Αρμόδιος μηχανικός: ο επιβλέπων μηχανικός του έργου ή ο μηχανικός που ορίζεται από τους κυρίους του έργου

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:32 | ΣΔΑΤΜΚ

  Όπως έχει κατά καιρούς επισημάνει ο Σύλλογος μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο δεν τηρούνται τα στοιχεία των κτιρίων τα οποία είχαν αποτυπωθεί στις πρώτες αναρτήσεις των κτηματολογικών χαρτών και έκτοτε έχουν «σβηστεί από τους χάρτες»! Πότε θα υπάρξει σύνδεση/σύνθεση όλων αυτών των μητρώων, καταλόγων, χαρτών σε ένα ενιαίο υπόβαθρο και σε μία μοναδική υπηρεσία; Γιατί θα πρέπει ο πολίτης να ενημερώνει με πρόσθετο κόστος όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή στο ακίνητο του; Ίσως για να διατηρούνται οι ανάλογες θέσεις και να εισπράττονται τα αντίστοιχα τέλη, ίσως (και το πιθανότερο) γιατί οι πολιτικοί ταγοί μας και τα ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης πάσχουν από «τεχνοφοβία» ειδικά σε ότι αφορά τις διασυνδεδεμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:12 | ΣΔΑΤΜΚ

  Δημιουργείται νέο μητρώο μηχανικών διαφορετικό (πιθανότατα) από αυτό του ΤΕΕ, των Μελετητών και των Κατασκευαστών; Θα υπάρχει παράλληλη εγγραφή στα νέα μητρώα ή θα μπορεί κάποιος να εγγραφεί στα νέα μητρώα χωρίς να είναι μέλος του ΤΕΕ βάζοντας στο τσουβάλι διπλωματούχους και πτυχιούχους μηχανικούς, συνεπείς σε υποχρεώσεις ασφαλιστικές και φορολογικές με «τέως» μηχανικούς (διαγραμμένοι από ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ); Και τέλος πάντων, η εγγραφή στο μητρώο δεν αρκεί για την απόδειξη γνώσεων, δεξιοτήτων και της ικανότητας και απαιτείται επιπλέον και Υπεύθυνη δήλωση;

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 00:13 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Παρ. 1 : Ταυτότητα κτιρίου
  Ταυτότητα κτιρίου είναι ο φάκελος με στοιχεία που περιγράφονται στο αρθρο 20 παρ.1 .
  Δεν διευκρινίζει εάν είναι φάκελος σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή ή και τα δύο μαζί.
  Από το άρθρο 20 παρ1β επειδή μιλάει για θεωρημένα σχέδια από την αρμόδια πολεοδομία, προκύπτει ότι θα είναι σε έντυπη μορφή . Δεν μας λέει όμως ποια σχέδια ;
  Για να πετύχουμε όμως αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 18 παρ.1,
  « Σκοπός της ταυτότητας κτιρίου είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας έλεγχος των κτιρίων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, η οποία θα επιτρέπει τον έλεγχο της ασφάλειάς τους, τη συντήρηση τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών» ,
  θα πρέπει να βάλουμε σto φάκελο αντίγραφα όλων των μελετών της οικοδομικής άδειας.
  Αν κάνουμε ταυτότητα μίας πολυκατοικίας βάζουμε ένα αντίγραφο όλου του φακέλου της αδείας που βρίσκεται στην πολεοδομία (σχέδια , υπολογισμοί ,εγκρίσεις δηλ. τα πάντα) και τελειώσαμε με το κομμάτι των σχεδίων.
  Αν κάνουμε ταυτότητα για μία διηρημένη ιδιοκτησία (π.χ. διαμέρισμα) μπαίνει το ερώτημα τι σχέδια βάζουμε. Θα βάλουμε σίγουρα τις κατόψεις όλων των μελετών του ορόφου μας . Ενώ για όψεις, τομές , διάγραμμα κάλυψης ,υπολογισμούς αυτά δεν τεμαχίζονται ανά όροφο άρα θα βάλουμε τις όψεις τις πολυκατοικίας , τις τομές τις πολυκατοικίας , τους υπολογισμούς των μελετών όλης της πολυκατοικίας και πάει λέγοντας. Με λίγα λόγια εκτός από τις κατόψεις των άλλων ορόφων τα υπόλοιπα του φακέλου της άδειας θα περιλαμβάνονται στην ταυτότητα της διηρημένης ιδιοκτησίας.
  Δηλαδή σε μια οικοδομή π.χ. με δέκα διαμερίσματα, αν γίνουν ταυτότητες ανά διαμέρισμα, θα βγεί ο φάκελος της αδείας σχεδόν δέκα αντίγραφα ,η μάλλον είκοσι γιατί ένα αντίγραφο τηρείται από μηχανικό και ένα βρίσκεται σε ειδικό μέρος στην οικοδομή.
  ΠΑΡΑΤΑΩ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΛΙΚΙ ΑΝΟΙΓΩ ΦΩΤΟΤΥΠΑΔΙΚΟ
  Ο φάκελος λέει ότι τηρείται από τους μηχανικούς και ένα αντίγραφο που φυλάσσεται σε ειδικό χώρο στο κτίριο. Εάν τηρούμε εμείς οι μηχανικοί αρχείο σε έντυπη μορφή όπως παραπάνω , φανταστείτε τι γραφεία πρέπει να έχουμε . Να ετοιμαζόμαστε για νοίκιασμα αποθηκών, αγορά βιβλιοθηκών κλπ. Θα φτιάξουμε γραφεία τύπου συμβολαιογράφου. Το αρχείο αυτό πως θα έχει συνέχεια ; Θα το μεταβιβάζουμε σε νεώτερο μηχανικό;
  Από τα αρχεία αυτά αν μας ζητήσει κάποιος αντίγραφο θα τα χρεώνουμε όπως οι συμβολαιογράφοι ;
  Ας δούμε τώρα πως αυτός φάκελος ( ταυτότητα κτιρίου) συμπληρωμένος με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ.1 ωφελεί στην πράξη.
  Ας πούμε ότι για κάποιο λόγο χρειάζεται να επέμβει η πυροσβεστική και πρέπει να γνωρίζει πως είναι διαμορφωμένο το κτίριο. Θα ψάξει να βρει το μηχανικό για το φάκελο η θα ψάχνει στο ειδικό μέρος του κτιρίου για το αντίγραφο;
  Η γνώμη μου είναι η ταυτότητα του κτιρίου πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή. (κάτι αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ. 5 για ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφή αλλά δεν είναι κατανοητό). Να αναρτηθούν όλα τα στοιχεία για την ταυτότητα σε μια πλατφόρμα στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος όπως κάνουμε περίπου με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και από κει και πέρα ο καθένας που έχει έννομο συμφέρον να μπορεί να έχει πρόσβαση σ΄όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου ανά πάσα στιγμή.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:39 | Ν. Βερροιόπουλος

  Η έννοια της «τήρησης» του φακέλου από το μηχανικό πραπέμπει σε τήρηση αρχείου κάτι σαν αυτού των συμβολαιογράφων; Μήπως θα ήταν προτιμότερο να αντικατασταθεί το τηρείται με το συντάσσεται;
  Η φύλαξη του φακέλου σε είδικό χώρο του κτηρίου σε περιπτώσεις συνιδιόκτητων κτηρίων (πολυκατοικίες) μπορεί να είναι προβληματική. Ίσως θα πρέπει να προστεθεί ότι η φύλαξη του φακάλου γίνεται με μέριμνα του διαχειριστή (για συνιδιότητα κτήρια) και του ιδιοκτήτη για ιδιόκτητα κτήρια ώστε να υπάρχει κάποιο πρόσωπο υπεύθυνο καθε φορά.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 21:23 | ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

  Εφόσον δημιουργειται ψηφιακό αρχείο στην ειδική ιστοσελίδα – ηλεκτρονικό μητρώο που προβλέπεται ποια η σκοπιμότητα της υποχρεωτικής τήρησης φυσικού αρχείου από το Μηχανικό?
  Άσχετα αν κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κρατάμε αρχείο σε hardcopy όπως οι συμβολαιογράφοι? Θεωρώ ότι το «τηρείται» πρέπει να αντικατασταθεί από το «συμπληρώνεται»
  Επίσης η πρόβλεψη για τήρηση αρχείου σε «ειδικό χώρο» εντός του κτηρίου δεν αποτελεί πανάκεια. Οκ σε δημόσια κτήρια, αλλά σε πολυκατοικίες, διαμερίσματα? Η υποχρέωση θα μπορούσε απλώς να περιορίζεται στην τήρηση αντιγράφου της Ταυτότητας του κτηρίου από τον Ιδιοκτήτη (που και αυτό περισσότερο προτροπή μπορεί να είναι παρά υποχρέωση – αλήθεια πόσοι ιδιοκτήτες έχουν πλήρεις φακέλλους οικοδομικών αδειών…?)

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:14 | ΟΛΓΑ

  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  Π.Χ. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (ΛΟΓΩ ΜΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥΣ )
  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΧΣΥΕΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ!!!!!!!!!!!!!!