Άρθρο 29 Ηλεκτρονική ταυτότητα θεσμοθετημένων κοινόχρηστων χώρων

Δημιουργείται ανά Δήμο μητρώο ηλεκτρονικής ταυτότητας για κάθε θεσμοθετημένο κοινόχρηστο χώρο (υλοποιημένο, μη υλοποιημένο, υπό απαλλοτρίωση) με γεωχωρική αναφορά, που περιλαμβάνει τουλάχιστον την επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου και την έκταση για την οποία είναι υπόχρεος προς αποζημίωση ο Δήμος.
Τα ως άνω δεδομένα κοινοποιούνται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

  • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 13:09 | ΝΙΚΟΛΑΣ

    Να υπάρξει και πρόβλεψη για τους Κ.Χ. που έχουν δεν έχουν απαλλοτριωθεί για πάρα πολλά χρόνια και έχουν αυτοδίκαια ακυρωθεί .

  • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 13:37 | Ευαγγελία Ν.

    Πρέπει να προβλεφτεί τι γίνεται με τους κοινόχρηστους χώρους των Οικοδομικών Συνεταιρισμών. Ποιος είναι υπόχρεος για υποβολή ηλεκτρονικής ταυτότητας κοινόχρηστου χώρου ο Δήμος εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός ή ο ίδιος Οικοδομικός Συνεταιρισμός.