ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – Άρθρο 5 Συγκρότηση

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος συγκροτούνται τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» (ΣΑ) σε κάθε περιφερειακή ενότητα.
Ειδικά, στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε δήμου, όπου λειτουργεί Υ.ΔΟΜ., τα οποία ονομάζονται «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αιγαίου». Στις νησιωτικές περιοχές μπορούν να συγκροτούνται «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» (ΣΑ), με αρμοδιότητα σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:02 | Μιχάλης Πουλάκης

  Στην βάση της πρότασής μου για το άρθρο 5 (συγκρότηση), για την παράγραφο 3 του άρθρου 6, προτείνω:

  3. Στις νησιωτικές περιοχές, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση, επί των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία, για την οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, σε ακίνητα κείμενα εκτός ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:30 | Μιχάλης Πουλάκης

  Καθόσον εξαιρέσεις του τύπου της δεύτερης παραγράφου του άρθρου αυτού εγείρουν πολλά ερωτηματικά και περίεργους διαχωρισμούς προτείνω:

  Άρθρο 5 Συγκρότηση

  Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος συγκροτούνται τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» (ΣΑ) σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Ειδικά, στις νησιωτικές περιοχές δύναται να συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε δήμου, όπου λειτουργεί Υ.ΔΟΜ. Στις νησιωτικές περιοχές μπορούν να συγκροτούνται «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» (ΣΑ), με αρμοδιότητα σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 10:49 | Βενέρης Παναγιώτης

  Στο υποκεφάλαιο Β προβλέπεται η λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος τόσο κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
  Παρατηρούμε ότι για μια ακόμη φορά οι Περιφέρειες της χώρας δεν εκπροσωπούνται στο θεσμό αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι τα Σ.Α είναι μετεξέλιξη των πρώην ΕΠΑΕ που λειτουργούσαν στα πλαίσια των Νομαρχιών οι οποίες Νομαρχίες μετεξελίχθηκαν με τον «Καλλικράτη» σε Περιφέρειες από τις οποίες αποψιλώνεται σταδιακά αλλά συστηματικά κάθε εποπτεία του δομημένου περιβάλλοντος στο χώρο ευθύνης τους. Με το Ν. 4030/12 δίνονταν η δυνατότητα συμμετοχής των Περιφερειών της χώρας στα Σ.Α που λειτουργούσαν στα πλαίσια της Αποκεντρ. Διοικ., έστω και συμπληρωματικά. Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές η δυνατότητα αυτή εξελίχθηκε σε αναγκαιότητα αφού και το κατάλληλο προσωπικό των Αποκεντρ. Διοικ. δεν υπήρχε αλλά και η απαραίτητη εμπειρία. Έτσι, πρόεδροι αλλά και μέλη των Σ.Α. προέρχονταν από την Περιφέρεια. Για παράδειγμα, έχω χρηματίσει Πρόεδρος του Σ.Α. Περιφερ. Ενότ. Κω και τώρα είμαι Αναπληρ. Πρόεδρος Σ.Α. Περιφερ. Ενότ. Καλύμνου.
  Αντιθέτως, με το παρόν Νομοσχέδιο προβλέπεται να εκπροσωπηθούν για πρώτη φορά από καταβολής του αντίστοιχου θεσμού, συνάδελφοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Δηλαδή προβλέπεται να συμμετέχουν σε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, μη Αρχιτέκτονες.
  Επειδή οι Περιφέρειες της χώρας δεν μπορούν να μη συμμετέχουν στη διαμόρφωση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης τους, προτείνουμε στη σύνθεση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο Β του Νομοσχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο, να συμπεριλαμβάνεται και Αρχιτέκτονας εκπρόσωπος της οικείας Περιφέρειας από τις αντίστοιχες Δνεις ΠΕΧΩΣΧΕ, ενώ σε κεντρικό επίπεδο Αρχιτέκτονας εκπρόσωπος ΕΝΠΕ. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αναγκαιότητα ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές αλλά πιστεύουμε και για την υπόλοιπη χώρα και παρακαλούμε να ενσωματωθεί στο υπ΄όψη Νομοσχέδιο.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 09:52 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΙΔΗ – ΜΑΤΣΩΛΆ

  1.-Επειδή προφανώς θα υπάρχουν και σε άλλες νησιωτικές περιοχές (π.χ. στο Ιόνιο ή το Κρητικό Πέλαγος Συμβούλια Αρχιτεκτονικής , απαιτείται να προσδιορισθεί ο αριθμός αυτών των συμβουλίων ανά περιοχή και σύμφωνα με τις δυνατότητες επικοινωνίας και συγκοινωνίας αυτών και όχι όπως αναφέρεται στην ανάρτηση … 2.-Εκτός ΣΑ «Αιγαίου» που περιλαμβάνεται ειδικά ως αρμοδιότητος και του υπουργείου Ναυτιλίας – ενώ όλα τα νησιά είναι στο αντικείμενο του υπουργείου Ναυτιλίας- αγνοείται π.χ. το υπουργείο Τουρισμού ή το υπουργείο Πολιτισμού που επίσης έχουν λόγο ανάδειξης ειδικών θεμάτων αντικειμένου των Σ.Α.
  3.-Η αντίστοιχη ονομασία (όπως προσδιορίζεται )δεν απαιτείται να αναφέρεται ειδικά (Π.Χ για το αντικείμενο του υπουργείου Ναυτιλίας ) αλλά γενικότερα να προκύπτει από την ονομασία της αντιπεριφέρειας και του γεωγραφικού προσδιορισμού που απαιτείται λόγω διασποράς ΥΔΟΜ …

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 13:36 | gm

  Ως προς την λειτουργία των ΣΑ κλπ, δεν αντιμετωπίζει τους λόγους δυσλειτουργίας τους κυρίως γιατί δεν αιτιολογεί τους λόγους σύστασής τους και τον τρόπο κρίσης τους.
  Εξακολουθεί να διατηρεί το γραφειοκρατικό καθεστώς διπλών εγκρίσεων (ΣΑ και Αρχαιολογία).
  Δεν επεκτείνει τον έλεγχο των ΣΑ σε μεγάλα περιβαλλοντικά έργα και κτήρια, σε παραλιακό μέτωπο και οδικούς άξονες, αντίθετα τα επιβαρύνει με αρμοδιότητες σε περιβαλλοντικά αδιάφορα έργα (μικρά ειδικά κτήρια)
  Εισάγει την συμμετοχή πολιτικών μηχανικών σε καθαρά αρχιτεκτονικό αντικείμενο, ενώ θα μπορούσε η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε συμβουλευτικό χαρακτήρα στις περιπτώσεις κατεδαφίσεων και επικινδύνων.
  Οι εκπρόσωποι αρχιτέκτονες εκπροσωπούν τον εαυτό τους δεν δεσμεύονται απο κανόνες κρίσης και από κώδικα δεοντολογίας. Να διευκρινιστεί σε τί γνωμοδοτούν και τι εγκρίνουν και ότι δεν ασχολούνται με έλεγχο πολεοδομικών διατάξεων και ΝΟΚ.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:16 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Υπάρχει ασάφεια για την ίδρυση των ΣΑ και των ΠΕ.ΣΑ δεδομένου ότι τόσο το άρθρο 5 όσο και το άρθρο 11 αναφέρονται σε περιφερειακές ενότητες

 • το κείμενο:

  Ειδικά, στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε δήμου, όπου λειτουργεί Υ.ΔΟΜ., τα οποία ονομάζονται «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αιγαίου»

  να αντικατασταθεί με:

  Ειδικά, στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και στα νησιά του Ιονίου δύναται να συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε δήμου, όπου λειτουργεί Υ.ΔΟΜ., τα οποία ονομάζονται «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αιγαίου» ή «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Ιονίου» αντίστοιχα.