ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – Άρθρο 16 Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων

1. Συγκροτείται ανά περιφερειακή ενότητα από τον Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, η οποία εξετάζει τις προσφυγές κατά των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτου των ελεγκτών δόμησης.
2. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από:
α) έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, προϊστάμενο του Τμήματος του οικείου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
β) έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης της Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του,
γ) έναν μηχανικό ΠΕ, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού,
δ) έναν μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, εκπρόσωπο του Δήμου,
ε) ένα μέλος του Ν.Σ.Κ (δικαστικού πληρεξουσίου ή παρέδρου) ή σε περίπτωση αδυναμίας από ένα δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του οικείου Τμήματος Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.
3. Η θητεία των μελών των περιπτώσεων (α) και (β) της ανωτέρω παραγράφου είναι τριετής και των υπολοίπων ετήσια.
4. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και δύο από τα άλλα μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η προθεσμία αυτή δεν είναι αποκλειστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Κατά τη συζήτηση της ενδικοφανούς προσφυγής οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση για να εκθέσουν τις απόψεις τους, όχι όμως κατά τη λήψη της απόφασης.
6. Η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη της απόφασης, ανακοινώνει δε κατά τη συζήτηση αυτή τη νέα ημερομηνία συζήτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αργότερα από τριάντα (30) ημέρες. Η επιτροπή, αφού εξετάσει τις απόψεις του ενδιαφερομένου, αποφαίνεται οριστικά επί της ενδικοφανούς προσφυγής, με αιτιολογημένη απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 14 και 15 Ν.2690/1999. Της απόφασης λαμβάνει γνώση ο ενδιαφερόμενος, υπογράφοντας αμέσως. Αν αρνηθεί να υπογράψει ή δεν είναι παρών, γίνεται σχετική ενυπόγραφη σημείωση από τον γραμματέα της επιτροπής. Άλλη ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο δεν απαιτείται. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:36 | ΣΔΑΤΜΚ

  Ομοίως κατά τα αναφερθέντα στο άρθρο 9 η θητεία σε Επιτροπή εξέτασης προσφυγών Αυθαιρέτων θα πρέπει να είναι για όλους τριετής.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 12:04 | ΟΛΓΑ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΕ ΑΥΘΕΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΕΙΤΕ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΕΙ ΑΜΕΣΑ
  ΒΕΒΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Π.Δ. 267/98 ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛη την τυπικη διαδικασια!!!!!!!!!!!!!
  ειδικοτερα πρεπει η αποφαση να περιλαμβανει και τυχον διαφοροποιηση των επιβαλλομενων προστιμων !!!!!!!!!!!!
  διοτι εν τελει η αποφαση καθιστα τελεσιδικη και οριστικοποιεί την εκθεση αυτοψιας και κατά αυτησ δυναται να προσφυγη ο φερομενοσ ιδιοκτητης ή ο πραγματικοσ ιδιοκτητησ στα διοικητικα δικαστηρια!!!!!!!!!!!!

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 18:29 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  1) Δεν πρέπει να υπάρχει μέλος στην επιτροπή από τον Δήμο όταν ο Δήμος έχει Υπηρεσία Δόμησης. Ας κληρώνεται ένας από του ελεγκτές δόμησης από το μητρώο. Είναι γνωστό ειδικά στην επαρχεία ότι στήνονται συμφέροντα και αδικείται κόσμος.
  2) Δεν μπορεί η απόφαση να είναι οριστική. Έχει παρατηρηθεί ότι τα ΣΥΠΟΘΑ έχουν είδη βγάλει αποφάσεις που τραβάς τα μαλλιά σου και το χειρότερο δεν αιτιολογούνται ούτε με ένα άρθρο νόμου. Τι θα γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
  3) Αν δεν υπάρχει ένας δεύτερος βαθμός για σοβαρά θέματα που θα ορίζει και την γραμμή όλων των υπόλοιπων σε βασικά θέματα δεν θα διορθωθεί τίποτα στην Ελλάδα. Μαγαζάκια!

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 14:10 | Μιχάλης Πουλάκης

  Η παράγραφος 2γ προτείνεται να συμπληρωθεί ως εξής:

  γ) έναν μηχανικό ΠΕ, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ελεύθερου επαγγελματία, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού,

  Η παράγραφος 2ε προτείνεται να συμπληρωθεί ως εξής:

  ε) ένα μέλος του Ν.Σ.Κ (δικαστικού πληρεξουσίου ή παρέδρου) ή σε περίπτωση αδυναμίας από ένα δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με εμπειρία ή εξειδίκευση σε πολεοδομικά ζητήματα.

  Η παράγραφος 3 προτείνεται ως εξής:

  Η θητεία των μελών της ανωτέρω παραγράφου είναι διετής.

  Η παράγραφος 4 προτείνεται να συμπληρωθεί ως εξής:

  4. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και δύο από τα άλλα μέλη, εκ των οποίων το ένα, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η προθεσμία αυτή δεν είναι αποκλειστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:04 | tomcat

  1. Θα πρέπει να γίνει διόρθωση ως προς το μέλος υπό στοιχείο 2.δ :
  δ) έναν μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, εκπρόσωπο των Δήμων της Περιφερειακής ενότητας .
  Αιτιολογία : Σε κάθε περιφερειακή ενότητα είναι περισσότεροι του ενός Δήμου.
  2. Με τα ΣΥΠΟΘΑ διορθώθηκε μια πληθώρα από τα κακώς κείμενα των Πολεοδομιών και των παλιών Συμβουλίων αυθαίρετων των Νομαρχιών.
  Αντί να βελτιώσετε τα ΣΥΠΟΘΑ φτιάχνεται μια Επιτροπή εξέτασης Αυθαιρέτων κατασκευών που από τη συγκρότησή της θα είναι «κορυφαίο μαγαζί» για τους Δημάρχους και γενικά για τους τοπικούς άρχοντες αφού :
  α) τα δύο από τα πέντε μέλη (ο υπάλληλος της ΥΔΟΜ και ο εκπρόσωπος των Δήμων) θα επιλέγεται από τους Δημάρχους ,
  β) Τα άλλα δύο μέλη (εκπρόσωπος του ΤΕΕ και του δικηγορικού Συλλόγου ) θα επιλεγούν από τους τοπικούς αιρετούς προέδρους των επιστημονικών φορέων.
  Δηλαδή 4 από τα 5 μέλη υποδεικνυόμενα και ελεγχόμενα από αιρετούς (Δημάρχους και αιρετούς προέδρους του τοπικού ΤΕΕ και Δικηγορικού Συλλόγου). Καλορίζικο το μαγαζί.
  Πρόταση : Το υπό στοιχείο 2.β μέλος να αντικατασταθεί ως εξής
  β) έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.
  Τα υπό στοιχεία 2δ και 2ε (εφόσον είναι εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου) να επιλέγονται μετά από ηλεκτρονική κλήρωση από λίστα που θα υποβάλλει ο αντίστοιχος φορέας από ενδιαφερόμενα μέλη του.
  Αυτόματα χάσανε οι τοπικοί άρχοντες τον έλεγχο των 3 από τα 4 ελεγχόμενα μέλη.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:20 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 αναφέρεται ότι οι Επιτροπές Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από:
  α) έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, προϊστάμενο του Τμήματος του οικείου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
  β) έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης της Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του,

  Επί του συγκεκριμένου άρθρου έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:
  i) προκαταλαμβάνεται το γεγονός ότι ο Διευθυντής της περιφερειακής Διεύθυνσης του οικείου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος θα είναι Μηχανικός ΠΕ, συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
  Δηλαδή με τον τρόπο αυτό αποκλείονται Μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων (κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 το σχεδίου νόμου) ενώ αποκλείονται γενικά οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι από τη δυνατότητα να κριθούν για την εν λόγω θέση (κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το ο Ν.4275/14).
  ii) αποκλείονται οι Μηχανικοί ΤΕ, υπάλληλοι Υπηρεσιών Δόμησης, από τη συμμετοχή τους στις εν λόγω Επιτροπές
  iii) δεν προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στην εν λόγω Επιτροπή (η οποία εξετάζει τις προσφυγές κατά των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτου των ελεγκτών δόμησης), όταν με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4389/16, άρθρο 156) η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ συμμετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο για τους Ελεγκτές Δόμησης ενώ προκειμένου οι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ελεγκτή Δόμησης απαιτείται η εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  Επίσης θεωρούμε ότι είναι αναγκαία και η συμμετοχή εκπροσώπου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ο οποίος θα θέτει τις απόψεις της οικείας Π.Ε.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 16 ως εξής:

  «2. Η Επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται από:
  α) τον προϊστάμενο του Τμήματος του οικείου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
  β) έναν μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, ή έναν μηχανικό ΤΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού δομικών έργων, ή μηχανικού ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων ή τοπογράφου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης της Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του,

  στ) έναν Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων ή Μηχανικό Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με τον αναπληρωτή του.
  ζ) εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του.
  …»

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 10:10 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Με την επιτροπή εξέτασης αυθαιρέτων προφανώς αντικαθίστανται και καταργούνται τα ΣΥΠΟΘΑ. Η σημερινή λειτουργία τους παρουσιάζει δυσλειτουργίες και αποκλίσεις οι οποίες εν μέρει και πάρα πολύ σωστά, διορθώνονται με τη φράση της παρ.6 του άρθρου 16 «Της απόφασης λαμβάνει γνώση ο ενδιαφερόμενος, υπογράφοντας αμέσως.» Πλην όμως θα πρέπει να ελεγχθούν και να διορθωθούν και άλλες στρεβλώσεις και παρανοήσεις που παρουσιάζονται σήμερα. Τα ΣΥΠΟΘΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Θα πρέπει να λειτουργούν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι, όπως λειτουργούσαν πάντα και τα Ν.ΣΧΟΠ, όπου οι Μηχανικοί μπορούσαν να παρουσιάσουν σχέδια, αεροφωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Είναι απαράδεκτο τα όποια Τεχνικά Συμβούλια να λειτουργούν από «Έδρας» μόνο και μόνο επειδή στη σύνθεσή τους υπάρχει και ένας Νομικός σύμβουλος.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 10:24 | Βενέρης Παναγιώτης

  Στο υποκεφάλαιο Γ προβλέπεται στα πλαίσια της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος η δημιουργία Επιτρ. Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων και Επιτροπής προβασιμότητας.
  Η Επιτρ. Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων είναι στην ουσία το σημερινό ΣΥΠΟΘΑ. Παρατηρούμε ότι στο παρόν Σ/Ν και πάλι δεν προβλέπεται η συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας στη σύνθεση των ως άνω επιτροπών, ενώ στο ΣΥΠΟΘΑ που λειτουργεί στα πλαίσια της Αποκεντρ. Διοικ. υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ειδικά για τις νεοιδρυόμενες επιτροπές προσβασιμότητας, εκπροσωπούνται οι πάντες πλην των Περιφερειών, σ΄ένα αντικείμενο με ιδιαίτερη σημασία γι΄αυτές. Δεν χρειάζεται πιστεύουμε περισσότερη τεκμηρίωση.
  Προτείνουμε τη συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας τόσο στην Επιτρ. Εξέτασης Προσφυγών όσο και στην επιτροπή προσβασιμότητας με εκπρόσωπο από την οικεία Δνση ΠΕΧΩΣΧΕ. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές όπως είναι ευνόητο

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:04 | Δημήτρης Δ.

  Γιατί οι μηχανικοί Τ.Ε. ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού δεν θα συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη επιτροπή; Προτείνω να γίνει αναδιατύπωση του άρθρου και να προστεθούν οι μηχανικοί Τ.Ε. ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού όπως αναγράφετε στο δ).

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 20:34 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΑ

  Δεν διευκρινίζεται η διαδικασία πιλογής των μελών που δεν θα ειναι υπάλληλοι του παρατηηρητηρίου π.χτον εκπρόσωπο του δήμου και της ΥΔΟΜ ποιός θα τον προτείνει? Θα τον επιλέγει ο Διευθυντής της υπηρεσίας ποθ θα συγκρτεί την επιτροπή , απο ποιόν Δήμο και με τι κριτήρια.
  Η λειτουργία αυτού της επιτροπής είναι χρήσιμη αρκεί να υπάρχει διαφάνεια στην συγκρότηση της,

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 22:11 | Θεόδωρος Κάντζος

  Σχόλια στην παρ.2δ :
  Ο εκπρόσωπος ποιού Δήμου σε μιά περιφερειακή ενότητα με 2, 3, 4 ή 5 δήμους;

  Σχόλια στις παρ.3 και 4 :
  Πενταμελής επιτροπή από δύο δημοσίους υπαλλήλους τριετούς θητείας και ετήσιας των υπολοίπων … δεν προϊδεάζει γιά τίποτε καλό.
  Ειδικά αν συνδυαστεί με το φοβερό τελευταίο εδάφιο της παρ.4 όπου … στην οριακή απαρτία ο πρόεδρος κάνει ότι θέλει!

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:36 | Μ.Μ.

  Πολύ ορθή η κίνηση να διαχωριστεί το ΣΥΠΟΘΑ από την Επιτροπή Κρίσεως Αυθαιρέτων… Οι εκδικάσεις ανά περιφερεικό τμήμα θα επιτύχουν την επίσπευση και ολοκήρωση των χιλιάδων εκθέσεων αυθαιρέτων που εκκρεμούν προς συζήτηση, ήδη από το 2011 με αποτέλεσμα να εκκρεμούν πρόστιμα προς είσπραξη μερικών εκατομμυρίων… Ο υπόχρεος του προστίμου μέχρι σήμερα, λόγω καθυστέρησης από το ΣΥΠΟΘΑ, για την οποία να σημειώσω ότι δεν ευθύνονται τα μέλη του ΣΥΠΟΘΑ αλλά η πληθώρα των υποθέσεων που εκκρεμούν και το μεγάλο εύρος του αντικειμένου που ασχολείται,δεν μπαίνει στη διαδικασία ούτε καν δήλωσης με τους Νόμους Αυθαιρέτων.