Άρθρο 2 Περιφερειακές Διευθύνσεις και Τμήματα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος

1. Συστήνεται Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος στην έδρα κάθε περιφέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 3852/2010 με κατά τόπο αρμοδιότητα αυτή της οικείας περιφέρειας και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Συστήνονται Τμήματα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας, με κατά τόπο αρμοδιότητα αυτή της οικείας περιφερειακής ενότητας, τα οποία υπάγονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες στην αντίστοιχη Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος κάθε περιφέρειας.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και των περιφερειακών Διευθύνσεων και τμημάτων του.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:49 | Μαρία Φραντζή

  Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης) διαλύθηκαν οι υφιστάμενες τότε νομαρχιακές υπηρεσίες πολλές από τις αρμοδιότητες των οποίων δε λήφθηκαν υπόψη στον καταμερισμό που έγινε στις νέες διοικητικές δομές με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, να γίνει ιδιαίτερα προβληματική η διεκπεραίωση (πολλές υπηρεσιακές δομές και στάσεις). Το ανέφικτο της δημιουργίας Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε Δήμο δημιούργησε ακόμα περισσότερες δυσλειτουργίες. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου οφείλει να δώσει διεξόδους σε αυτά τα προβλήματα. Οφείλει επίσης να υποστηρίξει διοικητικά τα ΣΑ, τα ΣΥΠΟΘΑ και τις Επιτροπές Επικινδύνων Οικοδομών που σήμερα περιπλανώνται χωρίς καμιά διοικητική υποστήριξη.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:07 | ΣΔΑΤΜΚ

  Οι νέες Διευθύνσεις αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που σήμερα υπάγονται σε άλλες υφιστάμενες (πχ Πολεοδομικός σχεδιασμός, άδειες δόμησης) χωρίς να προτείνεται με νομοθετική ρύθμιση ο σαφής και ρητός διαχωρισμός αρμοδιοτήτων. ΥΠΕΝ από την μία Περιφέρειες και ΟΤΑ από την άλλη και όλοι μαζί στην πλάτη των πολιτών εν μέσω κρίσης!

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 12:50 | kotsi

  σχόλιό σας αφορά διαφορετικό σ/ν.

 • 2 Οκτωβρίου 2016, 15:47 | Μαρία Μ.

  Στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα που οδηγείται στη Βουλή οι Δήμαρχοι κατάφεραν να περάσουν το αίτημά τους να ρωτιούνται εαν θα μπορούν να φύγουν με μετάταξη οι υπάλληλοί τους (οι οποίοι τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέση με όλους τους άλλους υπαλλήλους) ανεξάρτητα από το μέγεθος του Δήμου. Δηλαδή οι υπάλληλοι τους είναι σε ομηρία. Συνεχίζονται οι πελατειακές σχέσεις. Κάποιοι που τα έχουν καλά με τους δημάρχους μπορούν να μεταταχθούν ενώ άλλοι παραμένουν στο δήμο για τιμωρία. Πως λοιπόν θα στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες; Εθελοντικά; Κανείς δήμαρχος δεν θα αφήσει κανέναν μηχανικό, ακόμη και από τις ΥΔΟΜ (έχει άλλωστε και τεχνικές υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να τους χρησιμοποιήσει). Μήπως τελικά οι Δήμαρχοι πάλι θα κινητοποιηθούν και θα ζητήσουν να παραμείνει σ’ αυτούς η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων για να σβήνουν ή να μην επιβάλλουν πρόστιμα; Πελατειακό κράτος δεν έχουμε; Και εαν γίνουν αυτοδίκαιες μετατάξεις θα μεταταχθούν και κάποιοι διευθυντές και υπάλληλοι ΥΔΟΜ με ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος που οι Δήμαρχοι τους διατηρούν στις ίδιες θέσεις ενώ θα έπρεπε κατ’ ελάχιστον να τους μετακινήσουν σε άλλες;

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 16:57 | Νέστωρ Ζύγρας

  Ονομασία δομής
  Ο όρος Παρατηρητήριο παραπέμπει σε μηχανισμό καταγραφής και το πολύ αξιολόγησης. Εδώ πρόκειται για δομή εφαρμογής πολιτικής (η παρατήρηση είναι μια από τις δραστηριότητες). Ο όρος Υπηρεσία (Δ/νση, Τμήμα, κλπ.) Επιτήρησης Δομημένου Περιβάλλοντος είναι πιο κοντά στο αντικείμενο της νέας δομής.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 21:43 | Μαρία Μ.

  Η πρόταση του tomcat επιλύει πιο γρήγορα το πρόβλημα της στελέχωσης των νέων υπηρεσιών.
  Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος πρέπει να ψηφιστεί άμεσα και οι νέες δομές να λειτουργήσουν άμεσα. Οι δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στην καταγραφή νέων αυθαιρέτων και στην επιβολή προστίμων (γιατί δεν θέλουν, εξαιτίας πολιτικού κόστους) αν και οι καταγγελίες είναι πολλές.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:30 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου αναφέρεται ότι, με Π.Δ θα καθορισθούν, μεταξύ άλλων, η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του.
  Στο εν λόγω Π.Δ δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι από θέσεις ευθύνης και μάλιστα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Ν.4275/14 και ιδιαίτερα το άρθρο 1 αυτού, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ»

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 10:18 | tomcat

  Ισχύει το ίδιο σχόλιο που γραφτηκε για το άρθρο 1 «Αφού έχεις τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι οποίες είναι αμιγώς Κρατικές Υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης σε όλη την Επικράτεια, για ποιό λόγο γίνεται συγκρότηση μιας ακόμα γενικής διεύθυνσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 13 Διευθύνσεων μια σε έδρα κάθε Περιφέρειας και 52 και πλέον Τμήματα ένα σε κάθε έδρα Περιφερειακής Ενότητας (Νομό). Αν συγκροτηθεί ένα Τμήμα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που να ανήκει στην αντίστοιχη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυτόματα έχεις κάνει την ίδια δουλεία έχοντας μειώσει το δημοσιονομικό κόστος τουλάχιστον στο μισό και τη γραφειοκρατία. Πέραν αυτού γλυτώνεις και τη γελοιοποίηση αφού σε κάθε περιφέρεια θα έχεις τέσσερα επίπεδα Διοίκησης για το ίδιο θέμα (δομημένο και φυσικό περιβάλλον) με τα δύο επίπεδα να ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση:
  Α) Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ΥΔΟΜ στους Δήμους.
  Β) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού στις Αιρετές Περιφέρειες.
  Γ) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (κρατική Υπηρεσία) στην έδρα κάθε Περιφέρειας.
  Δ) Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος
  Αποφασίστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών ή να καταργήσετε τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων να γίνουν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου σας ή να συγκροτήσετε τμήματα του παρατηρητηρίου Δομημένου περιβάλλοντος στις ΠΕΧΩΣ.»

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 14:55 | Δημήτρης Δ.

  Ομοίως με το σχόλιο που έκανα στο άρθρο 1. Ακόμη μια νέα αρχή. Ακόμη περισσότερες υπογραφές και σφραγίδες.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 11:27 | Α. Παρασκευας

  Θετική η μεταφορά ελεγκτικών αρμοδιοτώτων από του Δήμους, οι οποίοι λόγω τοπικών συμφερόντων είναι οι πλέον ευάλωτοι σε τοπικές επιρροές. Ωστόσο εάν δεν γίνουν νέες προσλήψεις, θα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις με μετατάξεις προσωπικού τμημάτων αυθαιρέτων από ΥΔΟΜ. Ωστόσο, παραμένει σειρά αρμοδιοτήτων αυθαιρέτων στις ΥΔΟΜ σύμφωνα με τον παρόντα νόμο (διαγραφή προστίμων κ.λ.π.), ενώ δεν λαμβάνεται μέριμνα για εκκρεμείς υποθέσεις (που είναι χιλιάδες σε όλη τη χώρα), αλλά και για θέματα επικίνδυνων οικοδομών που σήμερα καλύπτονται από τους ίδιους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, ειδικά στην επαρχία, οι ελάχιστοι υπάλληλοι ανήκουν ταυτόχρονα στο τμήμα ελέγχου κατασκευών , στο τμήμα έκδοσης αδειών αλλά και σε άλλες υπηρεσίες (τεχνική υπηρεσία κ.λ.π.). Ο νόμος αγνοεί ότι όλες οι ΥΔΟΜ είναι σήμερα υποστελεχωμένες, με πολλούς υπαλλήλους να έχουν παράλληλα καθήκοντα.
  Για να περιοριστεί το προσωπικό πρέπει οι αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ για αυθαίρετα με μεταβιβασθούν εξ’ ολοκλήρου στα παρατηρητήρια και τους ελεγκτές δόμησης, και η πολεοδομική νομοθεσία να μην θεωρεί ως αυθαίρετες μικροπαραβάσεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά μόνο παραβάσεις κάλυψης, δόμησης και ύψους.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 09:06 | Μαρία Μ.

  Η αρμοδιότητα ελέγχου των αυθαιρέτων πρέπει να δοθεί στο υπουργείο και να μην παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση (δήμους) που είναι σήμερα. Η στελέχωση των προτεινόμενων με τον παρόντα νόμο υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει σε μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναφέρεται (τουλάχιστον 6 μήνες για την έκδοση του Π.Δ.). Η στελέχωση των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει με εθελοντικές μετατάξεις (χωρίς γνώμη φορέα προέλευσης — δημάρχου) και όχι με αυτοδίκαιες διότι αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάταξης υπαλλήλων που ενώ αποδίδουν σε εξαιρετικό βαθμό την τρέχουσα χρονική στιγμή στα τμήματα των δήμων που έχουν την αρμοδιότητα δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο άλλο, καθώς επίσης και υπαλλήλων που τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η αρμοδιότητα ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών ανήκει σε τμήματα που έχουν παράλληλη αρμοδιότητα και την έκδοση αδειών. Ποιοι υπάλληλοι θα μεταταχθούν αυτοδίκαια (εάν ισχύσει κάτι τέτοιο) όταν όλοι ασχολούνται με όλα; Και για ποιους υπαλλήλους θα ισχύσει η ενδεχόμενη αυτοδίκαιη μετάταξη όταν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο δήμαρχος μπορεί να μετακινήσει από το τμήμα αυθαιρέτων σε άλλα τμήματα τους υπαλλήλους που επιθυμεί ο ίδιος να γλυτώσουν τη μετάταξη και να τοποθετήσει υπαλλήλους που δεν τους θέλει άλλο; Τι θα γίνει με υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί μετάταξη σε υπηρεσία άλλου νομού (και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη) εαν υπάρξει αυτοδίκαιη μετάταξή τους στη νέα δομή; Θα συμβούν ξανά όσα έγιναν με τον καλλικράτη;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 13:49 | Bob

  Μεσα στα πλαίσια του του όρου συμμετοχής (5) και μόνο οφείλω να παρατηρήσω ότι οι «υπάλληλοι της ΥΔΟΜ» μέσα απο διαδικασίες που όλοι γνωρίζουμε και ειδικά τη «λευκή απεργία» των τελευταίων ετών έχουν απωλέσει οριστικά το όποιο ηθικό πλεονέκτημα θα μπορούσε κάποιος να τους αποδώσει με χαρακτηρισμούς «άριστης γνώσης» ή οτιδήποτε άλλο, με τη καθημερινή τους συμπεριφορά στο αντικείμενο που αφορά την υπηεεσία τους παραβίαζαν ανέκαθεν και, παραβιάζουν καθημερινά, κάθε ένοια δημόσιου λειτουργού και «υπηρεσίας» προς τον πολίτη. Οι εξαιρέσεις ελάχιστες και μπράβο τους, αλλά η κακοδιοιήκηση στις πολεοδομίες γενικός κανόνας. Ωραίο το αφήγημα με τον έλεγχο των «νεοανεγειρόμενων» οικοδομών ας εξετάσουμε όμως και την πραγματικότητα των οικοδομικών αδειών για τα σκουπιδια χωρις καν τον στοιχειώδη έλεγχο στο διάγραμμα δόμησης ή απο ποιον υπάλληλο προέρχονται οι φάκελοι που «εξαφανίζονται» από το αρχέιο κάθε πολεοδομίας. Η’ προχωράμε ή αναμασάμε τις ίδιες καραμέλες που μας εφθασαν ως εδώ. Ας αποφασίσουμε.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 10:47 | Χ. Σμπούης

  Σε συνέντευξή του ο κ. Γ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ αναφέρει ότι:

  Το Παρατηρητήριο δεν θα είναι ένας πολυπληθής δημόσιος Οργανισμός (300 Υπάλληλοι). Θα είναι ενταγμένο στο Υπουργείο ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του και δεν θα χρειαστεί μήνες για να λειτουργήσει!!

  Αναφέρει επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη στους Δήμους μηχανικούς πλεονάζοντες !! Θα μεταταχθούν Μηχανικοί από τους Δήμους στο Παρατηρητήριο ? ΜΕΤΑΤΆΞΕΙΣ από τους ΟΤΑ στο Κράτος – ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΩ, …… είπε ότι θα προσληφθούν και καινούργιοι υπάλληλοι….(Μηχανικοί δηλαδή) ……..Αυτό Θα το δούμε….

  Θεωρεί ότι με 300 υπαλλήλους θα έχουμε μια πλήρη λειτουργία.
  Για να δούμε:

  1) 13 Διευθύνσεις Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος στην έδρα κάθε περιφέρειας άρα 13 Διευθυντές !
  2) Οι Διευθύνσεις Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος αν έχουν δύο Τμήματα άρα άλλοι 13Χ2=26 προϊστάμενοι Τμημάτων !(Αν δεν υπάρχουν Τμήματα ποιος ο λόγος ύπαρξης Διεύθυνσης?)
  3) 74 Τμήματα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας δηλαδή 74 προϊστάμενοι Τμημάτων!
  4) Οι Διευθύνσεις Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος αν έχουν από δυο υπαλλήλους 2Χ13=26 Υπάλληλοι!
  5) Τα 74 Τμήματα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος αν έχουν από 3 Υπαλλήλους 3Χ74=222 Υπάλληλοι.

  Αρα 13+26+74+26+222=348 Υπάλληλοι (Μηχανικοί)
  Επίσης έχουμε 113 Προϊστάμενους και Διευθυντές για 235 απλούς Υπαλλήλους!!!! για την «Λάντζα» !!!

  Δηλαδή τα Τμήματα και οι Διευθύνσεις θα λειτουργίσουν με 2-3 υπαλλήλους!

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 08:05 | Μ.Μ.

  Η στελέχωση των ΠΑ.ΔΟ.Π. θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από τους ήδη υπηρετούντες στα αντίστοιχα Τμήματα Ελέγχου Κατασκευών των ΥΔΟΜ διότι είναι άρτια καταρτισμένοι στην Πολεοδομική Νομοθεσία η οποία είναι όντως δαιδαλώδης αλλά και στην διαδικασία που ακολουθείται κατά τον έλεγχο και καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών και στην επιβολή των κυρώσεων – προστίμων. Ο έλεγχος των Παρατηρητών έστω και ιδιωτών θα πρέπει να παραμείνει στον Δημόσιο Τομέα και να είναι ΔΙΑΦΑΝΗΣ, για να αποφευχθούν τα φαινόμενα που όλοι μας γνωρίζουμε και τα οποία ήδη συναντούμε από τους ελέγχους των νεοαναγειρόμενων οικοδομών από τους ελεγκτές δόμησης. Πιο συχνό φαινόμενο είναι η μη αποδοχή ελέγχου όταν η οικοδομή έχει προφανώς πλήθος παραβάσεων τα οποία αποφεύγουν να καταγράψουν… Πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά αποδεδειγμένα αυθαίρετες κατασκευές, ο αντίκτυπος καταγραφής των οποίων θα είναι σε προσωπικό επίπεδο (μηνύσεις, δικαστήρια κλπ), τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά, χωρίς καμία στήριξη από το Δημόσιο Τομέα οι υπάλληλοι των ΥΔΟΜ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 14:27 | Γ.Π

  κύριε Χ. Σμπούη,

  Η στελεχωση θα πρεπει να γινει( και με σιγουρια) οπως εγινε με την στελεχωση/αυτοδικαιη μεταταξη των υπαλλήλων Πολεοδομιων στους Δήμους από τις Νομαρχιες το 2011. Τότε ηταν ενα λάθος, ο Ελεγχος του Περιβαλλοντος επρεπε να παραμεινει στη κεντρική εξουσια (Υπουργειο).
  Οποτε ειναι σιγουρο, οτι μεχρι να συσταθούν τα Τμήματα αυτα στις Π.Ε, θα γινουν αυτοδικαιες μεταταξεις των υπαλληλων των αυθαιρετων από τις ΥΔΟΜ Δήμων με το ιδιο συστημα που εγινε το 2011.
  Στις Γεν Δ/νση ΥΠΕΠΑΝ και Δ/νσεις Περιφερειας θα γινουν εσωτερικες τοποθετησεις από αλλες Δ/νσεις.

  το θεμα ειναι να πάνε τα σωστα ατομα που ξέρουν το αντικειμενο και οχι καποιοι που θελουν καρέκλα για να καθονται απλα..

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:58 | Χ. Σμπούης

  Δηλαδή θα συσταθούν:
  1) 1 Γενική Διεύθυνση του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  2) 13 Διευθύνσεις Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος στην έδρα κάθε περιφέρειας!
  3) 74 Τμήματα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας!

  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία …….κλπ

  Που θα βρεθεί τόσο προσωπικό !!!! (Μηχανικοί κυρίως) θα διοριστεί ? θα μεταταχθεί…..και από που περισσεύουν ???

  Στο Άρθρο 110:

  4.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας !!!! του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος θα εξακολουθούν να υφίστανται οι υπάρχουσες διοικητικές δομές !!!!!! με τις αρμοδιότητές τους σε σχέση με την εφαρμογή των προβλέψεων του παρόντος.
  Δηλαδή σε έξι μήνες θα στελεχωθούν όλες παραπάνω υπηρεσίες ? Εδώ γελάμε.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:17 | Γ.Π

  Η στελέχωση να γινει με αυτοδικαιη μεταταξη του Προισταμενου Τμηματος Αυθαιρέτων και υπαλλήλων που το στελεχώνουν. Να μην περιμενουν από η κάθε Π.Ε να βρουν υπαλλήλους. Το δημόσιο ειναι υποστελεχωμένο.

  Πολλά όμως τετοια Τμήματα (από τα οργανογράμματα των Δήμων) εχουν και το αντικειμενο Ελεγχου Επικύνδυνων Κατασκευών. Αυτό το αντικείμενο που παραμένει? Εαν το αντικειμενο αυτό του Τμήματος παραμένει στην Υ.ΔΟΜ του Δήμου και το Τμήμα εχει υπαλληλο πολιτικό μηχανικό Π.Ε, τότε να παραμείνει στην ΥΔΟΜ για τα επικύνδινα. Να διευκρινιστεί..