Άρθρο 67 Σύνδεση του αριθμού οικοδομικής άδειας με τα δελτία αποστολής οικοδομικών υλικών

1. Στα δελτία αποστολής οικοδομικών υλικών, τα οποία προσδιορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της οικοδομικής αδείας ή τυχόν άλλα στοιχεία νομιμότητος του κτιρίου που ανεγείρεται, αποπερατώνεται ή επισκευάζεται, όπως ενδεικτικά ο μοναδικός αριθμός δήλωσης αυθαιρέτου αν πρόκειται για ρυθμισμένο αυθαίρετο κτίσμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το είδος των οικοδομικών υλικών για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή στο δελτίο αποστολής, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων για την σύνδεση των δελτίων με τον αριθμό της οικοδομικής αδείας του κτιρίου και την ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου οικοδομικών αδειών.

 • Το άρθρο θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται μόνο μετά την έκδοση της ΚΥΑ. Διαφορετικά θα δημιουργήσει προβλήματα στα εν εξελίξει τεχνικά έργα.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 13:01 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

  Πολύ σωστό να συνδέεται το δελτίο αποστολής κάποιων υλικών (π.χ. σκυρόδεμα) με την οικοδομική άδεια. Έπρεπε να είχε γίνει από παλιά. Θεωρώ ότι γενικά οι παραγγελίες υλικών, για οποιοδήποτε έργο θα έπρεπε να γίνονται μόνο από τους επιβλέποντες μηχανικούς με προϋπολογισμό και οικοδομική άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση στην τιμή τους θα πρέπει να ενταχθεί εισφορά-τέλος επίβλεψης και ασφάλισης που θα αποδίδονται αυτόματα στο ΤΕΕ (ιδιώτες μηχανικοί) και το ΙΚΑ.
  Δεν μπορεί οι ΥΔΟΜ να καταγράφουν αυθαιρεσίες, δηλαδή το αποτέλεσμα αλλά κανείς να μην ελέγχει τη διακίνηση των υλικών για τις εργασίες πριν την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 02:50 | Panos

  Πώς θα ελεγχθούν οι αγορές από άλλες χώρες ΕΕ;

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:06 | Κωνσταντίνου Ευάγγελος

  Μα είναι δυνατό για κάθε οικοδομική εργασία πάσης φύσεως να απαιτείται μια τέτοια διάταξη; Εάν αγοράσω και μεταφέρω μα δικό μου μέσο τα απαιτούμενα οικοδομικά υλικά για μια κατασκευή, η εφαρμογή αυτού του άρθρου πάει στα σκουπίδια.
  Δυστυχώς ο νομοθέτης ενδιαφέρεται για να δημιουργήσει μόνιμο καθεστώς συνέταιρου της τσέπης κάθε πολίτη, την πολεοδομία και τον μηχανικό. Η έλλειψη οικοδομικής δραστηριότητας επιβεβαιώνει το ρητό: Αργία μήτηρ πάσης κακίας.