Άρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται τα άρθρα 1 έως 7 του Ν. 3044/2002 (Φ.Ε.Κ. 197Α’/27-8-2002) καθώς και τα άρθρα 31-37 του Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174Α’/-9-2013).

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:48 | ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. Συμβουλευτικων Υπηρεσιων

  Με τη διάταξη του αρθ. 18 παρ.1(α) του Ν.2742/1999 καταργήθηκε ο Ν. 360/1976 των ΕΣΧΠ και με το αρθ.18 παρ 1(δ) του ιδίου νόμου καταργήθηκε η περίπτωση (θ) της παρ.3 του αρθ.24 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/85) της θεσμοθέτησης των ΕΣΧΠ. Με το Ν.4280/2014 αρθ.28 παρ.32 καταργούνται οι ΕΣΧΠ και μάλιστα η κατάργηση των έχει αναδρομική ισχύ για τις περιοχές που εγκρίθηκαν Περιφερειακά Πλαίσια η ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή Ειδικά πλαίσια. Για το Ηράκλειο Κρήτης θεσπίστηκε η 16/ΕΣΧΠ/1981 όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 22292/1999(ΦΕΚ 1768/Β/1999) και εν συνεχεία το 2003 δημοσιεύτηκαν. Το Περιφερειακό πλαίσιο, το ΓΠΣ Συγκροτήματος Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 696 Δ/03) και το 2009 το ΓΠΣ Δήμου Ν.Αλικαρνασού (ΦΕΚ122ΑΑΠ/2009), χωρίς να καταργούν ρητά την 16/ΕΣΧΠ/1981 και την ΚΥΑ 22292/1999 με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρερμηνείες από τη Διοίκηση ως προς την εφαρμογή του Ν.4280 / 2014 αρθ. 28 παρ32. Σημειώνεται ότι η έκδοση της ΚΥΑ έγινε κατά παράβαση του αρθ. 25 παρ.5 του Ν. 2508/1997 και του αρθ. 229 και 230 του Π.Δ. (ΦΕΚ580Δ/27-07-1999). Υπάρχει σιωπηρά κατάργηση των εν λόγω αποφάσεων σύμφωνα και με τη πρόσφατη διάταξη του αρθ. 238 του Ν. 4389/27-05-2016.(βλ. αρθ. 2 Α.Κ.) Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ρητή κατάργηση των, με την προσθήκη στο παρον άρθρο: «Η 16/ΕΣΧΠ/1981 (ΦΕΚ 654 Β/1981) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 22292/1999 (ΦΕΚ 1768 Β/ 1999)καταργείται».

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 21:40 | ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. Συμβουλευτικων Υπηρεσιων

  Με τη διάταξη του αρθ. 18 παρ.1(α) του Ν.2742/1999 καταργήθηκε ο Ν. 360/1976 των ΕΣΧΠ και με το αρθ.18 παρ 1(δ) του ιδίου νόμου καταργήθηκε η περίπτωση (θ) της παρ.3 του αρθ.24 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/85) της θεσμοθέτησης των ΕΣΧΠ. Με το Ν.4280/2014 αρθ.28 παρ.32 καταργούνται οι ΕΣΧΠ και μάλιστα η κατάργηση των έχει αναδρομική ισχύ για τις περιοχές που εγκρίθηκαν Περιφερειακά Πλαίσια η ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή Ειδικά πλαίσια. Για το Ηράκλειο Κρήτης θεσπίστηκε η 16/ΕΣΧΠ/1981 όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 22292/1999(ΦΕΚ 1768/Β/1999) και εν συνεχεία το 2003 δημοσιεύτηκαν. Το Περιφερειακό πλαίσιο, το ΓΠΣ Συγκροτήματος Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 696 Δ/03) και το 2009 το ΓΠΣ Δήμου Ν.Αλικαρνασού (ΦΕΚ122ΑΑΠ/2009), χωρίς να καταργούν ρητά την 16/ΕΣΧΠ/1981 και την ΚΥΑ 22292/1999 με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρερμηνείες από τη Διοίκηση ως προς την εφαρμογή του Ν.4280 / 2014 αρθ. 28 παρ32. Σημειώνεται ότι η έκδοση της ΚΥΑ έγινε κατά παράβαση του αρθ. 25 παρ.5 του Ν. 2508/1997 και του αρθ. 229 και 230 του Π.Δ. (ΦΕΚ580Δ/27-07-1999). Υπάρχει σιωπηρά κατάργηση των εν λόγω αποφάσεων σύμφωνα και με τη πρόσφατη διάταξη του αρθ. 238 του Ν. 4389/27-05-2016.(βλ. αρθ. 2 Α.Κ.) Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ρητή κατάργηση των, με την προσθήκη στο παρίν άρθρο: «Η 16/ΕΣΧΠ/1981 (ΦΕΚ 654 Β/1981) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 22292/1999 (ΦΕΚ 1768 Β/ 1999)καταργείται».

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 22:18 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  Καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 7 ή
  Καταργούνται τα άρθρα 1-7