Άρθρο 102 Αυθαίρετες κατασκευές κεραιών

Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται, αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις κεραιών πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα, εφόσον διαθέτουν άδεια κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας επί της μελέτης εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ή θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Στη περίπτωση αυτή επιτρέπονται και οι αναβαθμίσεις ή τροποποιήσεις των κατασκευών εφόσον δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή των δομικών κατασκευών. Οι κατασκευές αυτές μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, μπορούν να αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  • 1 Οκτωβρίου 2016, 13:02 | AKHS

    Και να ηλεκρροδοτουνται από την ΔΕη μετα από ενεργεις της πολεοδομιας ποθυ εμποδιζονται από τους δημου ςΚαθως και να γινει η οποια ανακασκευη τους χωρις νεα εγκριση

  • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 10:52 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

    Μάλλον ο νομοθέτης εννοεί αυτές τις κεραίες που έχουν άδεια εγκατάστασης και όχι άδεια κατασκευής και εκ παραδρομής έγραψε «κατασκευής».

  • Τουλάχιστον να ισχύει η προϋπόθεση να έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να μην γειτνιάζουν με νοσοκομεία, μαιευτήρια, εκπαιδευτήρια και γενικά με εγκατστάσεις ευπαθών ομάδων