Άρθρο 3 Αρμοδιότητες και πόροι

1. Η Γενική Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος καθώς και οι περιφερειακές Διευθύνσεις και Τμήματα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ως προς τον έλεγχο διαδικασιών υλοποίησης πολεοδομικού σχεδιασμού:

i) Παρακολούθηση Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου,
ii) Έλεγχος της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού,
iii) Mέριμνα για την επίσπευση του πολεοδομικού σχεδιασμού,
iv) Eυθύνη λειτουργίας και εποπτείας της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων.

β. Ως προς την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης:
i) Εντοπισμός, καταγραφή, έλεγχος των αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων καθώς και επιβολή κυρώσεων,
ii) Δημιουργία και τήρηση «Ηλεκτρονικού/ ψηφιακού Αρχείου Αυθαιρέτων» στο οποίο θα καταγράφεται το είδος και η κατηγορία του αυθαιρέτου, ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής και η τυχόν υπαγωγή του σε καθεστώς ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων,
iii) Τήρηση του Μητρώου «Ταυτότητας Κτιρίου»,
iv) Τήρηση του Mητρώου Ελεγκτών Δόμησης,
v) Τήρηση κεντρικού ηλεκτρονικού αρχείου όλων των οικοδομικών αδειών της Επικράτειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
vi) Εποπτεία για τη τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων,
vii) Μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών Εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά αυθαιρέτων,
viii) Τήρηση του μητρώου, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης,
ix) Έλεγχος της πορείας κατεδάφισης τελεσίδικα κριθέντων αυθαιρέτων.

γ. Ως προς την αισθητική αναβάθμιση κατασκευών:

i) Μέριμνα για τη διάσωση και αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων,
ii) Μέριμνα για τη συγκρότηση, σύγκληση και λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής σύμφωνα με το άρθρο 5,
iii) Έλεγχος δυνατότητας υπαγωγής στον παρόντα νόμο αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων, που έχουν εκτελεσθεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κηρυγμένα ως διατηρητέα, προκειμένου να εντάσσονται μορφολογικά και αισθητικά στο σύνολο του κτιρίου και στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον,
iv) Συντονισμός και ενημέρωση συναρμοδίων υπηρεσιών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

δ. Ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας:

Παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους και συνεργασία κάθε μορφής με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιχειρήσεις του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για την προώθηση και εξασφάλιση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες.

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος λαμβάνει και τους ακόλουθους πόρους:
α) Ποσοστό ανταπόδοσης επί του παραβόλου που καταβάλλεται στην αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με βάση το άρθρο 74 παρ. 9.
β) Ποσοστό 25% από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5.
γ) Ποσοστό 50% από το παράβολο για κάθε τίτλο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 4.
δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της αντικειμενικής αξίας του προστιθέμενου συντελεστή δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:41 | ΣΔΑΤΜΚ

  Δεν υπάρχει σαφής ιεραρχική κατανομή αρμοδιοτήτων στη δομή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος (Γενική Δ/νση, Διευθύνσεις και Τμήματα). Όλοι κάνουν τα πάντα και τα ίδια χωρίς διαβάθμιση.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 11:17 | Αμαλία-Αικατερινη

  Αυτοι που θα στελεχωνουν την συγκεκρυμμενη υπηρεσια πως θα εξασφαλιζεται οτι ειναι αδιαβλητοι? ¨οτι δεν υποκινουνται απο συγκεκρυμμενα συμφεροντα? ‘Οτι εντοπιζουν μονο τα αυθαιρετα που θελουν και σε άλλα κανουν τα στραβα ματια?Ότι δεν κινουνται απο προσωπικα μισοι και διαφορες? Ότι δεν εξυπηρετουν μεγαλοσχημους?Σε επικυνδυνα μονοπατια μπαινουμε. ¨οταν δινεις εξουσια σε αυτο το διεφθαρμενο δηοσιο, το μονο που μπορεις να περιμενεις ειναι μονο επιπλεον διαφθορα.Πρωτα πρεπει να εξυγειανετε το δημοσιο , να το απαλαξεται απο τα στοιχεια του υπονομου, και επειτα να το βαλεται να καταδιωκει τους «παρανομους» πολιτες.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 11:13 | tomcat

  α) Για τις αρμοδιότητες πολεοδομικού σχεδιασμού :
  Αντί να στελεχώσετε τις αποστεωμένες υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού του Υπουργείου και των Δ/νσεων ΠΕΧΩΣ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που κάνουν πολεοδομικό σχεδιασμό φτιάχνετε μια υπηρεσία που τάχα θα ελέγχει και θα μεριμνά για να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
  β. Ως προς την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης:
  Αφού το παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος θα έχει όλες τις αρμοδιότητες των αυθαιρέτων θα πρέπει να τροποποιηθούν – συμπληρωθούν οι αρμοδιότητες της παραγράφου β ως εξής :
  vi) Εποπτεία για τη τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων. Οδηγίες – κατευθύνσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα των Υπηρεσιών Δόμησης για θέματα αυθαιρέτων και δόμησης.
  Αιτιολόγηση : δεν γίνεται να απαντούν οι Δ/νσεις ΠΕΧΩΣ των αποκεντρωμένων στα ερωτήματα των υπηρεσιών δόμησης για θέματα νομοθεσίας δόμησης και να ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας και την ενιαία εφαρμογή το παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.
  ix) Εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών.
  Αιτιολόγηση : Δεν γίνεται στο άρθρο 78 του παρόντος να προβλέπεται η κατεδάφιση των αυθαιρέτων μετά της 28-7-2011 από το Παρατηρητήριο και τα πριν της 28-7-2011 να κατεδαφίζονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τα αυθαίρετα εντός Δασικών εκτάσεων που εκδίδουν αποφάσεις οι δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα εντός αιγιαλού, παραλίας και Δημοσίων κτημάτων που εκδίδουν οι Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας (πρώην κτηματικές υπηρεσίες)
  Επί της παραγράφου 2. Γιατί τόσο καιρό δεν δίνεται πόρους από τα πρόστιμα αυθαίρετων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Αν μείνει η αρμοδιότητα κατεδαφίσεων των αυθαιρέτων προ της 28-7-2011 και των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων, αιγιαλού – παραλίας κλπ στις αποκεντρωμένες διοικήσεις να προβλέπεται αντίστοιχο ποσοστό από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα (25%) στις αντίστοιχες κατασκευές για τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις.

 • Λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω απαιτήσεις:
  •την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,

  •την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  •τις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,

  •τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία επικύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας υπαγορεύονται τα εξής:

  – «1. […] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:[…] β. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες [..]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),

  «[…] 3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους.[…]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),

  – «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων» (Άρθρο 9 «Προσβασιμότητα),

  •το άρθρο 26 του «ν.4067/2012- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»,

  •τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,

  •την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,

  •τον ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005) μέσω του οποίου απαγορεύεται οποιαδήποτε «άμεση» (άρνηση πρόσληψης εξαιτίας της ύπαρξης αναπηρίας) ή «έμμεση» (όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει τα άτομα με αναπηρία σε μειονεκτική θέση) διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας ενώ παράλληλα προβλέπεται η εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών», ήτοι η εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας στις εξατομικευμένες ανάγκες των εργαζομένων με αναπηρία. Αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση το άρθρο 5 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ήτοι τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), η έλλειψη παροχής «εύλογων προσαρμογών» στον εργασιακό χώρο θεωρείτε διάκριση, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τους εργοδότες, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί φορείς,
  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα εξής:
  1.Η παράγραφος 1.δ του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες και πόροι» να διαμορφωθεί ως εξής: «δ. Ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας: Παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους και κτιριακές υποδομές, όπως ορίζεται από το άρθρο 26 του ν.4067/2012-Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, και συνεργασία κάθε μορφής με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιχειρήσεις του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για την προώθηση και εξασφάλιση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες.»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 13:09 | Ε. ΚΟΥΡΗΣ

  Θα πρέπει να προστεθούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες βάση της νομοθεσίας και οι οποίες αφορούν τον έλεγχο των κατασκευών (π.χ. Π.Δ. 267/1998) και να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επικινδύνων οικοδομών

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 19:32 | Δ. Μαλασπίνας

  θεσπίζετε μια ακόμη γραφειοκρατική διαδικασία που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ όλα αυτά μπορούσαν να γίνονται από χαμηλόβαθμους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 09:43 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Είναι προφανές ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις των τμημάτων αυθαιρέτων των Υπηρεσιών Δόμησης θα πρέπει να μεταφερθούν και να διεκπαιρεωθούν απο τα Τμήματα του Παρατηρητίου Δ.Π.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 21:34 | Μ. Σ.

  Δεν γίνεται σαφής διάκριση στις αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ και του Παρατηρητηρίου με αποτέλεσμα να υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις επικάλυψη αρμοδιοτήτων ή συναφείς αρμοδιότητες. π.χ.
  1) Άρθρο 55 παρ.9(α)έκδοση ΠΕΚ από το Παρατηρητήριο ενώ στο άρθρο 56 εδ.1 έκδοση ΠΕΚ από την ΥΔΟΜ.
  2) Άρθρο 55 παρ.9(β) επιβολή κυρώσεων (περί αυθαιρέτων) από το Παρατηρητήριο ενώ στο άρθρο 55 παρ.9 (β) (ii) επιβολή κυρώσεων από την ΥΔΟΜ.
  3) Άρθρο 55 παρ.9 (β) (iii) επιβολή προστίμων από ΥΔΟΜ, άρθρο 79 παρ.1 επιβολή προστίμων από Παρατηρητήριο και άρθρο 91 παρ.3 ακύρωση χρηματικών καταλόγων από ΥΔΟΜ.
  Καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τόσο το θέμα των συναφών αρμοδιοτήτων όσο και ο ρόλος των ΥΔΟΜ όπως διαμορφώνεται.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 12:27 | Bob

  Ισως το (vi) θα πρέπει περιγραφικά να επεκταθεί στο αντικείμενο του ελέγχου των δηλώσεων ρύθμισης, που έχουν ήδη υποβληθεί με παλιότερους νόμους, ώστε ανάλογη να είναι και η πρόβλεψη στη συγκρότηση της υπηρεσίας όσο αφορά θέσεις εργασίας και οργανόγραμμα.

  Π.Μ.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:55 | ΟΛΓΑ

  ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ , ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΟΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ή ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ (Ν2946/01 ΚΑΙ ΑΠΟΦ. 38110/02) ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΖΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΞΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΚΡΙΘΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ!!!!!

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 07:10 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Να προστεθεί παράγραφος που θα αναφέρει οτι: εκκρεμείς υποθέσεις των γραφείων Αυθαιρέτων των ΥΔΟΜ, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία ούτε έχεουν επιβληθεί πρόστιμα, μεταφέρονται και διεκπεραιώνονται απο το αντίστοιχο Τμήμα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας.