ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – Άρθρο 27 Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμου

Δημιουργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμου». Στην εν λόγω πλατφόρμα κάθε Ο.Τ.Α α βαθμού καταγράφει και επικαιροποιεί υποχρεωτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολεοδομική του ταυτότητα, ήτοι:
α) το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου και
β) τις υπό εκπόνηση μελέτες χωροταξικού και πολεοδομικού αντικειμένου με λεπτομερή αναφορά στοιχείων χρηματοδότησης, χρονοδιαγράμματος, σταδίων υλοποίησης, επισήμανσης πιθανών προβλημάτων και καθυστερήσεων καθώς και των αιτιών που τις προκαλούν.
2. Οι ως άνω πληροφορίες αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο προκειμένου οι πολίτες, μηχανικοί καθώς και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να λαμβάνουν πλήρη, ευχερή και συνεχή ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
3. Το οικείο Τμήμα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος παρακολουθεί και επισημαίνει τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις υλοποίησης του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και υποβάλλει προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων βελτίωσης.
4. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και τη διασύνδεσή της με την πλατφόρμα «e-poleodomia III» ή άλλες βάσεις γεωχωρικών δεδομένων.

  • 2 Οκτωβρίου 2016, 20:14 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

    Είναι αναγκαίο να διευκρινίζονται επακριβώς οι «περιοχές εκτός σχεδίου με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη» ώστε να είναι δυνατή η σωστή συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου 2(β2). Ως παράδειγμα θέτω τις 10 πολεοδομικές μελέτες στο Δήλεσι Βοιωτίας που ξεκίνησαν το 1995 και απεντάχθηκαντο 2002 από το ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι τα προγράμματα χρηματοδότησης ήταν επταετούς διάρκειας.
    Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Το Δήλεσι είναι περιοχή με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη;
    Εάν η απάντηση είναι αρνητική και επειδή οι πολεοδομικές μελέτες υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από τον αρμόδιο Δήμο για να θεωρείται πως η συγκεκριμένη περιοχή είναι περιοχή εκτός σχεδίου με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη και να συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο 2(β2);

  • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 16:05 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

    Λείπει η αρίθμηση (1) στην πρώτη παράγραφο του άρθρου