Άρθρο 76 Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτων

1. Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτου, γίνεται ύστερα από αυτοψία δύο Ελεγκτών Δόμησης οι οποίοι ειδοποιούνται μετά από κλήρωση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος για να διενεργήσουν την αυτοψία. Οι υπάλληλοι του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος μεριμνούν για την παροχή στους Ελεγκτές των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων, όπως την ύπαρξη οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης, την Τιμή Ζώνης που ισχύει στην περιοχή κ.λ.π).

2. Οι δύο ελεγκτές δόμησης διενεργούν επί τόπου αυτοψία, υποβάλλουν έκθεση αυτοψίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε διάστημα δύο ημερών. Επιπρόσθετα, την ημέρα της αυτοψίας τοιχοκολλούν στο αυθαίρετο πρόσκληση προς τον φερόμενο ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή να προσέλθει το νωρίτερο τρεις ημέρες και το αργότερο επτά ημέρες μετά τη διενέργεια της αυτοψίας στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος προκειμένου να λάβει γνώση αντιγράφου της έκθεσης αυτοψίας. Η έκθεση αυτή αφορά το αυθαίρετο και μόνο και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή του. Η μη αναφορά τους ή η εσφαλμένη αναφορά τους δεν ασκεί επιρροή στην πρόοδο της διαδικασίας.

3. Στην έκθεση αναφέρεται η θέση του αυθαιρέτου με συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, συνοπτική περιγραφή με σκαρίφημα, οι διαστάσεις του, καθώς και οι πολεοδομικές διατάξεις που παραβιάσθηκαν. Η ίδια έκθεση περιλαμβάνει υπολογισμό της αξίας του αυθαιρέτου. Περιλαμβάνεται επίσης σημείωση ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας των επτά ημερών μετά τη διενέργεια της αυτοψίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος, να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Αναφέρεται επίσης η ημερομηνία αυτοψίας και η ειδοποίηση ότι αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, τα επιβληθέντα πρόστιμα θα καταστούν οριστικά και θα βεβαιωθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων, ενώ το αυθαίρετο θα είναι κατεδαφιστέο.

4. Η πιο πάνω έκθεση που συντάσσεται από τους Ελεγκτές που διενήργησαν την αυτοψία, εισάγεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, Δήμο ή Κοινότητα και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

5. Η Αστυνομική Αρχή διακόπτει αμέσως χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής. Ο Δήμος ή Κοινότητα υποχρεώνεται να τοιχοκολλήσει την ίδια ημέρα την έκθεση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και να τη διατηρήσει για (30) ημέρες. Η μη τοιχοκόλληση από τον Δήμο ή την Κοινότητα της έκθεσης, δεν εμποδίζει την πρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας. Ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεώνεται επίσης να ερευνήσει και να ενημερώσει εντός των τριάντα ημερών (30) την ΥΔΟΜ για την ορθότητα των στοιχείων των αναφερομένων στην έκθεση αυτοψίας υποχρέων.

 • §1 Θεωρούμε αδιανόητη την εκχώρηση αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ, όπως είναι η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτων, στους ελεγκτές δόμησης.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 17:25 | Δημήτριος Αξιλιθιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός

  1. Τους ελεγκτές δόμησης για την διαπίστωση και τον χαρακτηρισμό αυθαιρέτου θα πρέπει να τους πληρώνει το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.
  2. Δεν είναι δυνατόν για οποιαδήποτε κατηγορία αυθαιρέτου, εμβαδού, χρήσης κτιρίου/ων να ετοιμάσουν οι Ελεγκτές όλο το σενάριο με τις παραβάσεις σε δυο μέρες μόνο. για κάποια από αυτά ίδωςς χρειαστούν διευκρινήσεις κ.ο.κ.
  3. Όσον αφορά στην έκθεση του αυθαιρέτου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 θα πρέπει να εφοδιαστούν με GPS ή να έχουν «νοικιάσει» τοπογράφο, αν θέλουμε καλή ακρίβεια.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 19:02 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ-Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

  κε ΠΑΠΑ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980 ΠΟΥ ΔΥΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΧ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 8 ΝΗΣΙΑ ΕΞΕΔΙΔΑΝ 1000 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ 500 ΑΥΤΟΨΙΕΣ !ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΟΝΟ. ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΙΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4030/2011 ΠΟΥ ΜΕΙΩΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΠ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ! ΔΗΛΑΔΗ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΧ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΔΥΟ ΕΛΕΓΚΕΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΑΣ ΠΧ ΑΠΟ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΗΛΟ, ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΒΙ, ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ GPS, ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ!ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ!ΠΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΩΣΤΑ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙΚΑΙ ΑΦΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο 4030/2011 ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ, Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΥΠΟΡΓΟ Κ.ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΔΙΝΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙΣ ΝΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ , ΑΡΘΡΟ 11, ΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΩΝ!

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 11:28 | Γιώργος Παπάς

  Κανένα πρόβλημα συνταγματικότητας δεν προκύπτει από την αυτοψία των ελεγκτών, αφού την επιβολή των προστίμων και την κατεδάφιση του αυθαιρέτου κάνει το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος που είναι δημόσια υπηρεσία, κάτι ανάλογο γίνεται ήδη με τον έλεγχο των νεοανεγηρόμενων οικοδομών όπου οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις και οι ΥΔΟΜ επιβάλουν κυρώσεις.
  Όσοι γνωρίζουν την κατάσταση των περισσοτέρων ΥΔΟΜ καταλαβαίνουν ότι η μεταφορά του ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης είναι μονόδρομος. Οι ΥΔΟΜ έχουν αποδυναμωθεί από προσωπικό και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο φόρτο. Υπάρχουν ΥΔΟΜ στελεχωμένες με έναν(!!!) ή δύο μηχανικούς που ελέγχουν εκατοντάδες (!!!) οικισμούς, με την γραφειοκρατία συνεχώς διογκούμενη. Με την κοινοποίηση καταγγελίας στην αστυνομία ξεκινά και η εισαγγελική έρευνα και αρχίζουν οι καταθέσεις -ανακρίσεις και πηγαινοέρχονται δεκάδες χαρτιά και απαντήσεις για υποθέσεις όπως περιγράφεται σ’ άλλο σχόλιο ( ο ένας άλλαξε το πατζούρι, ο άλλος έβαψε την πόρτα, ο άλλος έφραξε με κοτετσόσυρμα το μποστάνι του, -για αυτό θα πρέπει να καθιερωθεί οπωσδήποτε παράβολο στην καταγγελία- ).
  Αποτέλεσμα πλημμελείς έλεγχοι, αδυναμία παρακολούθησης της καθημερινής αλλαγής και τροποποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, υποβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την τροχοπέδη στους έστω και λίγους που σήμερα προτίθενται να επενδύσουν και να κτίσουν.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 19:37 | ΝΙΚΟΣ

  ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ «ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ»
  ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ.ΤΑΛΑΙΠΟΡΟΥΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ «ΝΑ ΨΩΦΙΣΕΙ Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ»… ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ … ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ.. ΟΙ Δ.Υ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΣΧΟΧΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΝΟΙΑ» ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΩΝ..
  ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ !!!!

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 19:01 | Σ. Μ.

  Αναφέρετε στην παρ. 2 ότι δύο ελεγκτές δόμησης διενεργούν επί τόπου αυτοψία. θα ήθελα να διευκρινιστεί ποίος θα πληρώνει του ελεγκτές?
  ευχαριστώ

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:43 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Αυτό με την παροχή των απαραίτητων στοιχείων στους ελεγκτές και τον έλεγχο, απουσία του ιδιοκτήτη, με ξενίζει λίγο πώς ακριβώς θα είναι εφικτό.
  Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή για να βρεις μία άδεια και τα συνημμένα σχέδια, μπορεί να να κάνεις το γύρο της περιφέρειας. Υπάρουν περιπτώσεις με κατεστραμένα αρχεία, όπου ο ιδιοκτήτης έχει ένα στέλεχος άδειας ή μερικά από τα σφραγισμένα σχέδια. Ανάλογα την χρονολογία το αρχείο μίας περιοχής μοιράζεται σε 2 ή 3 πολεοδομίες και σε μερικούς δήμους (κοινοτικές άδειες).

  Είναι πιο απλό να ελέγχονται στις μεταβιβάσεις τα ακίνητα, ή ακόμα επιπρόσθετα να δηλώνονται στο taxis η τελευταία οικοδομική άδεια με την οποία είναι κτισμένο ένα ακίνητο. Τέλος να παρέχεται έκπτωση φόρου σε ελεγμένα ακίνητα, ακόμα και αν βεβαιωθεί αυθαιρεσία (στην λογική της φορολογικής ενημερώτητας, ακόμα και αν κάποιος χρωστάει).

  Συμφωνώ με την Μαρία Κουτρούλη ότι χωρίς πρόσβαση στο ακίνητο, ένα μεγάλο μέρος των ελέγχων, απουσία ιδιοκτητών θα λέει η έκθεση «δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στην ιδιοκτησία, λόγω απουσίας του ιδιοκτήτη».

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 15:27 | GP

  Να ξεκαθαριστεί ΠΛΗΡΩΣ πως η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τα π.δ. 5/1983 και 267/1983 για το χαρακτηρισμό ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή ΚΑΙ ΜΟΝΟ των διοικητικών κυρώσεων (προστίμου, εισφοράς, κατεδάφισης) (βλ. 33/1990 ΟλΑΠ, 371/2009, 86/1987 ΑΠ, 1167/2011 ΣτΕ) και δεν έχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την έννοια και τον ορισμό του αυθαιρέτου όπου αρκεί η έλλειψη ή υπέρβαση ή ανάκληση της οικοδομικής αδείας.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 19:46 | ANAR

  Το σχόλιο του υπαλλήλου σε ΥΔΟΜ Δήμου Αττικής είναι διαφωτιστικό. Καταρχήν με ποιο δικαίωμα δίνετε αρμοδιότητα σε θέματα δόμησης και αυθαιρεσιών σε ιδιώτες. Ο ιδιώτης δεν μπορεί να ασκεί δημόσια εξουσία. Έτσι αντιλαμβάνεται το υφιστάμενο κράτος την προστασία και τον έλεγχο του πολίτη; Δίνοντας εξουσία σε ιδιώτες, ενώ το άρθρο 24 του Συντάγματος το επιφυλλάσσει για το κράτος.
  Οι ιδιώτες μηχανικοί δυστυχώς δεν έχουν γνώση των προϋφιστάμενων Γ.Ο.Κ. 1955, 1973,1985 για να ελέγξουν και να καταλογίσουν αυθαιρεσίες. Ούτε την νομιμοποίηση βάσει του Συντάγματος για να εκδίδουν διοικητικές πράξεις (εκθέσεις αυτοψίας) με ποινικές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες. Λυπάμαι πολύ για το αξιακό σύστημα που επιλέγει η παρούσα κυβέρνηση για να το μεταφέρει σε ιδιώτες.
  Επειδή κάποιοι χρήστες έκαναν σχόλια ότι δεν μπόρεσαν οι Πολεοδομίες να ελέγξουν την αυθαίρετη δόμηση τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω μόνο ότι οι οικοδομές τα τελευταία 25 χρόνια ρευματοδοτούνταν με ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, και καταλαβαίνετε ποιοι ήταν συνένοχοι και αυτουργοί στην αυθαίρετη δόμηση.Κι ας μη προχωρήσουμε στον έλεγχο των τακτοποιήσεων των αυθαιρέτων από ιδιώτες μηχανικούς.
  Στο πρακτικό κομμάτι είναι ότι δεν θα καταφέρετε να ελέγξετε την αυθαίρετη δόμηση, διότι αυτό προϋποθέτει Υπηρεσία με οργάνωση και όχι ελεγκτές δόμησης με ανάθεση. Να είστε σίγουροι, ότι οι Υ.Δ.Ο.Μ. μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στην αυθαίρετη δόμηση, διότι έχουν διοικητική οργάνωση.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 08:49 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Πρέπει απαραίτητα να θεσπιστεί η υποβολή παραβόλου(όπως ο 4030/2011) με τις καταγγελίες πολιτών. Επίσης ο έλεγχος και η καταγραφή των αυθαιρέτων πρέπει να γίνεται από υπαλλήλους του Παρατηρητηρίου και όχι από ελεγκτές δόμησης, δηλαδή ιδιώτες Μηχανικούς.Είναι δυνατόν ο αυθαιρετήσας να επιτρέψει την καταγραφή των αυθαιρεσιών εντός της ιδιοκτησίας του και μάλιστα να πληρώσει τούς ελεγκτές, όπως γίνεται για τις κατασκευές για τις οποίες εκδόθηκε άδεια δόμησης η οι εργασίες ξεκίνησαν μετά την 1΄-3-2012 (άρθρο 11 παρ.α του Ν4030/2011);Όπως είναι γνωστό τις περισσότερες φορές οι ιδιοκτήτες παρεμπόδιζαν τους υπαλλήλους να καταγράφουν τις αυθαιρεσίες! Για τον λόγο αυτόν δεν εφαρμόστηκε ποτέ η παρ β του αρθρου 11 του πιο πάνω Νόμου!!! Επίσης η έκθεση αυτοψίας θα πρέπει να διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία, αφού τελεσιδικήσει διοικητικά το αυθαίρετο, όπως προκύπτει απο αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόμενο να προχωρά η ποινική διαδικασία και η επιτροπή αυθαιρέτων η το ΣΥΠΟΘΑ να έχει κάνει δεκτή ένσταση του ιδιοκτήτη η το αυθαίρετο να έχει δηλωθεί στούς Νόμους των αυθαιρέτων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:24 | Γιώργος Παπάς

  Οι πολεοδομίες δεν μπόρεσαν να ελέγξουν την αυθαίρετη δόμηση επί δεκαετίες για διάφορους λόγους, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια λόγω της δραματικής μείωσης των υπαλλήλων είναι πρακτικά αδύνατον να το κάνουν.
  Η μεταφορά του φόρτου αυτού της εργασίας στους ιδιώτες είναι μονόδρομος. Επιπλέον ο έλεγχος από ελεγκτές που βγαίνουν με κλήρωση από πολυάριθμη βάση (σε επίπεδο νομού ή και περιφέρειας) και δεν είναι υπάλληλοι του κάθε δήμαρχου (άρα όχι εξαρτώμενοι) μειώνει τις πιθανότητες διαπλοκής.
  Η εμπειρία των τελευταίων ετών με τον έλεγχο των νέων κατασκευών από τους ελεγκτές δόμησης ( στα πλαίσια του ν. 4030) αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχία του νέου μέτρου.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 07:23 | ΟΛΓΑ

  η εκθεση αυτοψιας θα πρεπει να διαβιβάζεται αμελητι στην εισαγγελια πρωτοδικων για το ποινικο αδίκημα(ν1337/83) αλλα και στο ικα για δικες τους ενεργειες . Μηπως τα ξεχασατε αυτά.
  Βεβαια μετα την αποστολή ακολουθει στην εισαγγελια ερευνα από ανακριτη και στην δικασιμο που οριζεται καλειται και ο υπάλληλος που διενηργησε την αυτοψια για τυχον εξηγήσεις , τι θα γινει εκει !!!!!!1
  γιατι δεν οριζεται τεχνικα δικαστηρια ώστε να εξυπηρετούνται αυτές οι καταστασεις η να υποχρεωσεται το δικαστικο σωμα να εχει και τεχνικους συμβουλους απαραίτητα!!!!!!!!!!!

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 07:36 | ΟΛΓΑ

  ΕΦΙΚΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗς ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ Ν4030/11 ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ,ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΙς ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ (ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΝΕ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 07:38 | ΟΛΓΑ

  ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η΄ΟΤΑΝ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ), ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ , Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ!!!!11
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ(ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:37 | Γ.Π

  Συμφωνώ με τον συνάδελφο Γ.Κ οτι όλα τα Τμήματα Αυθαιρετων των ΥΔΟΜ να μεταφερθούν στον ελεγχο του κράτους (στο νέο Τμήμα ΠΑ.ΔΟ.Π των Π.Ε) για την προστασια του περιβαλλοντος. Αυτοδικαια με την αντιστοιχη μετακινηση του προσωπικου (Τμηματαρχη και υπαλλήλους συμφωνα με το ισχυων οργανόγραμμα του τελευταιου ετους) για την ορθη στελεχωση. Ομως δεν μπορει να γινεται ελεγχος σε μικρες παραβασεις. Πως θα αντιμετωπιστει? Ελπίζω ότι ο καταγγέλων θα το σκεφτει καλά πριν το καταγγειλει αν υπαρχει το απραβολο καταγγελιας. Οχι ο καθενας να καταγγελει για τη πλάκα του, επειδή εχει προβλημα με το καθε γειτονα και να απασχολει τις υπηρεσιες του κρατους με το παραμικρό..

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:40 | Π.Ν.

  παρ.5: ‘…Ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεώνεται να ενημερώσει την ΥΔΟΜ για την ορθότητα των στοιχείων των αναφερομένων στην έκθεση αυτοψίας υποχρέων…»
  Σχόλιο: Για ποιο λόγο να ενημερώσει την ΥΔΟΜ, αφού η διαδικασία των εκθέσεων αυτοψίας ανήκει στο Παρατηρητήριο ???.
  Οι ΥΔΟΜ προφανώς εμπλέκονται για την ενημέρωση των εκθέσεων, ως προς την έκδοση αδειών στο εξεταζόμενο ακίνητο.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:03 | Μ.Μ.

  Είμαι κι εγώ συνάδελφος από ΥΔΟΜ Αττικής και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έγραψε ο συνάδελφος Γ.Κ.Προσθέτω δε ότι οι καταγγελίες έχουν περιεχόμενο ακόμα και ζαρντινιέρες, καλώδια τηλεόρασης και περίφραξη από κοτέτσια… Αμφιβάλλω λοιπόν αν οι ιδιώτες μηχανικοί θα ανταπεξέλθουν, σύμφωνα με το νόμο σε τέτοιου είδους καταγγελίες. Θεωρώ πολύ σωστή την πρόβλεψη τα Τμήματα Αυθαιρέτων να υπαχθούν στο ΥΠΕΚΑ, ως ελεγκτικοί μηχανισμοί, που φέρουν έσοδα στο κράτος και θα έπρεπε η επίβλεψη-προώθηση να γίνεται απ’ ευθείας από το Υπουργείο. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι ΟΤΑ και συγκεκριμένα οι Δήμοι έχουν συμφέροντα από τον μη σωστό πολεοδομικό έλεγχο, καθώς πολλές κατασκευές είναι δημοτικές και προσπαθούν εμμέσως πλην σαφώς να επηρεάζουν στο έργο τους τις ΥΔΟΜ.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 00:27 | Σταύρος Σουάνης

  Ποιος αποζημιώνει τον ελεγκτή και ποτέ;;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 11:32 | Μαρία Κουτρούλη

  Από την διατύπωση καταλαβαίνω ότι η αυτοψία θα γίνεται χωρίς την παρουσία του ιδιοκτήτη ή νομέα ή εκμισθωτή, αν είναι έτσι θεωρώ ότι οι περισσότερες αυτοψίες δεν θα μπορούν να γίνουν λόγω μη πρόσβασης στο ακίνητο

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 11:55 | Γ.Κ.

  Εργαζομαι σε ΥΔΟΜ Δημου της Αττικης και συγκεκριμενα στο Τμημα Ελεγχου Κατασκευων. Οι καταγγελιες των οποιων γινεται δεκτης η υπηρεσια ειναι κατα μεσο ορο τριαντα την εβδομαδα συμφωνα με μετριοπαθεις εκτιμησεις και αφορουν σε οτι μπορει να φανταστει κανεις. Απο το γειτονα που αλλαξε την πορτα του γκαραζ, το συνιδιοκτητη που κατασκευασε καπνοδοχο,τον επιτηδειο που εχτισε τμημα της pilotis, και καταλαμβανουν χρονικο ευρος εξηντα ετων.
  Οι ελαχιστοι πλεον υπαλληλοι που υπηρετουν στις ΥΔΟΜ δεν εχουν τη δυνατοτητα ελεγχου και καταγραφης ολων των καταγγελομενων αυθαιρετων (σημειωτεον οτι συμφωνα με τους ορισμους αυθαιρετη ειναι και η κατασκευη που γινεται κατα παραβαση των » κειμενων πολεοδομικων διαταξεων» οτι κι αν σημαινει αυτο για οποιον γνωριζει εστω τμημα της τερατωδους πολεοδομικης νομοθεσιας που αρχεται το ετος 1923 και διαρκως βαινει διογκουμενη μεχρι και σημερα) εντος ευλογου χρονικου διαστηματος.
  Δεν καταλαβαινω πως θα ειναι δυνατος ο ελεγχος και η καταγραφη των αυθαιρετων απο ιδιωτες ελεγκτες δομησης (και μαλιστα δυο ανα αυτοψια) απο τη στιγμη που οι ιδιωτες συναδελφοι εχουν ηδη προβλημα οσον αφορα στους ελεγχους που διενεργουν στις νεοανεγειρομενες οικοδομες και ,βεβαιως ποιος θα τους πληρωνει (το κρατος, ο καταγγελων, ο καταγγελομενος, θα παρεχουν αμισθη εργασια;),.
  Καλω λοιπον ολους τους κυριους συντακτες του παροντος νομοσχεδιου να παρευρεθουν ως απλοι παρατηρητες στα αντιστοιχα τμηματα των ΥΔΟΜ για ενα μηνα για να διαπιστωσουν ιδιοις ομμασι το ανεφικτο (περαν του αντισυνταγματικου) της εφαρμογης των αρθρων που αφορουν στην καταγραφη της αυθαιρετης δομησης απο εμμισθους ιδιωτες ελεγκτες δομησης. Περαιτερω στις καταργουμενες διαταξεις δεν ειδα καποια αναφορα στο Π.Δ. 267 / 98.
  Ευχαριστω.