Άρθρο 20 Συμπλήρωση ταυτότητας – Έκδοση Πιστοποιητικών

1. Για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η «Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
β. τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
δ. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφ’ όσον υπάρχει
ε. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων
στ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση,
ζ. το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφ’ όσον απαιτείται
η. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ’ όσον υπάρχουν
θ. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

2. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ταυτότητα κτιρίου και για τον έλεγχο δόμησης συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, από τους επιβλέποντες μηχανικούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του παρόντος και από τους αρμόδιους μηχανικούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 20.

3. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

4. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου δύναται να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μορφή και τα έντυπα τα οποία οφείλει να συμπληρώσει ο αρμόδιος μηχανικός. Ειδικότερα από αρμόδιο μηχανικό συμπληρώνονται τα σχετικά Έντυπα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον αρμόδιο μηχανικό:
α. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου ή
β. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.
6. Τα απαιτούμενα στοιχεία υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων καταχωρούνται μετά από αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου και δεν απαιτείται υποβολή επιπλέον στοιχείων νομιμότητας και σχεδίων των κτιρίων.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:02 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 20 Συμπλήρωση ταυτότητας – Έκδοση Πιστοποιητικών

  β. τα σχέδια της οικοδομικής άδειας [που συνοδεύουν τις εγκεκριμένες μελέτες]

  η. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ’ όσον υπάρχουν [ σε περίπτωση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης – ΖΝΧ την μελέτη ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ για την τελικά διαμορφωμένη κατάσταση του κτιρίου ]

  * στην αγκύλη οι αλλαγές που προτείνονται

 • §1β Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που τα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο του ιδιοκτήτη ούτε σε εκείνο της ΥΔΟΜ. Στις περιπτώσεις που ο αρμόδιος, κατά το ΠΔ 114/2005, φορέας αδυνατεί να προβεί σε ανασύσταση φακέλου της οικοδομικής άδειας, προτείνουμε να γίνονται δεκτά τα σχέδια που έχουν επισυναφθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 22:12 | Βασίλειος Μιντουράκης

  Να προστεθεί στην παράγραφο 1:
  ι.Υπεύθυνη δήλωση απώλειας της άδειας με συνημμένη βεβαίωση της εκδούσας αρχής περί καταστροφής η απώλειας των αρχείων της και αδυναμίας έκδοσης αντιγράφου.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 20:58 | ΔΗΣΥΜ Πολιτικών Μηχανικών

  Ως Δημοκρατική Συμπαράταξη Πολιτικών Μηχανικών, για λόγους ασφαλείας των κατασκευών, απαιτούμε την εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας για :
  • Όλα τα κτίρια που υφίστανται άνω των 50 ετών.
  • Τα εξολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα.
  • Τα κτίσματα που έχουν αυθαίρετες κατασκευές πλην αυτών που υπάγονται στη κατηγορία Σ1, βάση ΕΑΚ, και τις αυθαίρετες μικρές παραβάσεις (όπως κατηγορία 3 του ν.4178/13).
  Επίσης, η υποχρέωση για εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας πρέπει να εφαρμόζεται στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και όχι στα πλαίσια της Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 19:48 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Είναι πραγματικά τρομερά «τολμηρό, απερίσκεπτο, εκτός τόπου και χρόνου» μέσα σε μια τέτοια οικονομική κατάσταση μιας χώρας να έρχεται ένα Νομοσχέδιο που ζητάει «ακτινογραφίες» όλων των οικοδομών της χώρας. Αυτά ζητούνται από ένα κράτος που δεν είναι σε θέση να βγάλει το ίδιο ακτινογραφίες των ασθενών πολιτών και να παρέχει και απλές γάζες και βασικά υλικά στα Νοσοκομεία.
  Κύριοι του ΥΠΕΝ ζείτε σε μια χώρα που εκατομμύρια πολιτών έχουν κόκκινα δάνεια και πληρώνουν με διακανονισμούς το ρεύμα τους και ακόμη και το νερό που πίνουν. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να απευθύνεστε σε μια τέτοια κοινωνία και να ζητάτε ταυτότητα κτιρίων για όλα τα κτίρια παλιά και καινούργια και περιοδικούς ελέγχους και βεβαιώσεις μηχανικού για τα πάντα και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί άνθρωπος.
  Δηλαδή άνθρωποι που δούλεψαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα ή και περισσότερα ακίνητα και οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία και που οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν αν το ακίνητό τους είναι νόμιμο ή όχι, δεν θα μπορούν να το κληροδοτήσουν στα παιδιά τους, θα πρέπει να πληρώσουν χρήματα που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μεγαλύτερα της αξίας των ακινήτων τους για ταυτότητες κτιρίων και οτιδήποτε άλλο πραγματικά παράλογο έρχεται στο νου σας να θεσμοθετήσετε.
  Αντί να έχετε την γενναιότητα να απλοποιήσετε τις μεταβιβάσεις, να μειώσετε τα κόστη ρύθμισης αυθαιρεσιών, να καταργήσετε το πραγματικά ηλίθιο και άσκοπο ενεργειακό πιστοποιητικό, έρχεστε με έναν Νόμο να αποτελειώσετε τους πολίτες και τα ακίνητα αυτής της χώρας.
  Καλό θα είναι να βγείτε από τα γραφεία σας και να συνειδητοποιήσετε σε ποιά χώρα ζείτε και πως ζουν οι πολίτες αυτής της χώρας.
  Γνώσεις μηχανικού έχουν χιλιάδες άνθρωποι σε αυτήν την χώρα και σε κάθε χώρα. Αυτό που κάνει κάποιον ικανό να συντάσσει και να θεσμοθετεί Νομοσχέδια είναι εκτός από τις γνώσεις αυτές να έχει τουλάχιστον την ικανότητα να ξέρει σε ποια κοινωνία απευθύνεται.
  Καλό θα είναι λοιπόν να δείτε τις ουρές και την αγωνία των ανθρώπων που κάνουν ουρές στη ΔΕΗ και στην ΕΥΔΑΠ για διακανονισμούς και πασχίζουν να πληρώσουν με δόσεις το νερό και το ρεύμα τους και να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των καιρών.
  Είναι τουλάχιστον κοινωνικά ανάλγητο και προκαλεί αγανάκτηση και απορία το ότι ζητούνται ταυτότητες κτιρίων στα υφιστάμενα κτίσματα, είναι κοινωνικά ανάλγητο να επιβαρύνεται η ρύθμιση αυθαιρέτου με νέα κόστη όπως την στατική επάρκεια, τους ελέγχους από ελεγκτές δόμησης και άλλες τόσες περιττές διαδικασίες και κόστη που δεν προσφέρουν απολύτως μα απολύτως τίποτε στην ποιότητα των υφιστάμενων κτισμάτων.

 • Ο Ο.Α.Σ.Π. είναι ο Αρμόδιος Φορέας της Πολιτείας για τη χάραξη της Αντισεισμικής Πολιτικής βάσει του Ιδρυτικού Νόμου 1349/83. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού διενεργείται από το 2001 ο Προσεισμικός Έλεγχος των Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης. Επίσης στον Ο.Α.Σ.Π. λειτουργούν επιστημονικές επιτροπές με αντικείμενο την ανάπτυξη μεθοδολογιών και τον καθορισμό διαδικασιών για την εκτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης των κατασκευών και συγκεκριμένα κτιρίων, υποδομών και μνημείων. Αναλυτικότερα έχουν αναπτυχθεί Μεθοδολογίες για τη διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων και Προσεισμικού Ελέγχου Γεφυρών, όπως επίσης και Προσχέδιο Ρυθμιστικού Πλαισίου για τις δομητικές επεμβάσεις και την αντισεισμική προστασία των Μνημείων.
  Το «δελτίο δομικής τρωτότητας», που αναφέρεται στο Άρθρο 20, παρ. 1, ζ έχει άμεση συνάφεια με το «δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου» που έχει ήδη συνταχθεί από επιστημονική επιτροπή του Ο.Α.Σ.Π., στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης. Επισημαίνουμε δε, ότι η εκτίμηση της Τρωτότητας ενός κτιρίου αντιμετωπίζεται συνολικά και όχι ανά ιδιοκτησία. Στην Ηλεκτρονική και συνεχώς εξελισσόμενη Βάση Δεδομένων Προσεισμικού Ελέγχου, που έχει αναπτυχθεί και τηρείται στον Ο.Α.Σ.Π., έχει ήδη καταχωρηθεί σημαντικός αριθμός κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης.
  Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων των δυο αρμοδίων φορέων, με σκοπό αφ’ενός μεν την περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού που έχει ήδη συγκεντρωθεί μέσω του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για τα κτίρια Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης και αφ’ ετέρου την μελλοντική επέκτασή της και στις υπόλοιπες κατηγορίες κτιρίων.

 • 1 Οκτωβρίου 2016, 13:24 | AKHS

  Ο ι μηχανικοι ζητυανε πολλα χρηματα πραγμα που δεν εχουνμε για να πληρωβνουμε Γιατι με μια απλη μελετη και μια αδεια παλια να γινεται η τακτοπιοιηση και να πληρωνουμε το προστιμο.Για την ταυτοτητ ατου κτιριου ζητουνται ένα σορο μελέτες η σιγα σιγα να τις προσκομίσουμε Δεν υπαρχουν χρηματα

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 11:09 | dimitris

  ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΚΟΤΕΤΣΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑ? ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η΄ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ Κ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ…

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 01:18 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Το προηγούμενο σχόλιό μου να μην δημοσιευθεί γιατί είναι για το άρθρο 19

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 00:57 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Παρ. 1 : Ταυτότητα κτιρίου
  Ταυτότητα κτιρίου είναι ο φάκελος με στοιχεία που περιγράφονται στο αρθρο 20 παρ.1 .
  Δεν διευκρινίζει εάν είναι φάκελος σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή ή και τα δύο μαζί.
  Από το άρθρο 20 παρ1β επειδή μιλάει για θεωρημένα σχέδια από την αρμόδια πολεοδομία, προκύπτει ότι θα είναι σε έντυπη μορφή . Δεν μας λέει όμως ποια σχέδια ;
  Για να πετύχουμε όμως αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 18 παρ.1,
  « Σκοπός της ταυτότητας κτιρίου είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας έλεγχος των κτιρίων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, η οποία θα επιτρέπει τον έλεγχο της ασφάλειάς τους, τη συντήρηση τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών» ,
  θα πρέπει να βάλουμε σto φάκελο αντίγραφα όλων των μελετών της οικοδομικής άδειας.
  Αν κάνουμε ταυτότητα μίας πολυκατοικίας βάζουμε ένα αντίγραφο όλου του φακέλου της αδείας που βρίσκεται στην πολεοδομία (σχέδια , υπολογισμοί ,εγκρίσεις δηλ. τα πάντα) και τελειώσαμε με το κομμάτι των σχεδίων.
  Αν κάνουμε ταυτότητα για μία διηρημένη ιδιοκτησία (π.χ. διαμέρισμα) μπαίνει το ερώτημα τι σχέδια βάζουμε. Θα βάλουμε σίγουρα τις κατόψεις όλων των μελετών του ορόφου μας . Ενώ για όψεις, τομές , διάγραμμα κάλυψης ,υπολογισμούς αυτά δεν τεμαχίζονται ανά όροφο άρα θα βάλουμε τις όψεις τις πολυκατοικίας , τις τομές τις πολυκατοικίας , τους υπολογισμούς των μελετών όλης της πολυκατοικίας και πάει λέγοντας. Με λίγα λόγια εκτός από τις κατόψεις των άλλων ορόφων τα υπόλοιπα του φακέλου της άδειας θα περιλαμβάνονται στην ταυτότητα της διηρημένης ιδιοκτησίας.
  Δηλαδή σε μια οικοδομή π.χ. με δέκα διαμερίσματα, αν γίνουν ταυτότητες ανά διαμέρισμα, θα βγεί ο φάκελος της αδείας σχεδόν δέκα αντίγραφα ,η μάλλον είκοσι γιατί ένα αντίγραφο τηρείται από μηχανικό και ένα βρίσκεται σε ειδικό μέρος στην οικοδομή.
  ΠΑΡΑΤΑΩ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΛΙΚΙ ΑΝΟΙΓΩ ΦΩΤΟΤΥΠΑΔΙΚΟ
  Ο φάκελος λέει ότι τηρείται από τους μηχανικούς και ένα αντίγραφο που φυλάσσεται σε ειδικό χώρο στο κτίριο. Εάν τηρούμε εμείς οι μηχανικοί αρχείο σε έντυπη μορφή όπως παραπάνω , φανταστείτε τι γραφεία πρέπει να έχουμε . Να ετοιμαζόμαστε για νοίκιασμα αποθηκών, αγορά βιβλιοθηκών κλπ. Θα φτιάξουμε γραφεία τύπου συμβολαιογράφου. Το αρχείο αυτό πως θα έχει συνέχεια ; Θα το μεταβιβάζουμε σε νεώτερο μηχανικό;
  Από τα αρχεία αυτά αν μας ζητήσει κάποιος αντίγραφο θα τα χρεώνουμε όπως οι συμβολαιογράφοι ;
  Ας δούμε τώρα πως αυτός φάκελος ( ταυτότητα κτιρίου) συμπληρωμένος με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ.1 ωφελεί στην πράξη.
  Ας πούμε ότι για κάποιο λόγο χρειάζεται να επέμβει η πυροσβεστική και πρέπει να γνωρίζει πως είναι διαμορφωμένο το κτίριο. Θα ψάξει να βρει το μηχανικό για το φάκελο η θα ψάχνει στο ειδικό μέρος του κτιρίου για το αντίγραφο;
  Η γνώμη μου είναι η ταυτότητα του κτιρίου πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή. (κάτι αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ. 5 για ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφή αλλά δεν είναι κατανοητό). Να αναρτηθούν όλα τα στοιχεία για την ταυτότητα σε μια πλατφόρμα στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος όπως κάνουμε περίπου με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και από κει και πέρα ο καθένας που έχει έννομο συμφέρον να μπορεί να έχει πρόσβαση σ΄όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου ανά πάσα στιγμή.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 12:18 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Οπωσδήποτε και φωτογραφίες !!!
  Να εξασφαλίζουμε ότι η κατασκευή που μετρήσαμε ειναι σωστή!!

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 12:31 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Θεωρημένα σχεδία έχουν καταργηθεί από πολεοδομίες.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 12:57 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Σε όλες τις οικοδομες έχουν γίνει υπερβάσεις.(Νέο σχέδιο οικοδομής)
  Ο πινάκας χιλιοστών έχει αλλαξει.
  Δηλαδή να πάνε πάλι οι ιδιοκτήτες σε συμβολαιογράφο να φτιάξουν νέο??(Λίγο δύσκολο έως αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι!!)
  Υπαρχουν περιπτώσεις που πρέπει να μαζευτούν πάνω από 70 ιδιοκτήτες !!

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 16:25 | ΠΟΛΥ

  Αναφορικά με την ταυτότητα κτιρίου θεωρώ ότι είναι επιεικώς απαράδεκτη η οικονομική συγκυρία μέσα στην οποία ζητείται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να υποχρεωθούν να πληρώσουν επί πλέον χρήματα για την ταυτότητα των κτιρίων. Από ποιόν κόσμο αλήθεια τα ζητάτε αυτά?
  Από τα εκατομμύρια των ανέργων, από τους συνταξιούχους και μισθωτούς που έχουν πετσοκοπεί και συνεχίζουν να πετσοκόβονται οι αποδοχές τους χωρίς τελειωμό, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με κόκκινα δάνεια που τους υποχρεώσατε να ανακεφαλαιοποιήσουν και τις τράπεζες με τους φόρους που πληρώνουν? Κανείς δεν σκέφτηκε να κουρέψει τα δάνειά τους αλλά τους ζητάτε και νέα χρήματα για ταυτότητες κτιρίων.
  Αλήθεια το ενεργειακό πιστοποιητικό σε τι βοήθησε τα κτίρια αυτής της χώρας? Μήπως θεωρείτε ότι το μέλημα του κάθε πολίτη είναι να ξέρει σε ποια ενεργειακή κατηγορία ανήκει το ακίνητό του, γιατί πρακτικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
  Είναι απαραίτητο το ΥΠΕΚΑ να δει επιτέλους σε τι κόσμο απευθύνεται και να σταματήσει πια αυτό το ατελείωτο παιχνίδι με τα ακίνητα που σε κάθε νέο Νόμο γίνεται και χειρότερο.
  Περιοριστείτε τουλάχιστον στα νέα ακίνητα και αφήστε την ταυτότητα των κτιρίων για εποχές που θα έχετε φέρει την οικονομία σε επίπεδα που θα μπορεί να τα αντέξει.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 16:52 | Νέστωρ Ζύγρας

  Περιεχόμενο φακέλου:
  • Να απαλειφθεί η πρόβλεψη για σύνταξη κατόψεων της υπάρχουσας κατάστασης αν δεν έχουν συντελεστεί παραβάσεις, Είναι περιττό.
  • Να οριστεί ποιος, σε ποιες ειδικές περιπτώσεις και με ποια κριτήρια κρίνει αν απαιτείται δελτίο δομικής τρωτότητας και μελέτη στατικής επάρκειας σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια. Άλλως να απαλειφθεί η διάταξη
  • Να απαλειφθεί η πρόβλεψη για σύνταξη πιστοποιητικού πληρότητας του φακέλου. Αρκεί το έντυπο ταυτότητας κτιρίου.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 20:38 | Διονύσιος Ανδρεώλας

  στην παράγραφο 1β να συμπληρώσετε τα ¨αρχιτεκτονικά¨ σχέδια

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:38 | Ν. Βερροιόπουλος

  1.β. Να διευκρινιστεί αν απαιτούνται τα σχέδια από όλες τις μελέτες (τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική, πυροπροστασίας, ηλεκτρομηχανιλογικών κλπ) ειδικά για τις παλιές άδειες. Πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τις περιπτώσεις ολικής ή μερικής απώλειας του φακέλου της οικοδομικής άδειας από το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης και να προβλέπεται λεπτομερώς ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί για την αναπλήρωση των απωλεσθέντων μελετών. Θα είναι πάντως υπερβολή και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες να απαιτείται η σύνταξη εξ’ αρχής μελετών πέραν της αρχιτεκτονικής (σχέδια αποτύπωσης).
  1.στ. Να συμπληρωθεί ότι αυτό απαιτείται μόνο εφόσον τα υπάρχοντα σχέδια αδείας ή νόμων αναστολής κυρώσεων (τακτοποιήσεων) δεν συμφωνούν με την πργαφματική κατάσταση του κτηρίου (με καποιες αποκλίσεις όπως στο άρθρο 60 του παρόντος).
  4. Στις περιπτώσεις καταγραφής στοιχείων της Ταυτότητας του Κτηρίου σε αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες να προβλεφθεί ποια ακριβώς απο τα στοιχεία που αφορούν το σύονολο του κτηρίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Να καθοριστεί πώς θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μελέτη στατικής επάρκειας όταν δε θα είναι προσβάσιμοι οι χώροι του κτηρίου που ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες. Επέισης χρείαζεται να καθοριστεί στην περιπτωση καταγραφής της Ταυτότητας για μία αυτοτελή ιδιοκτησία η διαδικασία της αναπλήρωσης των δικαιολογητικών για απωλεσθέντες φακέλους οικοδομικής αδείας όταν η απώλεια αφορά σχέδια και δικαιολογητικά που αφορούν του σύνολο του κτηρίου (π.χ. διάγραμμα κάλυψης). Μία σκάψη θα ήταν στις περιπτώσεις αυτές τα στοιχεία 1.β. και στ. να περιορίζονται σε κάτοψη της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας μόνο.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 17:18 | Γιάννης

  Παράγραφος 1.ζ: Δεν αναφέρεται πουθενά πότε απαιτείται η μελέτη στατικής επάρκειας. Ομοίως δεν αναφέρεται τι θα γίνεται αν κριθεί ότι το κτήριο είναι στατικά ανεπαρκές. Ποιες οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη; Πρέπει να βγάλει άδεια ενισχύσεων; Σε πόσα χρόνια; Να την υλοποιήσει σε πόσα χρόνια; Αν δεν την υλοποιήσει ποιες οι συνέπειες; Το κτήριο μπορεί να χρησιμοποιείται μέχρι να υλοποιηθεί ή άδεια ενισχύσεων;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:52 | Δημήτρης Δ.

  Θα πρέπει να γίνει διόρθωση και αντί για κτίρια, να αναφέρεται σε οριζόντιες ιδιοκτήσιες. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, αν όχι απίθανο, να μαζευτούν όλα τα ενεργειακά πιστοποιητικά που έχουν εκδωθεί και όλες οι ρυθμίσεις αυθαίρετων κατασκευών που έχουν γίνει για το σύνολο μιας πολυκατοικίας. Η ταυτότητα κτιριού καλά θα κάνει να διευκρινιστεί αν θα αφορά την κάθε οριζόντια ιδιοκτησία (σε περίπτωση που υπάρχει σύσταση) ή το σύνολο του κτιρίου.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 14:34 | A.K.

  Δεν αναφέρονται συνέπειες σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ή ανανέωσης της ταυτότητας εντός των προθεσμιών. Θα ήταν παράλογο σε περίπτωση που το ακίνητο είναι πλήρως νόμιμο ή πλήρως τακτοποιημένο να θεωρηθεί αυθαίρετο, λόγω μη συμπλήρωσης της ταυτότητας.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 23:56 | Γ.Γ.

  Υποχρεωτικά τίτλοι ιδιοκτησίας με συμβόλαια για υπαγωγή στο νόμο. Παρατηρήθηκε τακτοποίηση αυθαιρέτου στο Νόμο 4178/2013 με χρησικτησία πληρωμένη στη Δ.Ο.Υ και συμβόλαιο και το ακίνητο ήταν του Δημοσίου. Κανένας δεν ελέγχει την τακτοποίηση. Το ΤΕΕ είναι ο διαχειριστής του Δικτύου δεν έχει τη αρμοδιότητα ελέγχου των στοιχείων των δηλώσεων, η ΥΔΟΜ δεν κάνει κανένα έλεγχο τόσο στην ταυτοποίηση του ακινήτου όσο και στα εμπράγματα δικαιώματα και γίνεται η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας χωρίς ταυτοποίηση από κάποιον αρμόδιο φορέα.
  Η χρησικτησία είναι ξεπερασμένο απολίθωμα που άνθισε στο ρωμαϊκό δίκαιο διότι έτσι μόνο εξυπηρετείτο η ιμπεριαλιστική πολιτική της Ρώμης , που δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τις υπερνομοθετικές διατάξεις των άρθρων 17 Σ και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου το οποίο κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α΄ ΦΕΚ 256/Α΄. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο. Είναι αδιανόητο να κατακερματίζονται οικόπεδα σε εκτός οικισμού περιοχές και να χάνεται κυριότητα ενιαίων γηπέδων λόγω χρησικτησίας από καταπατητές που οι νόμιμοι ιδιοκτήτες δεν μπόρεσαν να τους απομακρύνουν διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν εφάρμοσαν το νόμο και ενώ οι ιδιοκτήτες προσπαθούσαν να συστήσουν κάθετες ιδιοκτησίες σύμφωνα με την πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής. Είναι δυνατό να χάνουν την περιουσία τους με αυτό το τρόπο; Οι νόμιμoι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να πάρουν το νόμο στα χέρια τους ;
  Προστατέψτε το περιβάλλον από την κακοποίηση, από την άναρχη δόμηση και τον κατακερματισμό των ενιαίων γηπέδων εκτός οικισμού. Τα ενιαία ιδιόκτητα γήπεδα θα μπορούσαν σε περιοχές δίπλα στη θάλασσα να αξιοποιηθούν επενδυτικά και λόγω της καταπάτησης και της αδιαφορίας των υπηρεσιών να μην συντελείται ανάπτυξη σε μια περιοχή και ταυτόχρονα να έχουμε υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την άναρχη δόμηση των καταπατητών.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 10:19 | Τάκης Ρουσογιαννάκης

  Τι γίνεται αν έχουν χαθεί τα σχέδια από την πολεοδομία. Ακόμη και αν τα έχει ο ιδιοκτήτης δεν θα τα θεωρεί η πολεοδομία. Τι γίνεται αν έχουν χαθεί κάποια από τα σχέδια από την πολεοδομία. Η πολεοδομία στην περίπτωση αυτή δεν δίνει ούτε βεβαίωση ότι έχει χαθεί ο φάκελος. Ο νομοθέτης πρέπει να λάβει υπόψη και το επίπεδο οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης για το οποίο οι πολίτες δεν φταίνε σε τίποτα. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα μερικής ανασύστασης της αδείας σε επίπεδο ιδιοκτησίας, π.χ. σε πολυκατοικίες ανασύσταση της κάτοψης του συγκεκριμένου διαμερίσματος (από σχέδια σύστασης ή άλλα στοιχεία) γιατί ανασύσταση της άδειας όλης της πολυκατοικίας από έναν ιδιοκτήτη, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αδύνατη.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 16:19 | Μαίρη Καλιοτζιδου

  Αγαπητέ υπουργέ με Τσιρωνη. Απευθύνομαι σ εσάς γιατί είχατε το απύθμενο θράσος, να καθησυχασετε τους ψηφοφόρους σας και να απαξιώσετε όλους τους μηχανικούς που… ακόμα σέβονται τον εαυτό τους και την επιστημονική τους ιδιότητα. ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ 50€ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Νομίζω ότι σαν υπουργός θα γνωρίζατε ποια είναι τα στοιχεία που αφορά το άρθρο 20. Θα έπρεπε επίσης να γνωρίζετε ότι ακόμα και στην περίπτωση ενός καθ όλα εντάξει ακινήτου, μόνο η συλλογή, ο έλεγχος, η αυτοψία και η ηλεκτρονική υποβολή όλων αυτών, ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 50€.
  Εκτός και αν απαξιώνουμε και αυτόν τον θεσμό, όπως και τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Ο,τι θέλει ο κος Παραδιας και οι ψηφοφόροι μας. Προσοχή μην τους τρομάξουμε. Ποια είναι η λύση; Άμα τα πορτοφόλια όλων είναι άδεια, τότε ΑΝΑΒΟΛΉ……Όπως σε τόσα και τόσα… Όχι όμως έτσι.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 11:24 | ANAR

  Το κράτος, αφού πρώτα ΔΙΕΛΥΣΕ τις ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (παλιά ήταν 1 Πολεοδομία ανά Νομαρχία) και κατακερμάτισε τις αρμοδιότητες στους ΔΗΜΟΥΣ που έχουν ανίδεο ή ημιμαθή προσωπικό, επιβάλει ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ μία υποχρέωση ΠΟΥ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΗΚΕΙ στις Πολεοδομίες ή Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων.
  Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ κτιρίων να γίνει από τους ΔΗΜΟΥΣ που έχουν τα αρχεία των οικοδομικών αδειών και όχι να υποχρεώνετε τον πολίτη σε ΥΠΟΒΟΛΗ στοιχείων. Ο πολίτης σας τα έχει υποβάλει με την έκδοση της οικοδομικής αδείας και ηλεκτρονικά με τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων.
  ΓΙΑΤΙ ΤΙ ΘΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ; ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΟΤΙ είναι παράνομο, διότι δεν υπέβαλε ταυτότητα κτιρίου; Είστε σοβαροί;
  Όσο για την ασφάλεια του κτιρίου που προφασίζεστε ότι ενδιαφέρεστε, αυτό χρειάζεται τεράστιο κόστος για να ελεγχθεί σε παλιά πολυκατοικία. Χρειάζονται να ληφθούν δείγματα μπετόν από κάθε όροφο, να διαπιστωθεί η αντοχή τους και εάν είναι δυνατόν και ακτινογραφίες πλακών για την ύπαρξη σιδηρού οπλισμού σύμφωνα με την οικοδομική άδεια. ΟΧΙ να δίνουν οι μηχανικοί βεβαιώσεις ΟΦΘΑΛΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ, όπως βάζετε στο νομοσχέδιό σας.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 17:12 | Τσιρτογλου Νικολαος

  Επιτελους κυριοι συνελθετε.Με μεροκαματα των 20 ή 30 ευρω ζουμε οι περισσοτεροι και αν φυσικα το εχει καποιος ακομα κι αυτο το πενιχρο μεροκαματο.Με ολα αυτα που θελετε να κανετε και με τον ΕΝΦΙΑ που υποτιθετε θα τον καταργουσατε,εχετε γονατισει οικονομικα τα περισσοτερα νοικοκυρια.Για οσον αφορα τα πιστοποιητικα,μονο για να εχουν δουλεια οι μηχανικοι θελετε να το κανετε.Εχετε αντιληφθει οτι συγχρονα,με τις καλυτερες προδιαγραφες κτιρια,τον χειμωνα ζεσταινονται με ξυλοσομπες,καιγοντας οχι μονο ξυλα αλλα οτιδηποτε μπορει να φανταστει κανεις?Τι να το κανει καποιος το πιστοποιητικο καλης ή πολυ καλης ενεργειακης καταστασης την στιγμη που δεν εχει χρηματα για καυσιμα.Σοβαρευτειτε.Δουλευουμε πλεον μονο για το φαγητο μας.Δεν μενουν χρηματα σχεδον για τιποτε αλλο.Κοιταξτε να σταματησετε τον εφιαλτη που ζει η χωρα και ο μεσος πολιτης και ο φτωχος εργαζομενος.Και αν πρεπει οπωσδηποτε να κανετε κατι για αυτα που αναφερονται στο αρθρο,καντε το χωρις να επιβαρυνομαστε χρηματικα.Ελεος πια.Τα ποδια του μουλαριου ειναι ηδη λυγισμενα.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 16:57 | ΝΙΚΟΣ

  Στην παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθεί στοιχείο ι. φωτογραφίες του κτιρίου εξωτερικές με υπογραφή μηχανικού.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 18:30 | Τσαλαπόρτας Κωστας

  Είμαι Διπλ. Πολ. Μηχανικός και υπηρετώ στην Περιφάρεια Θεσσαλίας. Αν επρίκειτο να χτίσω νέο σπίτι υπήρχε η διαδικασία να υπογράψω την μελέτη του σπιτιού μου. Γιατί δεν μπορώ να συμπληρώσω μόνος μου την ταυτότητα του σπιτιού μου? Η ευθυνη μου ουτως ή άλλως υπάρχει γιατί πρέπει να πληρώσω για κάτι που μπορώ να κάνω μόνος μου.Καλώ και την ΕΜΔΥΔΑΣ ναν διαβάσει το αίτημά μου να πάρει θέση.
  Εχετε φανταστεί στα χωριά τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί αν κάποιος κληρονομήσει ένα πατρικό,μία αγροτική αποθήκη και μία βοηθητική κουζίνα ή τουαλέτα στην αυλή ότι πρε΄πει να πληρώσει 1200 € τουλάχιστον για κρατήσει τις αναμνήεις του?

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 09:59 | ΣΠΥΡΟΣ

  ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΚΗ , ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΙΧ ,Δ.Χ
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ , ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ,ΥΓΕΙΑΣ Κ.Ο.Κ
  ΟΛΑ ΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΩΜΟ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕ.
  ΕΛΕΟΣ ΠΟΙΑ. ΤΙ ΖΟΡΙ ΤΡΑΒΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΞΕΡΕΤΑΙ;

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 14:51 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  Παρ. 2 – Διόρθωση στην έκφραση «και από τους αρμόδιους μηχανικούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 20», δεδομένου οτι στο προηούμενο άρθρο 19 παρ. 4 υπάρχει ο ορισμός του αρμόδιου μηχανικού

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 07:28 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Αφορά και τα υπάρχοντα κτίρια;