Άρθρο 9 Θητεία

1. Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι διετής, πλην των μελών της περίπτωσης γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η θητεία των οποίων είναι μονοετής. Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του ΣΑ, εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών. Το εν λόγω διάστημα μπορεί να μειώνεται στα δύο έτη εφόσον με την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων διαπιστώνεται από το Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αδυναμία συγκρότησης του ΣΑ.
2. Σε περίπτωση που με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψήφιων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα μπορεί να ανανεώνεται η θητεία δύο μελών.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 21:27 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Θητεία μονοετής και μάλιστα κυλιόμενη. Για κάθε θέση 5 άτομα που θα συμμετέχουν κυλιόμενα. Η μονιμότητα δημιουργεί διαπλοκή.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:09 | ΣΔΑΤΜΚ

  Η θητεία των μελών ΣΑ που ορίζονται από ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ και ΣΠΜΕ προτείνεται μονοετής ενώ η θητεία του ΣΑ είναι διετής (σε δουλειά/κληρώσεις … να βρισκόμαστε). Η Θητεία των μελών ΚΕΣΑ που ορίζονται πάλι από ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ και ΣΠΜΕ είναι διετής. Οι εκπρόσωποι των συλλογικών επιστημονικών φορέων στα ανά την επικράτεια ΣΑ θεωρούνται επιρρεπείς σε διαπλοκή, ενώ οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι στο ΚΕΣΑ είναι άμεμπτοι ή μήπως είναι βάρος για τον Υπουργό η ετήσια σύσταση του ΚΕΣΑ; Θεωρούμε ότι η θητεία ΟΛΩΝ των μελών ανεξαιρέτως θα πρέπει να είναι όση και η θητεία του οργάνου.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 19:47 | Μιχάλης Πουλάκης

  Επειδή με την μονοετή θητεία των περιπτώσεων γ και δ θα δημιουργηθεί αδυναμία στην συγκρότηση των ΣΑ (ήδη υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην περιφέρεια) και να εξαλειφθούν παρεμβάσεις της διοίκησης για την θεραπεία της που μπορεί να θεωρηθούν αδιαφανείς, προτείνω:

  Άρθρο 9 Θητεία

  Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι τριετής, Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του ΣΑ, εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 12:04 | Μοσχάκη Ευδοκία

  «πλην των μελών της περίπτωσης γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6».
  Πρέπει να διορθωθεί: του άρθρου 7.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 22:37 | Θεόδωρος Κάντζος

  Διετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για τους ΔΥ είναι προετοιμασία για διαπλοκή. Με ταυτόχρονη εναλλαγή ανά έτος των έμπειρων ιδιωτών γίνεται «παράγκα».