Άρθρο 93 Τιμή Ζώνης

1. Για τα ακίνητα που βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.

Σε περίπτωση όπου από τη σχετική διαπιστωτική πράξη προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή ζώνης υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην έκταση του οικείου δήμου.

2. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον οικείο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο.
Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης, που ισχύει στον οικείο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δήμου.

3. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό, στον οποίο βρίσκεται η οικεία περιφερειακή ενότητα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών μπορεί να εφαρμόζονται, με ειδική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα, οι τιμές ζώνης για όλη την επικράτεια για το σύνολο των υπαγωγών.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 01:41 | ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Δεν είναι εφικτό με τον εντοπισμό του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου να συμπληρώνεται αυτόματα η τιμή ζώνης από το πρόγραμμα, χωρίς να πρέπει να αναζητούμε πληροφορίες που πολλές φορές μπορεί να είναι εσφαλμένες, και να κινδυνεύει έτσι η ορθότητα της τακτοποίησης.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:56 | Αγγελοπούλου Αντωνία

  θα ήταν ασφαλέστερο για όλους μας να δημοσιευτεί από το Υπουργείο ο επίσημος κατάλογος με τις ισχύουσες τιμές ζώνης, στην οποία να υπάρχει πρόσβαση από όλους τους μηχανικούς, ώστε να αποφευχθεί η επισφαλής αναζήτηση τιμών ανάμεσα σε εφορία, συμβολαιογράφους, και διάφορα sites.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 20:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Δυστυχώς στην Κέρκυρα η ελαχίστη τιμή ζώνης της περιφερειακής ενότητας συμπίπτει με την τιμή ζώνης του Δήμου Κέρκυρας.
  Θα μπορούσε να επιλέγεται η ελαχίστη τιμή ζώνης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει και τα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά κλπ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 17:23 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Τα νησιά αδικούνται όταν οι εκτός σχεδίου περιοχές παίρνουν τιμή ζώνης από τον δήμο και όχι από την περιφερειακή ενότητα. Να ληφθεί υπόψη ότι σε πολλά νησιά λόγω γνωστών δυσκολιών των κατοίκων, ισχύουν καθεστώτα μειωμένης φορολογίας.
  Ξαφνικά για τα αυθαίρετα γίνανε πιο πλούσιοι;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 00:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η νήσος Κέρκυρα έχει ελαχίστη Τιμή Ζώνης 900 ευρώ, την τρίτη υψηλότερη σ’ όλη την Χώρα. Η τιμή προέρχεται από τις πλέον τουριστικές περιοχές Μπενίτσες και τον Δήμο Κέρκυρας.
  Η Κέρκυρα όμως είναι ένα μεγάλο νησί, που εκτός από αυτές τις περιοχές έχει μεγάλες υποβαθμισμένες κατοικήσιμες εκτάσεις, χωριά σε βουνά, οικισμούς που τον χειμώνα γίνονται λίμνες και που για να μπείς στο σπίτι σου φοράς γαλότζες. Είναι ένα νησί που το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων του ανήκει στην μεσαία και φτωχή τάξη.
  Είναι τελείως άδικο περιοχές εκτός σχεδίου και οικισμού να έχουν την ιδια τιμή ζώνης με τον Δήμο Κέρκυρας. Η τιμή των 900 ή και 850 ευρώ είναι πολύ μεγάλη γιαυτές τις περιοχές.
  Για να αρθεί αυτή η αδικία για τις περιοχές αυτές, θα πρέπει η ελαχίστη τιμή ζώνης της Κέρκυρας να πολλαπλασιασθεί με ένα συντελεστή π.χ. 0,7 ώστε η τιμή που θα προκύψει να είναι προσιτή για τους πολίτες των περιοχών αυτών.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 12:36 | Παπαδάκης Γεώργιος

  (Παρακαλείται ο διαχειριστής να διαγράψει το ίδιο σχόλιό μου από το άρθρο 72, διότι το προώθησα εκεί εκ παραδρομής στις 6/9/2016 ώρα 23,05.)

  Για τις εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν την ¨ατυχία¨ να εντάσσονται διοικητικά σε Δήμους με υψηλές αντικειμενικές αξίες, ισχύει πάλι η ελάχιστη τιμή ζώνης των εντός σχεδίου ακινήτων στον ίδιο Δήμο. Εδώ έγινε απλή αντιγραφή της σχετικής παραγράφου των Ν4014/2011 και 4178/2013. Επανάληψη του παράλογου, διότι σε όλες τις άλλες περιοχές της επικράτειας ισχύει η τιμή ζώνης της εκάστοτε Περιφέρειας στην οποία ανήκει το ακίνητο. Ένα απλό παράδειγμα είναι η περίπτωση των εκτός σχεδίου οικισμών στην Άνω Γλυφάδα. Οι οικισμοί αυτοί όχι μόνο έχουν ενταχθεί, απολύτως άδικα, σε ζώνη προστασίας του Υμηττού και έχουν απαξιωθεί ολοκληρωτικά οι περιουσίες των κατοίκων, αλλά επιβαρύνονται και με τιμή ζώνης σαν να είναι εντός σχεδίου. Έτσι οι κάτοικοι εκεί καλούνται να ενταχθούν στον Νόμο με τιμή που θεωρείται εξωφρενική. Δηλαδή με τιμή €1250 τμ όταν η εμπορική αξία των ακινήτων τους κυμαίνεται από €250 έως €350 τ.μ., στοιχείο το οποίο γνωρίζει καλά ο Δήμος Γλυφάδας, γι αυτό και όρισε ως τιμή ζώνης για το ΤΑΠ στους οικισμούς το ποσό των €350. Αναφέρεται πληροφοριακά ότι η τιμής ζώνης που ισχύει για την εκτός σχεδίου περιοχή της Γλυφάδας από την Περιφέρεια Αν. Αττικής είναι €800. Με βάση όμως την πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 93, ούτε αυτή η τιμή (των €800) μπορεί να ληφθεί για τους οικισμούς αυτούς. Δεν υπήρξε μέριμνα ώστε επιτέλους να ληφθεί ως τιμή ζώνης η εμπορική αξία της κάθε περιοχής. Εύκολα λοιπόν αντλήθηκαν πάλι οι αντικειμενικές αξίες του ΥΠ. ΟΙΚ., ενώ είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι τιμές του ΥΠ. ΟΙΚ. δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς. Θα μπορούσε η νομοθετική ομάδα να απευθυνθεί στην Ε.Ε.Τ. η οποία έχει παρατηρητήριο τιμών για τις εμπορικές αξίες ακινήτων που ανανεώνει σχεδόν ανά εξάμηνο, και να ορίσει επιτέλους ρεαλιστικές τιμές ζώνης, ώστε αφενός μεν να υπάρχει άμεση αποδοχή των πολιτών στις προϋποθέσεις του παρόντος νομοσχεδίου, αφετέρου δε και γρήγορη εισροή ζεστού χρήματος στα Δημόσια Ταμεία. Άλλωστε ένας από τους ουσιαστικούς σκοπούς του νομοσχεδίου είναι και το εισπρακτικό αποτέλεσμα. Αγνοήθηκε όμως η μεγάλη οικονομική αδυναμία που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότεροι πολίτες. Γίνεται αναφορά βέβαια σε διευκόλυνση ευπαθών ομάδων. Ας γίνει κατανοητό όμως ότι όταν το ύψος του συνολικού προστίμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτου, πλησιάζει την ήδη καταβαραθρωμένη εμπορική αξία της περιοχής που ευρίσκεται, εκλείπει ένα από τα στοιχειώδη κίνητρα για τον ιδιοκτήτη.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:06 | ΟΛΓΑ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΟΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΕΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ , ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡ. 28-7-2011 ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ!!!!!!
  ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Η ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΟΙΚ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 23:01 | Σταύρος Σουάνης

  Το προσχέδιο αναφέρει αυτής που ίσχυε στις 20.01.2016.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:04 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ

  Επι ποιας τιμής ζώνης γίνεται ο υπολογισμός του προστίμου ?
  1.της εκάστοτε τρέχουσας ( σύγχρονης του χρόνου υποβολής ) ,
  2.της ημερομηνίας δημοσίευσης του Νόμου , η
  3.της του έτους 2011 όπως αναφέρεται στον 4178/13 ?