Άρθρο 68 Δημιουργία μονάδων κοινωνικής κατοικίας

Στο πλαίσιο προγράμματος δημιουργίας μονάδων κοινωνικής κατοικίας αξιοποιούνται κτίρια του Δημοσίου ή εγκαταλελειμμένα κτιρίων, εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, για τη δημιουργία μονάδων κοινωνικής κατοικίας με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των οικονομικώς αδυνάμων ή αστέγων. Για τα κριτήρια επιλογής των κτιρίων προς αξιοποίηση, τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ως πρόγραμμα καθώς και για τη ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 14:06 | Σταύρος Σουάνης

  Ποιος ο λόγος ύπαρξης αυτού του άρθρου;;;
  Εμποδίζει κάτι το κράτος (αφού βρει τα χρήματα) να δημιουργήσει τέτοιου είδους δομές;;;

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 18:06 | Σ.Π.

  Κανένα εγκαταλελειμένο κτήριο να μην περιέλθει σε ∆ήµο ή άλλο τρίτο χωρίς την συναίνεση του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών του και µάλιστα αφού εξασφαλιστεί εύλογο προσυµφωνηµένο αντάλλαγµα προς τον ιδιοκτήτη

 • 8.Το άρθρο 68 «Δημιουργία μονάδων κοινωνικής κατοικίας» να διαμορφωθεί ως εξής : «Στο πλαίσιο προγράμματος δημιουργίας μονάδων κοινωνικής κατοικίας αξιοποιούνται κτίρια του Δημοσίου ή εγκαταλελειμμένα κτιρίων, εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, για τη δημιουργία μονάδων κοινωνικής κατοικίας με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των οικονομικώς αδυνάμων ή αστέγων. Για τα κριτήρια επιλογής των κτιρίων προς αξιοποίηση, τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ως πρόγραμμα καθώς και για τη ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η προσβασιμότητα αυτών στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4067/2012- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός για τη χρήση κατοικίας.»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 12:15 | WWF Ελλάς

  Πρόκειται για καθαρά πολιτική δήλωση, αναμφισβήτητα θετική, εάν εφαρμοστεί, η οποία όμως έχει θέση σε νομοσχέδιο μόνο όταν ορίζει κανονιστικό πλαίσιο.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:53 | Μοσχάκη Ευδοκία

  εγκαταλελειμμένα κτίρια, στο ως άνω πρόγραμμα