Άρθρο 34 Βαρυνόμενα ακίνητα

1. Βαρυνόμενα ακίνητα για τα οποία επιτρέπεται να εκδοθεί Τίτλος Μ.Σ.Δ. είναι:
α) Θεσμοθετημένοι/ χαρακτηρισμένοι Κοινόχρηστοι Χώροι (Κ.Χ.) του άρθρου 32 του Ν.4067/2012 σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλης και κατά προτεραιότητα αυτοί για τους οποίους έχει επέλθει η αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης τους, είτε μετά από έκδοση σχετικής δικαστικής Απόφασης είτε και βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 4067/2012 όπως ισχύει. Στα ακίνητα αυτά τίτλος Μ.Σ.Δ. εκδίδεται μόνο για το ρυμοτομούμενο τμήμα, για το οποίο δεν είναι υπόχρεος προς καταβολή της αποζημίωσης ο ίδιος ο κύριος του ακινήτου, όπως το ακίνητο υφίστατο κατά την έγκριση του σχεδίου πόλης και με την προϋπόθεση ότι ο κύριος του ακινήτου αποδέχεται αυτό το είδος της αποζημίωσης. Για τα ανωτέρω ακίνητα, η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την έγκριση του σχεδίου πόλης θεωρείται ότι συντελείται με την έκδοση του Τίτλου Μ.Σ.Δ. μέσω της διαδικασίας της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων,
β) Ακίνητα με κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τα ίδια ή η χρήση τους διατηρητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ. 79Α’), ή του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 (Φ.Ε.Κ. 210Α’) ή της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν.δ. 8/1973 (Φ.Ε.Κ. 124Α’), καθώς και ακίνητα στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012, ή της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, έχουν επιβληθεί όροι και περιορισμοί δόμησης για την προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων,
γ) Ακίνητα με οικοδομήματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002,
δ) Ακίνητα για τα οποία υφίστατο δικαίωμα δόμησης και επιβλήθηκε εκ των υστέρων ολική απαγόρευση δόμησης από κανονιστικές πράξεις της διοικήσεως για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος ή της πολιτιστικής κληρονομιάς,
ε) Ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών τα οποία βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων στα οποία υφίστατο δικαίωμα δόμησης το οποίο μεταγενέστερα καταργήθηκε με πράξεις της διοίκησης ή έχει εκδοθεί για αυτά δικαστική Απόφαση με την οποία έχει αναγνωριστεί εύλογη προσδοκία οικιστικής αξιοποίησης.
στ) τα πρώην στρατόπεδα τα οποία αποδίδονται σε κοινή χρήση.
2. Ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β) και γ), δεν θεωρούνται βαρυνόμενα, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί χώροι κοινής ωφέλειας ή είναι χώροι λατρείας οποιουδήποτε δόγματος. Ακίνητα που αναφέρονται στην περίπτωση γ) δεν θεωρούνται βαρυνόμενα, εφόσον ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
3. Επιτρέπεται η μεταφορά ολόκληρου του Σ.Δ. των ακινήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β) και γ) της παρ. 1, εφόσον ο κύριος παραχωρήσει την κυριότητα στο Δημόσιο ή στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, χωρίς άλλο αντάλλαγμα και την έκδοση σχετικής απόφασης αποδοχής της παραχώρησης από τους φορείς αυτούς. Σε περίπτωση συγκυριότητας, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμοστεί και για κάθε συγκύριο για το ποσοστό που του αναλογεί. Οι φορολογικές απαλλαγές της παρ. 2 του άρθρου 33 ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
4. Στις περιπτώσεις β) και γ), της παραγράφου 1, η Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η έκδοση Τίτλου Μ.Σ.Δ. καθώς και ο εν λόγω Τίτλος, αφορούν και το τυχόν ρυμοτομούμενο τμήμα, δομημένο ή μη, του διατηρητέου ακινήτου.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 17:46 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Στα βαρυνόμενα ακίνητα θα πρέπει να προστεθούν κι αυτά που έχουν υπολοιπόμενο σ.δ και δεν μπορούν να τον αξιοποιήσουν, λόγω εξάντλησης των υπολοίπων πολεοδομικών μεγεθών, του ύψους ή του όγκου. Για παράδειγμα υπάρχουν κτίρια χώρων στάθμευσης, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία, το σύνολο της επιφάνειάς τους δεν προσμετρούσε στον σ.δ. του οικόπεδου. Θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν τον υπολοιπόμενο σ.δ. Πόσο μάλλον στην περίπτωση που από τις χρήσεις γης επιβάλλεται η κατασκευή parking.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 15:20 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Στα βαρυνόμενα ακίνητα θα πρέπει να προστεθούν κι αυτά που έχουν υπολοιπόμενο σ.δ και δεν μπορούν να τον αξιοποιήσουν, λόγω εξάντλησης των υπολοίπων πολεοδομικών μεγεθών, του ύψους ή του όγκου. Για παράδειγμα υπάρχουν κτίρια χώρων στάθμευσης, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία, το σύνολο της επιφάνειάς τους δεν προσμετρούσε στον σ.δ. του οικόπεδου. Θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν τον υπολοιπόμενο σ.δ.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 21:12 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Να εχει δικαίωμα ενας πολίτης που δεν θελει να απαλλοτριωθεί το οικοπεδο του ( πολιτες περιμενουν 20-30-35 χορνια και θελουν τα οικοπεδα τους πισω!!) να μη δεχτει αυτο το τροπο πληρωμης και να συνεχισει την διαδικασια δικαστικα , ενω ενας που εχει αναγκη τα χρηματα να προσφερει το δικο του ως κοινοχρηστο χωρο.
  Ισχυει το αρθρο 3 ΦΕΚ 269/2014 και οχι το αρθρο 32 Ν4067/2012

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΝΗΣ

  Δεδομένου ότι ένας βασικός στόχος του παρόντος νόμου, είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρέπει να εξετασθεί και η συμπερίληψη των παραδοσιακών οικισμών στο άρθρο 34.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 13:07 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ

  Στα βαρυνόμενα ακίνητα πρέπει να προστεθεί και κατηγορία ακινήτων , οικοπέδων , αγροτεμαχίων κλπ των οποίων η δόμηση δεν έχει εξαντληθεί ( αδόμητα η με υπόλοιπο σ.δομ. ) , και των οποίων ο/οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν την έκδοση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης .