Άρθρο 111 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α

  1 Οικοδομική άδεια: Στο άρθρο 23 δεν υπάρχει §7. Προτείνουμε στις περιπτώσεις που το οικόπεδο προκύπτει μικρότερο από εκείνο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια να δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης της οικοδομικής άδειας πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος προκειμένου να μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του προστίμου.

  3 Είδος χρήσης: Η κύρια και μοναδική κατοικία που βρίσκεται σε περιοχή με ΤΖ μεγαλύτερη των 1000€ έχει μεγαλύτερο συντελεστή από την άλλη κατοικία καθώς για την κύρια και μοναδική κατοικία που βρίσκεται σε περιοχή με ΤΖ μεγαλύτερη των 1000€ ο συντελεστής είναι 0,6 ενώ για την άλλη κατοικία ο συντελεστής είναι 0,5 ανεξαρτήτως ΤΖ. Ως εκ τούτου στις περιοχές με ΤΖ μεγαλύτερη των 1000€ η κύρια και μοναδική κατοικία θα πληρώνει μεγαλύτερο πρόστιμο από την άλλη κατοικία.

  4. Αλλαγή χρήσης: Άποψή μας είναι ότι για τις περιπτώσεις που προβλέπεται ο συντελεστής θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο αυτός ο συντελεστής με τους συντελεστές υπέρβασης δόμησης και κάλυψης να λαμβάνουν τιμή μονάδα. Διαφορετικά η ίδια παράβαση φαίνεται ότι τιμωρείται 2 φορές.

  5 Συντελεστής δόμησης: Θεωρούμε ότι οι χώροι με βοηθητική χρήση, σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονιμό, ανεξαρτήτως ορόφου και επιφάνειας, θα πρέπει να θεωρούνται για τον υπολογισμό του προστίμου ως χώροι με μειωτικό συντελεστή.

  Τέλος, με τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συντελεστές για τις περιπτώσεις χωρίς οικοδομική άδεια, φαίνεται να προκύπτει κατάφορη αδικία για τους ιδιοκτήτες με αυθαιρεσίες σε κτίρια με οικοδομική άδεια. Φαίνεται να προκύπτουν μεγαλύτερα πρόστιμα για τις περιπτώσεις με οικοδομική άδεια λόγω του πολλαπλασιασμού πολλών αυξητικών συντελεστών.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 13:59 | Σταύρος Σουάνης

  Θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας έκδοσης αδειών.
  π.χ. ο Ν.4030/2011 ψηφίσθηκε στις 21.11.2011, δημοσιεύθηκε στις 25.11.2011 και ίσχυσε (το κομμάτι που αφορά τον τρόπο έκδοσης αδειών) από 01.03.2012, δίνοντας έτσι τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής σε υπηρεσίες και ιδιώτες μηχανικούς.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 20:49 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑ

  θα συμφωνήσω με τα αναγραφόμενα σχόλια των κυρίων ΚΑΒΕΛΑΡΑ (5/09/2016) & ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ (8/09/2016):

  «Αρθρο 83
  δ) ο συνιδιοκτήτης:
  i) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία μετά από απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.ΠΡΟΤΕΙΝΩΝα προστεθεί:Η απόφαση αυτή (ή η συναίνεση άλλων συνιδιοκτητών) ΔΕΝ απαιτείται εάν η αυθαίρετη κατασκευή :
  α΄) έχει ανεγερθεί κατά τα ουσιώδη στοιχεία της (φέρων οργανισμός και τοιχοποιίες) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1990
  β΄) δεν έχει εγερθεί αγωγή αφορώσα το θέμα αυτό
  γ΄) τυχόν εγερθείσα αγωγή απερρίφθη και η σχετική απόφαση έχει τελεσιδικήσει.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Μετά τη συμπλήρωση εικοσαετίας (1990 – 2011) παραγράφονται τα πάσης φύσεως αστικά δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις κλπ.»

 • 10.Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» θα πρέπει να ενσωματωθεί νέα ενότητα για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του άρθρου 26 του ν. 4067/2012-Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, παράγρ.4, περί υποχρέωσης διασφάλισης της προσβασιμότητας έως 2020 στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:58 | Μαρία Βερνάρδου

  Το κατ’ ευθημισμόν «σχέδιο νόμου» που θέσατε σε διαβούλευση για να ταλαιπωρήσετε το μυαλό μας,, βρίθει από πλήθος ασυνάρτητες και ανεφάρμοστες ιδέες που χωρίς να τις έχετε μελετήσει στοιχειωδώς, τις βαφτίζετε διατάξεις νόμου, χωρίς επιπλέον να έχετε εξετάσει την δυνατότητα εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, συνδυαστικά με την υπόλοιπη ισχύουσα νομοθεσία. Θα περιοριστώ σε χαρακτηριστικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την ανευθυνότητα και την άγνοια των συντακτών αυτού του «σχεδίου νόμου»
  Δημιουργείτε νέες Υπηρεσίες (άρθρα 1, 2, 3,), με τις ίδιες αρμοδιότητες που έχουν οι υπάρχουσες Υπηρεσίες στους Δήμους, στις Περιφέρειες, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Καλλικράτης, Οργανισμός ΥΠΕΝ).
  Δημιουργείτε πολλές νέες άχρηστες, άσκοπες, παράνομες και με οικονομικό κόστος για τους πολίτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, με αδιευκρίνιστο τον τρόπο της εφαρμογής τους (άρθρα 19, 20, 21, 22, 23, 24).
  Διατυπώνετε νέες ανόητες ή λανθασμένες ή περιττές ορολογίες, διευρύνοντας το χάος που ήδη υπάρχει στη νομοθεσία.
  Επαναφέρετε διατάξεις,(άρθρο 94), που έχουν πρόσφατα κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.
  Έχετε πλήρη άγνοια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, των δημοσίων υπηρεσιών, των πολιτών, των μελετητών μηχανικών και καταλήγετε σε αντιδημοκρατικές ή παράνομες προτάσεις (άρθρα 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55). Με το πρόσχημα της πάταξης της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, απαξιώνετε ή αγνοείτε βασικούς κανόνες δικαίου. Καταργείτε τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της οικοδομικής άδειας. Ορίζετε παράνομα τους ιδιώτες ελεγκτές δόμησης (που δεν έχουν καμία υποχρέωση να γνωρίζουν όλες τις πολεοδομικές διατάξεις για να κρίνουν τη νομιμότητα της κάθε οικοδομικής άδειας), ελεγκτές και της δημόσιας διοίκησης. Αγνοείτε την ιεραρχική λειτουργία και σχέση των δημοσίων υπηρεσιών, τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και την ιεραρχική διαδικασία ελέγχου των διοικητικών πράξεων, από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα διοικητικά δικαστήρια, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία . Καταργείτε έτσι το αυτονόητο δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη, είτε είναι ιδιοκτήτης της οικοδομής είτε είναι μελετητής, να αισθάνεται δικαιολογημένη ασφάλεια από το κράτος. Διευκολύνετε ταυτόχρονα την αύξηση της αυθαιρεσίας και της διαπλοκής.
  Καταστρατηγείτε το δημόσιο συμφέρον. Δίνετε δικαίωμα δόμησης σε ακίνητα εκτός σχεδίου που είναι δάση, βιότοποι, αρχαιολογικοί χώροι, και το μεταφέρετε μέσα στις πόλεις δημιουργώντας αν μη τι άλλο παράνομα υπεραξίες (άρθρο 34, 1δ). Δεν έχετε ιδέα πόσοι π. χ. είναι οι αρχαιολογικοί αδόμητοι χώροι της χώρας και πόσοι ουρανοξύστες θα πάρουν το δικαίωμα δόμησής τους μέσα στις πόλεις. Πρώτο δείγμα γραφής το σχέδιο νόμου για το Ελληνικό.
  Μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων επιδιώκετε να αντιμετωπίσετε και άλλα θέματα , όπως είναι το πρόβλημα της ανεργίας των μηχανικών, ή το κακώς εννοούμενο δικαίωμα δόμησης ανεξαιρέτως, σε όλες τις ιδιοκτησίες γης, που είναι άσχετα με την άσκηση και την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και με το δημόσιο συμφέρον.
  Θα προωθήσετε αυτό το σχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων;

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 09:23 | Χρήστος Πετρόπουλος

  Πιστεύω πως ο νόμος είναι μια χαρά αλλά το κοστος για τους ιδιοκτήτες (αμοιβή μηχανικού κλπ) πρεπει να συμψηφιζεται με το ΕΝΦΙΑ γιατί αλλιως επιβαρυνεται επιπλέον το ηδη κατακρεουργημενο εισόδημα του μεσου Έλληνα. Αν δεν γινει αυτό τοτε ο νόμος δεν πρεπει να ψηφιστεί.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 11:00 | WWF Ελλάς

  Συνολικά, το νομοσχέδιο είναι ατελές, πολύ πρόχειρα γραμμένο, με πολλές ασάφειες σε κρίσιμης σημασίας μέρη του, επιφυλάσσει οικονομική επιβάρυνση την οποία επιχειρεί να αντισταθμίσει με μικρά έσοδα από νέες πηγές, αγνοεί προκλητικά υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν με πολύ θετικά αποτελέσματα και ιδρύει νέες που θα αποστραγγίσουν το ανθρώπινο δυναμικό από τις ήδη υπάρχουσες, και εισάγει ρυθμίσεις με αδικαιολόγητα μεγάλη περιβαλλοντική επίπτωση. Ως εκ τούτων, το νομοσχέδιο επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου, καθώς δημιουργεί περισσότερες απορίες και ερωτήματα, παρά λύνει προβλήματα.
  Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το νομοσχέδιο δεν συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση που να εξηγεί ποια είναι η αναγκαιότητα που καλύπτει, ειδικότερα καθώς τα περισσότερα από τα ζητήματα που καλύπτει ήδη ρυθμίζονται από ισχύουσα νομοθεσία, η οποία όμως ποτέ δεν εφαρμόστηκε και ποτέ δεν αναλύθηκε και δεν αιτιολογήθηκε η μη εφαρμογή της.
  Όπως έχουμε και παλαιότερα επισημάνει, η υπερβολική νομοθετική δραστηριότητα, ίδιο χαρακτηριστικό όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, δεν προσφέρει τίποτα στη ζωτικά απαραίτητη για όλους τους τομείς ασφάλεια δικαίου. Αντίθετα, την επιτείνει ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί και κανονιστική αβεβαιότητα, καθώς η νομοθεσία συνεχώς αλλάζει και είναι δύσκολο για πολίτες, ομάδες πολιτών, επιχειρήσεις, ακόμα και για δημόσιους φορείς να γνωρίζουν τι ισχύει. Συνήθως, οι αναιτιολόγητες νομοθετικές πρωτοβουλίες εξυπηρετούν είτε την ανάγκη συγκάλυψης της μη εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, είτε την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων τακτοποίησης συμφερόντων που σε πολλές περιπτώσεις κινούνται στο όριο της νομιμότητας ή είναι και εντελώς παράνομες (όπως πολλές από τις κατηγορίες αυθαιρεσιών που νομιμοποιούνται με το παρόν νομοσχέδιο).

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 13:57 | Αλέξανδρος

  παλιννοστούντες οι [palinostúndes] Ο (βλ. Ε12β) : αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα τους, ύστερα από μακρόχρονη απουσία. || (ως επίθ.): ~ πρόσφυγες.
  [λόγ. ουσιαστικοπ. πληθ. μεε. του ρ. παλιννοστώ]

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 15:03 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  θα συμφωνήσω και θα υπερθεματίσω με τα αναγραφόμενα σε υπάρχον σχόλιο (5/9/2016) από τον κ.ΚΑΒΕΛΑΡΑ:

  «Αρθρο 83

  δ) ο συνιδιοκτήτης :
  i) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία μετά από απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ

  Να προστεθεί:

  Η απόφαση αυτή (ή η συναίνεση άλλων συνιδιοκτητών) ΔΕΝ απαιτείται εάν η αυθαίρετη κατασκευή :
  α΄) έχει ανεγερθεί κατά τα ουσιώδη στοιχεία της (φέρων οργανισμός και τοιχοποιίες) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1990
  β΄) δεν έχει εγερθεί αγωγή αφορώσα το θέμα αυτό
  γ΄) τυχόν εγερθείσα αγωγή απερρίφθη και η σχετική απόφαση έχει τελεσιδικήσει.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Μετά τη συμπλήρωση εικοσαετίας (1990 – 2011) παραγράφονται τα πάσης φύσεως αστικά δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις κλπ.»

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:37 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
  Στις παραγράφους 5, 6, 7, 8 και 9 να διευκρινιστεί που ανήκουν τα όρια.
  π.χ. στην παρ. 6. Συντελεστής Ύψους αναφέρει α) 20% του επιτρ. ύψους περιοχής. Όταν από τους υπολογισμούς είναι ακριβώς 20%, που ανήκει;
  *Στα μαθηματικά υπάρχει το = (μεγαλύτερο ή ίσο)
  Παρόμοια και στις άλλες παραγράφους και όπου σε ολόκληρο τον νόμο υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις.

  * Για την μείωση του κυκεώνα των διευκρινίσεων και εγκυκλίων!

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:38 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
  Στις παραγράφους 5, 6, 7, 8 και 9 να διευκρινιστεί που ανήκουν τα όρια.
  π.χ. στην παρ. 6. Συντελεστής Ύψους αναφέρει α) 20% του επιτρ. ύψους περιοχής. Όταν από τους υπολογισμούς είναι ακριβώς 20%, που ανήκει;
  Παρόμοια και στις άλλες παραγράφους.

  * Για την μείωση του κυκεώνα των διευκρινίσεων και εγκυκλίων!

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 08:30 | ΝΙΙΚΟΣ ΚΑΒΕΛΑΡΑΣ

  Αρθρο 83

  δ) ο συνιδιοκτήτης :
  i) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία μετά από απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ

  Να προστεθεί:

  Η απόφαση αυτή (ή η συναίνεση άλλων συνιδιοκτητών) ΔΕΝ απαιτείται εάν η αυθαίρετη κατασκευή :
  α΄) έχει ανεγερθεί κατά τα ουσιώδη στοιχεία της (φέρων οργανισμός και τοιχοποιίες) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1990
  β΄) δεν έχει εγερθεί αγωγή αφορώσα το θέμα αυτό
  γ΄) τυχόν εγερθείσα αγωγή απερρίφθη και η σχετική απόφαση έχει τελεσιδικήσει.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Μετά τη συμπλήρωση εικοσαετίας (1990 – 2011) παραγράφονται τα πάσης φύσεως αστικά δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις κλπ.