Άρθρο 146: Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές

Σύμφωνα με τη Σύσταση R111 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα κυλινδρικά σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσηςακριβείας Μ1, Μ2 και Μ3), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο
επιτρεπόμενο σφάλμα
(mg)

M1

M2

M3

50

Kg

2500

8000

25000

20

Kg

1 000

3000

10000

10

Kg

500

1600

5000

5

Kg

250

800

2500

2

Kg

100

300

1000

1

Kg

50

160

500

500

G

25

80

250

200

G

10

30

100

100

G

5

16

50

50

G

3

10

30

20

G

2,5

8

25

10

G

2

6

20

5

G

1,6

5

16

2

G

1,2

4

12

1

G

1

3

10

500

Mg

0,8

2,5

200

Mg

0,6

2

100

Mg

0,5

1,6

50

Mg

0,4

20

Mg

0,3

10

Mg

0,25

5

Mg

0,2

2

Mg

0,2

1

Mg

0,2

  1. Σύμφωνα με τη Σύσταση R52 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα εξάγωνα σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο
επιτρεπόμενο σφάλμα
(g)

50

kg

 

25

20

kg

 

10

10

kg

 

   5

5

kg

 

     2,5

2

kg

 

  1

1

kg

 

0

,5

500

g

 

0

,25

200

g

 

0

,10

100

g

 

0

,05