Άρθρο 48: Επισήμανση

1. Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 67Α & 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την υπ’ αριθμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/Β/2012) Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:31 | Αθανασία Ντούμα

  Σχετικά με την τήρηση του βιβλίου ιχνηλασιμότητας στο μέλι, τα όσπρια και το ρύζι θα πρέπει να διευκρινισθεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι διακίνησης.
  Θεωρούνται υπεύθυνοι διακίνησης και οι λιανοπωλητές που διακινούν τα προϊόντα μεταξύ των υποκαταστημάτων τους;

 • 27 Σεπτεμβρίου 2012, 09:55 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

  Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού και λοιπών Προϊόντων Κυψέλης προτείνει τη διαμόρφωση του άρθρου 48, που αφορά στο μέλι, ως ακολούθως:

  Άρθρο 48
  Επισήμανση
  1. Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 67Α & 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την υπ’ αριθμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/Β/2012) Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο τυποποιητής ή συσκευαστής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2012, 10:06 | Ντούρας Βασίλειος-Πρόεδρος ΟΜΣΕ

  Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος ταυτιζόμενη με τις θέσεις της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης προτείνει τη διόρθωση του άρθρου 48, που αφορά στο μέλι, ως ακολούθως:
  Άρθρο 48
  Επισήμανση
  1.Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 67Α & 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την υπ’ αριθμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/Β/2012) Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο τυποποιητής ή συσκευαστής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.