Άρθρο 16: Γενικές Αρχές

1. Οι αγοραπωλησίες όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου συσκευασίας (πώληση σε καθαρό βάρος/όγκο). Ως καθαρή ποσότητα νοείται, και μόνον, η ποσότητα του προϊόντος που προορίζεται για χρήση από τον καταναλωτή.
2. Τα προϊόντα που πωλούνται σε χύδην μορφή, επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο επόμενο άρθρο 17.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:00 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    παρ. 1: Πρέπει να διευκρινισθεί ποιός θα είναι ο χειρισμός σε προιόντα κονσέρβας με περιεχόμενο και λάδι ή υγρά.

  • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 21:54 | Αλέκος Παπαδόπουλος

    Ευγενής η πρόθεση σε σχέση με το πώς ορίζεται η έννοια του «Καθαρού βάρους», αλλά υπάρχουν προϊόντα για τα οποία δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καταγράφεται το «καθαρό βάρος» έτσι νοούμενο.

    Παραδείγματος χάριν: φρούτα των οποίων η φλούδα δεν είναι βρώσιμη. Μπορεί και να πωλούνται συσκευασμένα. Πώς θα υπολογίσει ο παραγωγός το «καθαρό βάρος»;