Άρθρο 78: Ειδικότερες Υποχρεώσεις

1. Απαγοτεύεται η ανάμειξη ελαιολάδων με άλλα φυτικά έλαια σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β’ 2026/2009), Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει, «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
Επιπλέον απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση αυτών των μειγμάτων στην εσωτερική αγορά καθώς και η κατοχή τέτοιων μειγμάτων με σκοπό τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά.
2. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις άλλων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που συσκευάζουν για λογαριασμό τρίτων (εργασίες φασόν) με την προϋπόθεση ότι υφίσταται έγγραφη συμφωνία που να το αποδεικνύει.
3. Απαγορεύεται η παρουσία οποιωνδήποτε σπορελαίων στους χώρους συσκευασίας ελαιολάδων και πυρηνελαίων. Σε περίπτωση που ο συσκευαστής ασχολείται με την συσκευασία ελαιολάδων και πυρηνελαίων, αυτή πρέπει να διενεργείται μόνιμα σε ιδιαίτερο χώρο του εργοστασίου, που να μην έχει άμεση επαφή με τον χώρο συσκευασίας των σπορελαίων. Προς τούτο οι σωληνώσεις μεταφοράς ελαιολάδων και πυρηνελαίων από τους χώρους αποθήκευσης χύμα προϊόντων στους χώρους συσκευασίας (φίλτρα, γεμιστικά κλπ) πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις αντίστοιχες σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται για τα σπορέλαια.
4. Οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται όπως σε εμφανές μέρος του ελαιοτριβείου έχουν αναρτημένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται τα εισπραττόμενα εκθλιπτικά δικαιώματα.
5. Απαγορεύεται η χρήση ακατέργαστων ελαιοπυρήνων για καύσιμη ύλη από οποιονδήποτε.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2012, 16:08 | Κώστας Δημητρίου

  Θα πρέπει πια να καταργηθεί η ανταλλακτική οικονομία και δια νόμου .
  Τα εκθλιπτικά δικαίωματα των ελαιοτριβέων θα πρέπει να είναι σε χρήμα ως παροχή υπηρεσιών ή να δοθεί κίνητρο να καταργηθεί η ανταλλακτική οικονομία.
  Μεταξύ των άλλων δεν βοηθά την τιμή παραγωγού, γιατί οι μεγαλέμποροι λαδιού βρίσκουν μεγάλες ποσότητες στα ελαιοτριβεία και πιέζουν την τιμή πώλησης (χονδρική), ενώ αν ήταν δύσκολο να βρουν μεγάλες ποσότητες στα ελαιοτριβεία και στρέφονταν να αναζητήσουν το προιόν στον παραγωγό, καταλαβαίνει κανείς ότι ένας παραγωγός δεν πουλά το προιόν του σε σκοτωμένη τιμή …

  Πρέπει δε η διάταξη να γίνει πιο συγκεκριμένη και όταν αναφέρονται εκθλιπτικά δικαιώματα , να υπάρχει αναφορά και στην περίπτωση είσπραξης δακοκτονίας. Η δακοκτονία θα πρέπει αναγκαστικά να εισπράττεται σε χρήμα, ακόμα και αν ακολουθείται το σύστημα της πληρωμής με δικαίωμα…

  Η αναφορά στην καύση ελαιοπυρήνων είναι ανόητη και άνευ ουσίας . Οι ελαιοτριβείς γνωρίζουν τι καίγεται και πως χρησιμοποιείται ο ελαιοπυρήνας. (που σημειωτέον δεν έχει καμία τιμή και αν το ελαιοτριβείο είναι διφασικό, τότε η τιμή πώλησης στα πυρηνελαιουργεία είναι ανύπαρκτη ). Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις που να ενισχύουν μονάδες πυρηναιλεουργείων, γιατί στο τέλος θα είναι ένα ολιγοπώλιο.