Άρθρο 126: Λιγνίτης

1. Λιγνίτης ψιλός θεωρείται αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 10-30 χιλιοστομέτρων, χονδρός αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 31 και πάνω χιλιοστομέτρων και λιγνίτης ειδικής διαλογής αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 50 και πάνω χιλιοστομέτρων σε φυσική κατάσταση και είναι απαλλαγμένος τελείως από ξένες ύλες. Σκόνη θεωρείται ο λιγνίτης, του οποίου η κοκκομετρική σύσταση ποικίλει από 0-10 χιλιοστά.
2. Απαγορεύεται η εμπορία λιγνιτών χωρίς προηγούμενη διαλογή και απαλλαγή τους από γαιώδεις προσμίξεις.