Άρθρο 80: Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές

Στα τιμολόγια αγοραπωλησίας των ελιών αναγράφονται, πέραν των άλλων προβλεπομένων στοιχείων και οι εξής ενδείξεις:
i. Η κατηγορία του εμπορικού τύπου των ελιών (π.χ. φυσικές, επεξεργασμένες κλπ.)
ii. Η ποικιλία του είδους (π.χ. Άμφισσας, Καλαμών, Χαλκιδικής κ.λπ.)
iii. Η ποιοτική κατάταξη των ελιών (π.χ. έξτρα, πρώτης κατηγορίας, δεύτερης κατηγορίας κλπ.)
iv. Ελιές Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) /Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Βιολογικά Παραγόμενες Ελιές, κατά περίπτωση.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:09 | ΠΕΜΕΤΕ

    Έχει αποσταλεί με Fax, η υπ΄αριθμ.12239/108/24.09.2012 επιστολή της ΠΕΜΕΤΕ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ) στην Δ/νση Τιμών-Τροφίμων & Ποτών.

  • 20 Σεπτεμβρίου 2012, 16:01 | Κώστας Δημητρίου

    Θα πρέπει να αναφέρεται και το μέγεθος, δηλαδή αν είναι 200αρα κοκ.