Άρθρο 49: Διακίνηση – Διάθεση

1. Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο.
2.Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόνη ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά την χώρα ή τις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.
3.
i. Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παραγρ. 1) του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός» επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων – Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις αποφάσεις του ΑΧΣ.
ii. Τα άρθρα 9 και 10 του Κεφαλαίου 1 της παρούσης, έχουν εφαρμογή στις πινακίδες που αναρτούν οι επιχειρήσεις.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2012, 09:15 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

  Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού και λοιπών Προϊόντων Κυψέλης προτείνει τη διαμόρφωση του άρθρου 49, που αφορά στο μέλι, ως ακολούθως:

  Άρθρο 49

  Διακίνηση – Διάθεση

  1. Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο. Για τους παραγωγούς (μελισσοκόμους) ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την πρωτογενή παραγωγή (ΚΕΦ 1, Αρθρο 1, παράγραφος 2γ).
  2. Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόν η ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά την χώρα ή τις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.
  3.
  i. Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παραγρ. 1) του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός» επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων – Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις αποφάσεις του ΑΧΣ.
  ii. Τα άρθρα 9 και 10 του Κεφαλαίου 1 της παρούσης, έχουν εφαρμογή στις πινακίδες που αναρτούν οι επιχειρήσεις.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2012, 10:37 | Ντούρας Βασίλειος-Πρόεδρος ΟΜΣΕ

  Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος ταυτιζόμενη με τις θέσεις της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης προτείνει τη διόρθωση του προς διαβούλευση άρθρου 49 ως ακολούθως:
  Άρθρο 49
  Διακίνηση – Διάθεση
  1.Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο. Για τους παραγωγούς (μελισσοκόμους) ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την πρωτογενή παραγωγή (ΚΕΦ 1, Άρθρο 1, παράγραφος 2γ).
  2.Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόν η ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά την χώρα ή τις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.
  3.
  i.Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παραγρ. 1) του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικoς» επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων – Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις αποφάσεις του ΑΧΣ.
  ii.Τα άρθρα 9 και 10 του Κεφαλαίου 1 της παρούσης, έχουν εφαρμογή στις πινακίδες που αναρτούν οι επιχειρήσεις.