Άρθρο 23: Γενικά

1. Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.
2. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα και από επιμέρους διατάξεις.
3. Η έκδοση σχετικών παραστατικών αφορά κάθε μορφή εμπορίας είτε στο κατάστημα λιανικής, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε μέσω άλλων μορφών πωλήσεων (πωλήσεις τύπου πόρτα-πόρτα).
4. Οι πάροχοι υπηρεσίων υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικό στοιχείο για την παρεχόμενη υπηρεσία που πρόκειται να προσφέρουν και την αξία της, και οι επαγγελματίες που έχουν αυτή την ιδιότητα υποχρεούνται στην παροχή αυτής της υπηρεσίας. (πχ προσφορά σε υδραυλικές υπηρεσίες).
5. Όταν η προσφερόμενη υπηρεσία δίνεται με τίμημα οφείλει να αναγράφει ο πάροχος την εν λόγω υπηρεσία στο τιμολόγιο.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:50 | Αλέξιος Χατζηιωάννου

    Το προτεινόμενο δεν είναι δυνατό να ισχύει για προϊόντα/υπηρεσίες που έχουν τιμολογηθεί από αλλοδαπές εταιρίες, αφού θα πρέπει πχ μια εταιρία στη Σουηδία να ανοίξει μια συσκευασία χονδρικής ενός προϊόντος (αν δεν είναι εμφανής η χώρα κατασκευής στη συσκευασία χονδρικής), να δει πού είναι κατασκευασμένο, να αλλάξει την περιγραφή του προϊόντος στο σύστημά της ώστε το τιμολόγιο ώστε να δείχνει τη χώρα κατασκευής, και μετά να το στείλει στον Έλληνα που το παρήγγειλε.

    Έτσι καθίσταται δυσχερές το ευρωπαϊκό εμπόριο B2C και επομένως τίθενται εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων στην ΕΕ και η χώρα μας θα διακινδυνεύσει την καταδίκη της από το ΔΕΚ για παραβίαση των άρθρων 28/29/30 της Συνθήκης.