Άρθρο 109: Παράδοση υγρών καυσίμων από εταιρείες προς πρατήρια

1. Η παράδοση των υγρών καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς κάθε πρατήριο, γίνεται υποχρεωτικά από σφραγισμένα διαμερίσματα των βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.
2. Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του βυτιοφόρου, με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και με ειδική σφραγίδα που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο του διαμερίσματος του βυτίου. Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.
3. Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:
i. Υλικό κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων
ii. Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή της εταιρείας
iii. Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό
iv. Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.
4. Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.
5. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται, προ της παραλαβής των υγρών καυσίμων, να ελέγχουν το απαραβίαστο και τους αριθμούς των σφραγίδων των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, που αντιστοιχεί στην παραγγελία τους, ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται στα διαμερίσματα αυτά, δια του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου.
6. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν υποχρεούνται να παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης ποσότητες μικρότερες των 2500 λίτρων για κάθε είδος καυσίμου.
7. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης υγρά καύσιμα σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 οC.
8. Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου στα διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.
9. Στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια), που συνοδεύουν το
καύσιμο, πρέπει να αναγράφονται:
i. Η ώρα φόρτωσης.
ii. Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση, σε βαθμούς οC.
iii. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση.
iv. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15 οC.
v. Η πυκνότητα του καυσίμου σε θερμοκρασία 15 οC.
vi. Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτίο.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:40 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

    Άρθρο 109 Παρ.8
    «Η παραπάνω……..Εταιριών, δυνάμενος ο πρατηριούχος να παρίσταται κατά την κρίση του και να ελέγχει τηνμ θρμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο φόρτωσης του βυτιόφόρου

  • 26 Σεπτεμβρίου 2012, 10:37 | ΑΝΕΣΤΗΣ

    Για την παράγραφο με αριθ. 7 θα πρέπει να προστεθεί μία παράγραφος ακόμα με την οποία θα ορίζεται η ανώτατη θερμοκρασία πώλησης του καυσίμου προς τους καταναλωτές.Είναι σε όλους γνωστό, και πρακτική η οπόία δεν διώκεται από το νόμο, οτι υπάρχουν στις δεξαμενές των πρατηρίων μηχανισμοί αύξησης της θερμοκρασίας του καυσίμου.Μηχανισμοί όπως:Κύκλωμα ζεστού νερού εντός ή και εκτός δεξαμενής, ηλεκτρικές αντιστάσεις εντός δεξαμενής!!!! άλλα θερμαντικά στοιχεία, με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τους ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο.Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η παράνομη αποκόμιση πολύ μεγάλων χρηματικών ποσών….αφορολόγητα.Ένα παράδειγμα…ας υποθέσουμε ποσότητα εντός της δεξαμενής 10.000 λίτρα σε θερμοκρασία 15oC.Αν αυξήσουμε τεχνητά την θερμοκρασία της στους 30oC το όφελος είναι σύμφωνα με τα στοιχεία των βενζινοπωλών Ελλάδος 193 λίτρα επιπλέον καύσιμο.1,71Χ193=330ευρώ, 330Χ30μέρες=9.900ευρώ το μήνα, 9.900Χ12=118.800,00ευρώ τσέπη καθαρά αφορολόγητα!
    Φυσικά το κόστος το επιβαρύνεται ο καταναλωτής χωρίς να μπορεί να αποδείξει τίποτα και με κανέναν τρόπο.Πρόταση λοιπόν είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας του καυσίμου που βρίσκεται εντός των δεξαμενών με πιστοποιημένα θερμόμετρα. Καλημέρα σας