Άρθρο 133: Προσφορά ειδών με το κιλό

1. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προτού καταναλώσει το είδος ψαριού, κρέατος ή πουλερικών, που επέλεξε και διατίθεται με το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκριμένου είδους σε βρώσιμη μορφή και την τελική τιμή που θα κληθεί να πληρώσει.
2. Τα καταστήματα του άρθρου 128 θα πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση της παραπάνω παραγράφου με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά να ζυγίζουν το είδος παρουσία του πελάτη και να καταγράφουν τη τελική τιμή πώλησης, να συνοδεύουν το είδος κατά το σερβίρισμα με σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται το βάρος του είδους και η τελική τιμή του κλπ.

 • Στο άρθρο 133, στην παράγραφο 2, η λέξη «ενδεικτικά» πρέπει απαραίτητα να αντικατασταθεί, με τη λέξη «υποχρεωτικά».

  Πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί το άρθρο 193 (διπλότυπα μπλοκ) των σήμερα ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων. Σε περίπτωση, που τελικά, καταργηθεί αυτό το άρθρο, η απόδειξη πληρωμής πρέπει να είναι αναλυτική (ανά είδος). Η κατάργηση του άρθρου, χωρίς αναλυτική απόδειξη, στερεί, από τον καταναλωτή, τη δυνατότητα να ελέγξει το λογαριασμό του.

  Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται ανώτατα ποσοστά κέρδους (χονδρικού – λιανικού), για τα αγροτικά προϊόντα και τα είδη βιοτικής ανάγκης, με παράλληλη κατάργηση της τιμολόγησης, στο χωράφι και να εισαχθεί φορολογία αγροτών, με βάση τα τιμολόγια πώλησης προϊόντων τους. Μόνον, έτσι, θα δημιουργηθούν αντικρουόμενα συμφέροντα και θα σταματήσει η υπερτιμολόγηση, στο χωράφι.

  Τέλος, για τα βασικά είδη, π.χ. ψωμί, γάλα, καύσιμα, φάρμακα, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επιβολής ανώτατου ορίου τιμής, είτε για όλη τη χώρα, είτε για περιοχές της, είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε επ’ αόριστο, όταν οι τιμές αρχίζουν να αυξάνονται και να δημιουργούν νέα κύματα ακρίβειας.

  Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.