Άρθρο 61: Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών – ενδείξεις

1.Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που αγοράζει από παραγωγό ή άλλο επιτηδευματία νωπά οπωρολαχανικά εκδίδει – κατέχει όλα τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών , πριν την έναρξη των πωλήσεων και τα επιδεικνύει στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
2.Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που πωλεί νωπά οπωρολαχανικά για λογαριασμό παραγωγού ή άλλου επιτηδευματία (με προμήθεια) εκδίδει ,μετά το πέρας των πωλήσεων, εκκαθάριση σύμφωνα τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.
3.Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών πέραν των όσων προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών αναγράφονται, όπου αυτές προβλέπονται, και οι κατωτέρω ενδείξεις:
i.η ποικιλία και η ποιοτική κατάταξη μαζί με την περιγραφή του είδους
ii.το ονοματεπώνυμο του παραγωγού για τα είδη που δεν υπάγονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 59 του παρόντος κεφαλαίου
iii.ο τόπος παραγωγής για τα εγχώρια οπωρολαχανικά και η χώρα προέλευσης (χώρα παραγωγής) για τα εισαγόμενα.
iv.ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 59 του παρόντος κεφαλαίου

  • Αν και δεν αφορά την παρούσα πρόταση, είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε την πλήρη αντίθεσή μας, στην τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων, στο χωράφι. Απαιτούνται δημοπρατήρια, ώστε να σταματήσει η υπερτιμολόγηση των προϊόντων αυτών, στο χωράφι, που, τελικά, πληρώνει ο καταναλωτής.

    Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
    Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
    Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

  • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 20:51 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΟΣ

    ΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΞΗ ΑΦΟΥ ΔΝΕ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ?