Άρθρο 129: Τήρηση Τιμοκαταλόγων

1. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων του άρθρου 128 οφείλουν να τηρούν τιμοκατάλογο. Οι τιμοκατάλογοι συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.
2. Τα παραπάνω καταστήματα υποχρεούνται να αναρτούν τον τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος. Για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ο τιμοκατάλογος πρέπει να αναρτάται στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του τιμοκαταλόγου. Οφείλουν επίσης πριν από την παραγγελία να διαθέτουν τον τιμοκατάλογο σε κάθε πελάτη, ενημερώνοντας αναλυτικά για τα προσφερόμενα εδέσματα και τις τιμές τους.
Από τις παραπάνω υποχρεώσεις εξαιρούνται τα παραδοσιακά καφενεία κατά την έννοια του Κ.Β.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει, για τα οποία όμως ισχύει υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγων σε εμφανές σημείο του καταστήματος, αναγράφοντας μόνο τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές προσφοράς τους με Φ.Π.Α.

 • Στα άρθρα 129-135 Πρέπει να συμπληρωθούν, απαραίτητα, με τα άρθρα 175 (σουβλάκια), 176 (βαρελίσια ή μη ρετσίνα χύμα), 180 (βάρος μερίδων φαγητών και φρούτων), 191 (βάρος ειδών ζαχαροπλαστικής), 199 (προσαύξηση τιμών λόγω ζωντανής μουσικής), από τις σήμερα ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.

  Στο άρθρο 129 πρέπει να προστεθεί:
  • Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τοποθετούνται τουλάχιστον στο 50% των τραπεζιών.

  Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 00:05 | ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 129:Υποχρεωτικά στον τιμοκατάλογο να αναγράφετε η γραμμή τηλεφωνικών καταγγελιών π.χ 1520.. Η Ταμπέλα να βρίσκεται σε εμφανής σημείο του καταστήματος… π.Χ σαν το Σήμα του Ε.Ο.Τ. Να είναι Υποχρεωτικό και μάλιστα αν δεν το διαθέτει το κατάστημα να σφραγίζεται.. Σε τουριστικές περιοχές να επιβάλλεται να είναι στην αγγλική γλώσσα.
  ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ