Άρθρο 89: Πώληση χυμών

1. Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις παρασκευής αναψυκτικών ή εμφιαλωμένων χυμών να πωλούν σε οποιονδήποτε χυμούς χύμα. Η Πώληση χυμών ζαχαρούχων ή μη από τις επιχειρήσεις παρασκευής ή εμφιάλωσης χυμών προς τα διάφορα καταστήματα, επιτρέπεται μόνο σε κλειστή προσυσκευασία, που πρέπει να έχει τις ενδείξεις, που επιβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να τις διαθέτουν όπως είναι, απαγορεύεται δε η αποσφράγισή τους και η πώληση του περιεχομένου τους χύμα.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στα ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και λοιπά παρόμοια καταστήματα, να προσφέρουν χύμα στους πελάτες τους, συμπυκνωμένους ή φυσικούς χυμούς εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών ή λαχανικών, από προσυσκευασίες. Επιτρέπεται επίσης, στα ίδια καταστήματα, να προσφέρουν στην πελατεία τους αυτούσιους χυμούς εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών ή λαχανικών.
3. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ειδικού τύπου ψυκτικών μηχανημάτων στα καταστήματα, για την απευθείας πώληση χυμών (σερβίρισμα σε ποτήρι) για επιτόπια κατανάλωση. Τα μηχανήματα αυτά πρέπει να είναι τοποθετημένα σε τέτοιο σημείο ώστε η διαδικασία εκροής του χυμού να είναι απολύτως ορατή από τον πελάτη.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:24 | ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

    Μια αξιοσημείωτη παράληψη είναι διαδικασία εμφιάλωσης, διακίνησης-μεταφοράς και τρόπος συντήρησης και αποθήκευσης του εμφιαλωμένου νερού προς τους καταναλωτές.Υπάρχει μεγάλο κενό νόμοθεσίας που αξίζει να προβλεφθεί στον νέο Κώδικα.