Άρθρο 37: Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου

1. Προβλέπονται δύο τύποι χοιρινού, ο μαδητός που φέρει το δέρμα αποτριχωμένο και ο γδαρτός που το δέρμα και το υποδόριο λίπος έχουν αφαιρεθεί πλήρως (όσο βγαίνει με το μαχαίρι). Δεν υπάρχουν σπλάχνα, τα πόδια είναι κομμένα στην άρθρωση του καρπού και του ταρσού, η ουρά είναι κομμένη μεταξύ 1ου και 2ου κοκκυγικού σπονδύλου, το κεφάλι κομμένο στην ατλαντοϊνιακή διάρθρωση και έχει αφαιρεθεί και το διάφραγμα.
2. Τα χοιρίδια (κάτω των 20 Kg) είναι μαδητά και φέρουν κατ΄εξαίρεση το κεφάλι και τα πόδια.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 11:51 | Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσ/νίκης

    Στο σημείο 1, θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση: «που το δέρμα και το υποδόριο λίπος έχουν αφαιρεθεί πλήρως (όσο βγαίνει με το μαχαίρι)» με τη φράση «που έχει αφαιρεθεί πλήρως το δέρμα και όσο το δυνατόν περισσότερο υποδόριο λίπος (όσο βγαίνει με το μαχαίρι)», έτσι ώστε να είναι σαφέστερο το ότι πρέπει να αφαιρεθεί όλο το δέρμα του σφάγιου.