Άρθρο 130: Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

1. Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη «αλά-κάρτ» με τις αντίστοιχες τελικές τιμές προσφοράς τους με Φ.Π.Α. και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Οι τελικές τιμές προσφοράς των ειδών τοποθετούνται σε μία και μόνο στήλη. Απαγορεύεται η προσαύξηση της τελικής αυτής τιμής για οποιονδήποτε λόγο. Σε εμφανές σημείο κάθε τιμοκαταλόγου αναγράφεται η ένδειξη «Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις».
2. Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες με τη μερίδα. Στην περίπτωση που πέραν της μερίδας προσφέρονται και με το κιλό, τότε στον τιμοκατάλογο σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη «με το κιλό» δίπλα στο αντίστοιχο είδος.
3. Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή:
i. Το είδος των ελαίων, και η χρήση τους,
ii. «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση,
iii. «Προμαγειρευμένο» ή «Προτηγανισμένο», κατά περίπτωση,
iv. «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτή την κατηγορία. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.
v. Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινοπνευματώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχομένου κάθε συσκευασίας σε ml.
vi. Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως, αναγράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την ορίζει το κατάστημα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν.

 • Στο άρθρο 130 πρέπει να προστεθούν:
  • Σε περίπτωση που γίνεται αποκλειστική χρήση ελαιόλαδου, για την παρασκευή των προσφερομένων φαγητών, αναγράφεται «χρησιμοποιείται μόνον ελαιόλαδο» και απαγορεύεται η κατοχή άλλων ελαίων, εκτός ελαιόλαδου.
  • Κάθε αναφορά στον όρο ΦΕΤΑ στους τιμοκαταλόγους, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον εφόσον το προσφερόμενο προϊόν είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για τη ΦΕΤΑ. Οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων, εφόσον προσφέρουν οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο προϊόν, υποχρεούνται να αναγράφουν απαραίτητα στους τιμοκαταλόγους αυτών την αντίστοιχα προβλεπόμενη ονομασία όπως «Λευκό Τυρί Άλμης», «Τελεμές» ή «Υποκατάστατο Λευκού Τυριού» σύμφωνα πάντα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Απαγορεύεται η κατοχή οποιουδήποτε από τους τύπους των τυριών της ως άνω παραγράφου που δεν αναγράφεται στον τιμοκατάλογο.

  Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2012, 13:32 | Γιάννης Θέος

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Χαντζηχριστοδούλου. Θα πρέπει φυσικά να οριστεί με ακρίβεια η έννοια της μερίδας είτε με ένδειξη βάρους ή όγκου ή ακόμα με φωτογραφία ή σκίτσο του προσφερόμενου πιάτου.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2012, 08:59 | Σταμάτης Χατζηχριστοδούλου

  Επειδή κάθε πιάτο δεν αντιστοιχεί σε μία μερίδα απαραίτητα, θα ήταν καλό για να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις, να αναγράφονται οι μερίδες που αντιστοιχούν. Πχ μια σαλάτα μπορεί να είναι για 2μερίδες ή για 4μερίδες. Επίσης ορεκτικά και άλλα (πατάτες τηγανιτές, πιάτο τυριών, αλοιφές κτλ) να αναγράφονται οι μερίδες ώστε ο πελάτης να παραγγέλνει γνωρίζοντας εκτός από την τιμή και την προσφερόμενη ποσότητα, όπως γίνεται ήδη σε αρκετές άλλες χώρες.