Άρθρο 55: Τήρηση βιβλίου αποθήκης

Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, για όλες τις κατηγορίες εγχώριου ή εισαγόμενου γάλακτος που αγοράζουν. Το Βιβλίο Αποθήκης θα παραμένει στην επιχείρηση και θα καταχωρούνται σε αυτό σε καθημερινή βάση τα παρακάτω στοιχεία:
i. παραστατικό κτήσης, αγοράς ή εισαγωγής – Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση προμηθευτή.
ii. Αγορασθείσες ή εισαχθείσες ποσότητες γάλακτος κατά είδος (νωπό- κατεψυγμένο γάλα αγελάδος, πρόβειο, γίδινο/ γάλα σκόνη).
Ειδικά για τα είδη γάλακτος σε σκόνη στο τέλος κάθε μήνα θα αναγράφονται σε ξεχωριστή στήλη οι ποσότητες γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων ανά είδος κατά τον μήνα αυτό.
Σε άλλη στήλη θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα κατά είδος των προϊόντων που παρασκευάστηκαν από την χρησιμοποίηση γάλακτος σε σκόνη.
Το Βιβλίο Αποθήκης θα είναι αριθμημένο και θεωρημένο από τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου.
Οι επιχειρήσεις όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και λοιπών στοιχείων (π.χ. τιμολογίων αγοράς γάλακτος, δελτίων ποσοτικής παραλαβής γάλακτος, κατά παραγωγό, δελτίων αποστολής κ.λ.π.) από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία , δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

  • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 20:17 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΟΣ

    ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΦΕΤ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟ. ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΥΣΙΑΣ. ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΕΤ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΣΥΣΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ