Άρθρο 152:Διάθεση σε ειδικά σημεία πώλησης

1. Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών τα είδη που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και τα οποία που διατίθενται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων – σημείων που περιλαμβάνονται στον  ΠΙΝΑΚΑ 2:

 

                                                                                                                                                                                        

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1
1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ML, εγχώριο ή μη, ζεστό ή κρύο

2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ML, εγχώριο ή μη, ζεστό ή κρύο

3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί , ψημένο ή άψητο

4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο

5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός

6) Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός

7) Καφές ρόφημα εσπρέσο, μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο)

8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λπ.) μονός

9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χώροι – σημεία στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1

 

α) Ζώνη δικαιοδοσίας Αεροδρομίων της Χώρας

β) Ζώνη δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κλπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων αθλητικών οργανώσεων

γ) Ζώνη δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς, λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι περιφραγμένοι, εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο αρχαιοτήτων, κείμενοι εκτός ζώνης δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, θεωρούνται ως τέτοιοι χώροι,

δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοιων)

ε) Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε

στ) Χώρος δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεάτρων

 ζ) Χώρος δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων

 η) Χώρος δικαιοδοσίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

 θ) Χώρος δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.

 

2. Ανώτατες τιμές των ως άνω ειδών

Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 1, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων – σημείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1.

 

ΕΙΔΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ  ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ML, εγχώριο ή μη, ζεστό ή κρύο

0,35

2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ML, εγχώριο ή μη, ζεστό ή κρύο

0,50

3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί , ψημένο ή άψητο

1,35

4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο

1,15

5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός

1,20

6) Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός

1,20

7) Καφές ρόφημα εσπρέσο, μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο)

1,35

8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λπ.) μονός

1,20

9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο)

1,20

 

 Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών πώλησης ελήφθησαν υπόψη από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.3. Επί των ρυθμίσεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

 α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).

 β) Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 διαθέτονται μέχρι δύο (2) θέσεις επιβατών ήτοι «Η Διακεκριμένη» και «Η Οικονομική», οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.

 γ) Καθ` όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, και ειδικότερα καθ` όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:

 i) Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ML και 750 ML

 ii) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς

με ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.

 iii) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ «ελληνικός – γαλλικός φίλτρου – στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ κλπ) και του ροφήματος τσάι.

 iv) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ «εσπρέσσο». Η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρασκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.

 v) Η τοποθέτηση σε όλους τους χώρους διάθεσης των ειδών της ως άνω παραγράφου 1, τιμοκαταλόγου, ορατού από τους πελάτες, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:

 -Η ένδειξη «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ – FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES»

-Τα είδη της ως άνω παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης τους. 

4. Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, τα είδη που περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 και τα οποία διατίθενται από τους πωλητές (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κλπ.), που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία μέχρι 50 γραμμάρια,

δ) Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους μέχρι 200 γραμμάρια ανά τεμάχιο,

ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML

στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία μέχρι 330 ML

 

5. Ανώτατες τιμές των ως άνω ειδών.

Προκειμένου για τα είδη που κατονομάζονται στον Πίνακα 3 της παραγράφου 4  καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών όταν αυτά διατίθενται από τις επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών).  

 

ΕΙΔΗΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
α)Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής  άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)1,00
β)Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής  άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)          1,25
γ)Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία  50 γραμμαρίων τουλάχιστον.0,40
δ)Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 130 γραμμαρίων τουλάχιστον, ανά τεμάχιο                             1,00
ε)Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML                       0,35
στ)Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 330 ML τουλάχιστον.          0,90

 

6. Επί των ρυθμίσεων της παραγράφου 4, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

 α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

 β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη της ως άνω παραγράφου 4 τοποθετείται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα τα εξής:

 – Η ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ»

 – Τα είδη της ως άνω παραγράφου 4  με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης τους.

 γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών της ως άνω παραγράφου 4 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

 Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί – σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα – σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.

 δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ` αριθ. ΔΥ1γ/ΓΠ/οικ.93828/31.7.2006 (ΦΕΚ 1183/Β/31.8.2006) Υγειονομική Διάταξη.

7.Προκειμένου για χώρους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1, και σε χώρους, όπου στεγάζονται και λειτουργούν Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον κατά τις επιταγές του άρθρου 16 του ν. 3377/2005, την κυριότητα ή την εκμετάλλευση των χώρων αυτών έχουν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, και οι Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, θεσπίζονται τα ακόλουθα:

 – Οι επιχειρήσεις και οι λοιποί πωλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 και του παρόντος άρθρου, έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της υπ` αριθ. Α2-96/9.1.2007 (ΦΕΚ 55/Β/24.1.2007) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

8.α) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν περιοριστικά και μόνο για τα καταστήματα και λοιπούς πωλητές, που ευρίσκονται και λειτουργούν εντός των χώρων δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας.

 β) Κατατάσσεται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους το είδος «Διαφανείς πλαστικές σακούλες ειδικής χρήσης, με δυνατότητα επανεσφράγισης, μεγίστης χωρητικότητας 1 LT.», στα πλαίσια εφαρμογής των νέων μέτρων περιορισμών και απαγορεύσεων στην μεταφορά αντικειμένων κατά τις πτήσεις.

γ) Καθορίζουμε ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης, για το είδος της ως άνω περίπτωσης β) που διατίθεται εντός των χώρων δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας, ως εξής:

«Διαφανείς πλαστικές σακούλες ειδικής χρήσης με δυνατότητα επισφράγισης, μέγιστης χωρητικότητας 1 LT μέχρι 0,10 ευρώ ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».

 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΑΡΘΡΟΥ

  Προτείνεται να προστεθεί στο τέλος των κανόνων «ΔΙΕΠΠΥ» Κεφάλαιο 9 και Άρθρο 153, ως εξής:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 153

  1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Αγορανομική Διάταξη 14/89 «Περί κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16-2-89».

  2. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 10:58 | DEPIM

  Στην περιγραφή των καφέδων θα πρέπει να προστεθούν τα ml του καφέ ώστε να είναι συγκεκριμένες οι ποσότητες μονός και διπλός διότι η συνήθης τακτική είναι να έχουν ένα μικρό κύπελλο για μονό καφέ και το αμέσως μεγαλύτερο να το πουλάνε για διπλό. Επίσης να διευκρινιστεί αν στα διατιμημένους καφέδες περιλαμβάνεται και ο καφές χωρίς καφεϊνη ή όχι.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 19:43 | XAIM KOEN

  Οι προτάσεις είναι καλές αρκεί να εφαρμόζονται στην πράξη.
  ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΛΕΓΧΟΙ…