Άρθρο 25: Γενικές Αρχές

Κάθε τρόπος αποθήκευσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης και της ψύξης ή κατάψυξης, πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει τους κανόνες υγιεινής και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

  • 25 Σεπτεμβρίου 2012, 11:33 | ΡΟΥΣΣΗ ΣΟΦΙΑ

    Υπάρχουν τρία άρθρα αρ. 9, 16 και 25 με τίτλο Γενικές Αρχές.