Άρθρο 33: Παραπροϊόντα σφάγιων σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 31, που αναφέρεται στα υλικά ειδικού κινδύνου, ως παραπροϊόντα θεωρούνται όλα τα μέρη του ζώου εκτός από το σφάγιο και τα οποία είναι εδώδιμα π.χ. σπλάγχνα, πόδια, ουρά, κεφάλι κ.λ.π.
2. Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων και αμνοεριφίων γάλα¬κτος χωριστά του κρέατος, από το οποίο προέρχονται, σε αυτή την περίπτωση τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και η συκωταριές με το κιλό , με εξαίρεση την περίοδο Σάββατο Λαζάρου μέχρι και Κυριακή του Θωμά, όπου μπορούν να πωλούν αμνοε¬ρίφια και αμνοερίφια γάλακτος μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους, όπου τα κεφαλάκια πωλούνται σε τιμή ανά κιλό.