Άρθρο 69:Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

1. Σε όλα τα στάδια και επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 35 του ισχύοντα Αγορανομικού Κώδικα, και οι κάτωθι ενδείξεις υποχρεωτικά:
i. Η εμπορική ονομασία του είδους
ii. Η επιστημονική ονομασία του είδους
iii. Η μέθοδος παραγωγής
iv. Η ζώνη αλίευσης (FAO)
v. Η κατάσταση του αλιεύματος (νωπό, κατεψυγμένο ή αποψυγμένο)
vi. Ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια, χαρτοκιβώτια κτλ) και τα είδη των αλιευμάτων (κατηγορία μεγέθους – φρεσκότητας) που περιέχονται σε αυτά με τις αντίστοιχες τιμές τους.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 10:24 | ΣΟΥΣΔΕΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Φράση «κατηγορία μεγέθους – φρεσκότητας» όσον αφορά τον όρο «φρεσκότητα»

  Δηλαδή στο παραστατικό διακίνησης ο αναγραφόμενος κωδικός είδους να προσδιορίζει την κατηγορία φρεσκότητας;
  Η φρεσκότητα αναγράφεται ούτος ή άλλος στο ιχθυοκιβώτιο κατά την ημέρα συσκευασίας του νωπού ψαριού.
  Ποιός ο λόγος να αναγράφεται και στο φορολογικό παραστατικό διακίνησης του ΚΒΣ.
  Παράδειγμα, ψάρια νωπά αλιεύονται συσκευάζονται την 01/09 και λαμβάνουν κατηγορία Ε’ η οποία και αναγράφεται στην επικολούμενη στο ιχθυοκιβώτιο ετικέτα, λαμβάνοντας επίσης τον αντίστοιχο κωδικό καταχώρησης είδους στην Εμπορική Διαχείρηση. Το ιχθυοκυβώτιο αποθηκεύεται για τρείς ημέρες στις εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου και διατίθεται την τέταρτη ημέρα που λογικά αλλάζει η κατηγορία «ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ». Θα πρέπει δηλαδή το προίόν να αλλάξει κατηγορία στους κωδικούς της Εμπορικής Διαχείρησης (άλλη περιγραφή είδους);
  Αυτό θα φέρει σε σύγχηση και σε μεγάλη δυσχέρια την ορθή τήρηση της Αποθήκης.
  Μια άλλη περίπτωση είναι, ο πελάτης να δώσει παραγγελία αγοράς και να δεσμεύσει απόθεμα ιχθυοκιβωτίων την 01/09/ και για κάποιο λόγο να τα παραλάβει στις 5/9, εκεί θα πρέπει να ξαναεκτυπωθούν ετικέτες και να γίνει αλλαγή κατηγορίας στους κωδικούς της Αποθήκης;

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:31 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Η πλήρης εφαρμογή της είναι χρονοβόρα και ενδεχομένως ανέφικτη. π.χ. (κατηγορία μεγέθους – φρεσκότητας)