Άρθρο 118: Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης

1. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή όποιο άλλο έγκυρο φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου θέρμανσης με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε τελικούς καταναλωτές, πρέπει να περιέχουν ευκρινώς τα κάτωθι:
i. Στοιχεία διακινητή
ii. Ημερομηνία
iii. Αριθμό κυκλοφορίας βυτιοφόρου
iv. Ονοματεπώνυμο οδηγού
v. Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη
vi. Ποσότητα καυσίμου
vii. Ώρα παράδοσης
viii. Ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, ανεξαρτήτως του σχήματος της δεξαμενής.
ix. Υπογραφή του οδηγού και του παραλήπτη
2. Τα στοιχεία vii έως ix συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:26 | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΒΕΛΙΟΣ

    Η αναγραφή της προμέτρησης και της επιμέτρησης στα παραστατικά λιανικής, δεν διασφαλίζει την σωστή παράδοση αφού όλοι γνωρίζουμε ότι οι δεξαμενές των καταναλωτών δεν είναι ογκομετρημένες.