Άρθρο 93: Κυκλοφορία φυστικιών Αιγίνης

1. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται η ονομασία «φυστίκια Αιγίνης» καθώς και οποιαδήποτε άλλη ονομασία που κάνει χρήση του τοπωνυμίου «Αίγινα» με οποιαδήποτε μορφή π.χ. «φυστίκια ποικιλίας Αίγινας» ή «φυστίκια τύπου Αίγινας» για τα φυστίκια που δεν παράγονται στην νήσο Αίγινα.
2. Κάθε άλλο προϊόν του ιδίου είδους επιτρέπεται να διατίθεται με την γενική ονομασία του είδους π.χ. «φυστίκι» ή «κελυφωτο φυστίκι» και με τυχόν αναγραφή του τόπου παραγωγής του, εφόσον το προϊόν προέρχεται καθ` ολοκληρία από το μέρος αυτό.
Η ένδειξη του τόπου παραγωγής είναι υποχρεωτική για τα φυστίκια πού δεν παράγονται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν τόσο για το προσυσκευασμένο προϊόν, όσο και για το προϊόν πού διατίθεται χύμα.
Η αναγραφή του τόπου παραγωγής πρέπει να γίνεται στην συσκευασία ή σε πινακίδα με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
Οι ενδείξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται να αναγράφονται και στα συνοδευτικά έγγραφα.