Άρθρο 86: Ιχνηλασιμότητα

Κατά αναλογική εφαρμογή με το άρθρο 59 περί ιχνηλασιμότητας οπωρολαχανικών, οι υπεύθυνοι διακίνησης θα πρέπει να αναγράφουν στις ενδείξεις α) τον αριθμό παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής (υποχρεωτική αναγραφή επί των ενδείξεων) και β) να τηρούν Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας.