Άρθρο 54: Ειδικές διατάξεις για τη σκόνη γάλακτος

1. Απαγορεύεται η κατοχή σκόνης γάλακτος από επιχειρήσεις που παράγουν γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως π.χ. τυριά, γιαούρτι, αφρόγαλα, βούτυρο, ρυζόγαλο, κρέμα, μαργαρίνες, επιδόρπια με βάση το γάλα.
2. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, είναι δυνατή η κατοχή σκόνης γάλακτος από τις εν λόγω επιχειρήσεις, που παράγουν άλλα προϊόντα από τα παραπάνω και δεν απαγορεύεται η χρήση της σκόνης γάλακτος από άλλες διατάξεις.
3. Επιτρέπεται η κατοχή σκόνης γάλακτος πλήρους (όχι αποβουτυρωμένης) από τα εργαστήρια γενικά και εργοστάσια σοκολατοποιίας, για παρασκευή σοκολάτας γάλακτος, παρασκευασμάτων από γάλα και σοκολάτα, τυποποιημένης ύλης για την παρασκευή παγωτών στιγμής (INSTANT ICE CREAM) καθώς και τυποποιημένων παγωτών, για όσα από αυτά επιτρέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων. Για τα εργοστάσια μπισκότων, επιτρέπεται η κατοχή και σκόνης γάλακτος αποβουτυρωμένης, ενώ για τα βουστάσια, η κατοχή μόνο κτηνοτροφικής σκόνης.