Άρθρο 27: Υποχρέωση καταγραφής θερμοκρασιών στους χώρους ψύξης και κατάψυξης

1. Όλοι οι χώροι ψύξης και κατάψυξης όπου φυλάσσονται, αποθηκεύονται και διατίθενται τρόφιμα, εξαιρουμένων των χώρων οικιακής χρήσης, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο όργανο παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας για καταγραφή, χρονολόγηση και διατήρηση των θερμοκρασιών αυτών. Τα εν λόγω όργανα καταγραφής πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12830, 14485 και 13486.
2. Το εύρος της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μηνών.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:12 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    Απαιτείται καταγραφικό θερμοκρασίας και στα ψυγεία προθήκες ; Μήπως πρέπει να οριστεί πιο συγκεκριμένα η χρήση του καταγραφικού ;

  • 21 Σεπτεμβρίου 2012, 13:13 | ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

    Είναι αναγκαίο ν απλοποιηθερί το σύστημα διακήνησς και να υφίστανται όλα τα προιόντα 2 3 ελέγχους κατά τη διάρκεια της μετακίνησης αποθήκευσης έως την τελική διάθεση. Πρώτα θα ορισθεί το παλίσιο και μετά οι αναγκαίοι νόμοι που θα διασφαλίζουν την νομιμότητα. Ο μεγάλος αριθμός νόμων οι περισσότεροι προσωρινοί σε μια προσπάθεια εελέγχου του κυκλώματος από τις κρατικές αρχές έχουν δημιουργήσει πρόβλημα εμφανές. Απαιτείται ανανέωση. Ξήλωμα του παλαιού συτήματος διακίνησης και εφαρμογή νέου σύγχρονου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και κανονισμούς της ΕΟΚ και στις παγκόσμιες ανάγκες διακίνησης προιόντων. Πρέπει να ερωτγηθούν όλοι οι διακινητές μεταφορείς και να προσιορίσουν με ακρίβεια την οδοό και τρόπο διακίνσηης συνολικά όλων των μεταφερόμενων υλών προιόντων και λοιπών. Αφού προσδιοριστέι ο κοινά αποδεκτός τρόπος διακίνσηης ο οποίος θα είναι και ο μοναδικά νόμιμος αμέσως μετά θα πρέπει να προσδιορισθούν και εκφαρσθού νέοι κανονισμοί. Το σημερινό κύκλωμα είναι ελλαταωματικό και αντιπαραγωγικό για όλο το Έθνος