Άρθρο 101: Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση

Τα παρακάτω είδη εξαιρούνται από τη σήμανση, που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:
i. Αντικείμενα γενικά πού το βάρος τους είναι κάτω από 1 γραμμάριο
ii. Επιστημονικά όργανα και μηχανήματα.
iii. Αντικείμενα προερχόμενα από άλλη χώρα, που επιβάλλει ανάλογη υποχρέωση, η οποία εγγυάται την περιεκτικότητα (τίτλο) των πολυτίμων μετάλλων από τα οποία είναι κατασκευασμένα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ισχύει η ίδια εξαίρεση και για τα κοσμήματα πού εξάγονται από την Ελλάδα στην χώρα αυτή.
iv. Οδοντοτεχνικά (γέφυρες, κορώνες κ.λ.π.).
v. Νομίσματα
vi. Μετάλλια
vii. Κοσμήματα παλαιών εποχών (αντίκες)
Κανένα κόσμημα ή συναφές αντικείμενο δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς την σήμανση πού προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός από εκείνα του παρόντος άρθρου.