Άρθρο 77: Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών φιαλών

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση περιεκτών (πλαστικών και μεταλλικών) για συσκευασία ελαιολάδων, πυρηνελαίων και σπορελαίων και η κατοχή από συσκευαστές ή λιανοπωλητές φιαλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.