Άρθρο 29: Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή

1. Σε όλα τα σφαγεία της Χώρας (Ιδιωτικά, Δημοτικά κλπ.) στα οποία γίνεται σφαγή ζώων, τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο σφαγών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σφαγές των ζώων, τα οποία προσκομίζονται σε αυτά για σφαγή.
2. Το βιβλίο σφαγών θεωρείται με ευθύνη του σφαγείου από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας της περιοχής που βρίσκεται το σφαγείο. Το βιβλίο σφαγών κρατείται στο σφαγείο τουλάχιστον για το τελευταίο έτος και επιδεικνύεται σε κάθε πραγματοποιούμενο έλεγχο των αρμοδίων αρχών, εφόσον ζητηθεί.
Τα εν λόγω σφαγεία είναι υποχρεωμένα για την τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου σφαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εν λόγω βιβλίο θα φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες:
– 1η ΣΤΗΛΗ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ» Αναγράφεται η ημερομηνία που σφάχθηκε το ζώο.
– 2η ΣΤΗΛΗ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ» Αναγράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα οδηγού και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που μετέφερε το ζώο στο σφαγείο.
– 3η ΣΤΗΛΗ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΥ» Αναγράφονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και έδρα) του κατόχου των ζώων καθώς και η ιδιότητα αυτού (Παραγωγός, χονδρέμπορος, εισαγωγέας, λιανοπωλητής κλπ.).
– 4η ΣΤΗΛΗ «ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ» Αναγράφεται η φυλή του κάθε ζώου (π.χ. Σαρολέ, Σίμενταλ κλπ.).
– 5η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ» Αναγράφεται ο αριθμός ενωτίου που φέρει το προς σφαγή ζώο.
– 6η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ» Αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου του ζώου.
– 7η ΣΤΗΛΗ «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΟΥ» Αναγράφεται η ταξινόμηση του κάθε ζώου μετά τη σφαγή του, σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατάταξης SEUROP π.χ. AR3, D02 κλπ.
– 8η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΑΓΗΣ» Αναγράφεται ο αύξων αριθμός π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κλπ. σφαγής του ζώου.
– 9η ΣΤΗΛΗ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ» Αναγράφεται ο προορισμός του σφαγίου (Ταχ. Δ/νση, Πόλη) καθώς και η ιδιότητα του προσώπου στο οποίο θα σταλεί το σφάγιο (Κρεοπωλείο, Εργαστήριο κοπής- επεξεργασίας, Αλλαντοποιία κλπ.).
– 10η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ή ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ » Αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης του σφαγίου ή ο αριθμός του δελτίου αποστολής.
– 11η ΣΤΗΛΗ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ» Αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης του ζώου. Εξαιρούνται ζώα που γεννήθηκαν πριν από το 1998 για τα οποία η ημερομηνία γέννησης δεν αναγράφεται στο διαβατήριο.
3. Εάν για την κατηγορία του σφάγιου δεν μπορεί να συμπληρωθεί κάποια από τις παραπάνω στήλες (π.χ. αριθμός διαβατηρίου), τότε αυτή παραμένει κενή.

  • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 20:00 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥΜΠΟΥ

    Πιστεύω πως πρέπει να αρχίζουν όλα απο τα βουστάσια να γίνονται κανονικοί ελεγχοι..καθώς και να ελέγχονται και οι λαθροσφαγές..καντε μια βόλτα στα βουνά….
    ευχαριστώ

  • 20 Σεπτεμβρίου 2012, 19:08 | kanellopoulos antonis

    Θεωρω οτι ο ελεγχος πρεπει να ξεκινησει με ενα βημα πιο μπροστα απο τους χωρους σταβλισμου και να γινεται ελεγχος εισερχομενων και εξερχομενων ζωων,καθως καιελεγχος γεννησεων-θανατων εαν υπαρχει η πολιτικη βουληση να χτυπηθουν οι ελληνοποιησεις και λαθροσφαγες στη ριζα τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ