Άρθρο 50: Λοιπές υποχρεώσεις Ιχνηλασιμότητα

1. Κατά αναλογική εφαρμογή με το άρθρο 59 περί ιχνηλασιμότητας οπωρολαχανικών, οι υπεύθυνοι διακίνησης θα πρέπει να αναγράφουν στις ενδείξεις α) τον αριθμό παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής (υποχρεωτική αναγραφή επί των ενδείξεων) και β) να τηρούν Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας.
2. Οι εισαγωγείς μελιού υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
i. Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών.
ii. Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού.
iii. Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 κιλών.
iv. Η χώρα / χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού ή η κατάλληλη ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
3. Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως κάθε φορά ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν το ζητούν.
Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά χώρα συγκομιδής.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2012, 09:15 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

  Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού και λοιπών Προϊόντων Κυψέλης προτείνει τη διαμόρφωση του άρθρου 50, που αφορά στο μέλι, ως ακολούθως:

  Άρθρο 50

  Λοιπές υποχρεώσεις
  Ιχνηλασιμότητα

  1. Κατά αναλογική εφαρμογή με το άρθρο 59 περί ιχνηλασιμότητας οπωρολαχανικών, οι υπεύθυνοι διακίνησης θα πρέπει να αναγράφουν στις ενδείξεις α) τον αριθμό παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής (υποχρεωτική αναγραφή επί των ενδείξεων) και β) να τηρούν Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας.
  2. Οι διακινητές μελιού από Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την παραλαβή ή τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
  i. Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών.
  ii. Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού-παραλαβής από Ε.Ε.
  iii. Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 κιλών.
  iv. Η χώρα / χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού και όποια άλλη ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
  3. Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως κάθε φορά ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν το ζητούν.
  Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά χώρα συγκομιδής

 • 26 Σεπτεμβρίου 2012, 10:59 | Ντούρας Βασίλειος-Πρόεδρος ΟΜΣΕ

  Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος ταυτιζόμενη με τις θέσεις της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης προτείνει τη διόρθωση του προς διαβούλευση άρθρου 50 ως ακολούθως:
  Άρθρο 50
  Λοιπές υποχρεώσεις
  Ιχνηλασιμότητα
  1.Κατά αναλογική εφαρμογή με το άρθρο 59 περί ιχνηλασιμότητας οπωρολαχανικών, οι υπεύθυνοι διακίνησης θα πρέπει να αναγράφουν στις ενδείξεις α) τον αριθμό παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής (υποχρεωτική αναγραφή επί των ενδείξεων) και β) να τηρούν Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας.

  2.Οι διακινητές μελιού από Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την παραλαβή ή τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
  i.Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών.
  ii.Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού-παραλαβής από Ε.Ε.
  iii.Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 κιλών.
  iv.Η χώρα / χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού και όποια άλλη ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

  3.Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως κάθε φορά ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν το ζητούν.
  Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά χώρα συγκομιδής.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 20:20 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΟΣ

  ΣΗΜΕΙΟ 2
  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ.
  ΣΗΜΕΙΟ 3
  ΤΟ 90% ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 99% ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΓΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ