Άρθρο 90: Μηχανήματα επιτόπιας παρασκευής αναψυκτικών

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 88 και 89 , επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στα καταστήματα ειδικών αυτομάτων μηχανημάτων, που παρασκευάζουν επιτοπίως μη αλκοολούχα αναψυκτικά και η διάθεση τους σε ποτήρι προς τον καταναλωτή. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφονται επί του μηχανήματος αυτού, οι ενδείξεις που ισχύουν και για προσυσκευασμένα.