Άρθρο 42: Προσυσκευασία κρέατος

1. Επιτρέπεται η παραγωγή, κατοχή, εμπορία και διακίνηση, σε προσυσκευασίες, των νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, κιμάδων και βρωσίμων παραπροϊόντων – υποπροϊόντων των σφάγιων βοοειδών, βουβαλοειδών, χοιρινών, αμνοεριφίων και αιγοπροβατοειδών, εφόσον πληρούνται οι κτηνιατρικές νομοθεσίες, που διέπουν τα προσυσκευασμένα εν λόγω είδη, οι διατάξεις που διέπουν τα περί τρόπων, όρων και προϋποθέσεων συντήρησης και κατάψυξης τούτων καθώς και οι κείμενες διατάξεις πού διέπουν τα περί αναγραφής ενδείξεων στις προσυσκευασίες και των τιμών πώλησης αυτών.
2. Προκειμένου για τα προσυσκευασμένα είδη της παραγρ. 1 του παρόντος.
i. Απαγορεύεται η επανασυσκευασία περιεχομένου προσυσκευασιών, που αποσυσκευάσθηκαν.
ii. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία προσυσκευασιών, με σκοπό τη διάθεση χύμα του περιεχομένου τους.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:51 | Αθανασία Ντούμα

    Στην περίπτωση απαγόρευσης αποσυσκευασίας της προσυσκευαστίας με σκοπό τη χύμα διάθεση του περιεχομένου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η καταλληλότητα των προϊόντων, αυτά φθάνουν στο κατάστημα λιανικής σε μεγάλες προσυσκευασίες, οι οποίες ανοίγονται για να διατεθούν τα προϊόντα χύμα στους καταναλωτές. Γιατί αυτό θα πρέπει να απαγορευθεί αφού σκοπεύει στην ασφαλή διακίνηση των προϊόντων;
    Μήπως να ξεκαθαρισθεί τι σημαίνει προσυσκευασία; Μήπως να θεσπιστούν κάποια όρια ως προς την ποσότητα του περιεχομένου;

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:23 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    Κάθε κατάστημα αγοράζει για το τμήμα του κρεοπωλείου του προϊόντα σε συσκευασία vacuum, τα οποία αποσυσκευάζει για να τα διαθέσει προς πώληση μετά από απαίτηση των πελατών.