Άρθρο 132: Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης .

1. Επιτρέπεται στα καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια ,ταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια και λοιπά παρόμοια), εφόσον διαθέτουν παρασκευαστήριο για ιδία χρήση, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, να παρασκευάζουν και να διαθέτουν ψημένα στην κατανάλωση (καθήμενους ή μη πελάτες ) :
i. Σουβλάκια (καλαμάκια) από αυτοτελή τεμάχια κρέατος ,
ii. Γύρο από αυτοτελή τεμάχια κρέατος ,
iii. Μπιφτέκια με κιμά από αυτοτελή τεμάχια κρέατος.
2. Επιτρέπεται στα καταστήματα της παραγράφου 1 να διαθέτουν ψημένα στους πελάτες τους σουβλάκια (καλαμάκια), γύρο, ντονέρ (γύρο από κιμά), μπιφτέκια, καθώς και άλλα παρασκευάσματα κρέατος ,εφόσον προμηθεύονται τα είδη αυτά από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος ,οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 852/2004 και 853/2004 της Ε.Ε.
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για παρασκευάσματα κρέατος των παραγράφων 1 και 2 ,πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα V του Παραρτήματος Ι Ι του Κανονισμού 853/2004 και του Κανονισμού 852/2004.
3. Στα ως άνω είδη (σουβλάκια ,μπιφτέκια ,γύρος κ.λ.π) που παράγουν, παρασκευάζουν και διαθέτουν τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 2 το συνολικό ποσοστό λίπους (επί ωμού/ μη ψημένου ) κρέατος δεν θα υπερβαίνει το 22%.
4. Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις και καταστήματα των παραγράφων 1 και 2 να κατέχουν τεμαχίδια κρέατος προερχόμενα ,είτε από τα καταστήματα της επεξεργασίας και τυποποίησης μεγάλων μυϊκών μαζών ,είτε από την απόξεση των οστών μετά από προηγούμενη αφαίρεσή τους .