Άρθρο 88: Επισήμανση προσυσκευασιών χυμών

1. Πέραν των ενδείξεων που επιβάλλονται από τις γενικές διατάξεις, η επισήμανση των χυμών ενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (αρ. 126) και την Οδηγία 2001/112/ΕΚ.
2. Οι επιχειρήσεις, που εμφιαλώνουν αναψυκτικά ποτά από χυμούς εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών, αεριούχα ή μη καθώς και τεχνητά αναψυκτικά ποτά (γκαζόζες κλπ.), νερά και μπύρα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν για την εμφιάλωση των ποτών φιάλες, που έχουν ενδείξεις και γενικά διακριτικά γνωρίσματα άλλων επιχειρήσεων σε λειτουργία ή μη, εφόσον από άλλα εμφανή και ευδιάκριτα στοιχεία, που υπάρχουν στις φιάλες (ετικέτες και πώματα) δεν προκύπτει καθαρά η προέλευση του εμφιαλωμένου ποτού, νερού και μπύρας.

  • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 19:16 | XAIM KOEN

    Να αναγράφεται ΣΑΦΩΣ το ποσοστό του φυσικού χυμού στον όγκο της συσκευασίας και ΟΧΙ το παραπλανητικό «Περιεχει 100% φυσικό χυμό» χωρίς την παράλληλη αναγραφή της αναλογίας του στο σύνολο του περιεχομένου.